HomeActiviteiten Nieuws Nesselande#fakenieuws #AD #buurtpreventie 'GEEN Ter Apel, wel 150 flexwoningen bedrijventerrein Nesselande voor...

#fakenieuws #AD #buurtpreventie ‘GEEN Ter Apel, wel 150 flexwoningen bedrijventerrein Nesselande voor opvang van (her)starters’

De gemeente Rotterdam is van plan 150 flexwoningen te plaatsen op het bedrijventerrein van Nesselande. Deze plaatsing is reeds in 150 door de gemeente aangekondigd. Dit omdat de verkoop/verhuur van de bedrijfsruimten in Nesselande weinig interesse kent op de betreffende plek. Het grootste deel van de sociale huurwoningen is bestemd voor de ‘normale verhuur’.  

[UPDATE] 

Onderstaande update is van mei-juni 2022

[UPDATE] 

Wij hebben updated informatie met details ontvangen van de gemeente.

Op dit moment onderzoeken wij in uw omgeving of er tijdelijk flexwoningen geplaatst kunnen worden. Vanwege de grote vraag naar woningen wil de gemeente Rotterdam graag snel meer betaalbare woonruimte creëren. Vooral voor jonge Rotterdammers, en voor wie met spoed woonruimte nodig heeft, is het lastig een woning te vinden. Een van de projecten waar aan gewerkt wordt, is het snel plaatsen van (tijdelijke) flexwoningen. Dit kan bijvoorbeeld op plekken waar in de verre toekomst andere plannen voor zijn, maar die nu nog ruimte bieden.

Voor de woningen wordt er op diverse plaatsen in Rotterdam gekeken naar de mogelijkheden.

Wat zijn flexwoningen?

Flexwoningen zijn compacte woningen die vooraf in een fabriek worden gebouwd. Hierdoor
hebben ze een kortere bouwtijd dan reguliere woningen. Ze zijn goed geschikt voor tijdelijke locaties en tijdelijk wonen. Na enige jaren kunnen bewoners doorstromen naar een permanente woning. Het zijn meestal sociale huurwoningen, waarbij ook het aanvragen van huurtoeslag mogelijk is. De komende jaren wordt er in Rotterdam ruimte geboden aan 700 tot 1.000 van deze woningen.

De projecten worden uitgevoerd met diverse partners in de stad, denk aan woningcorporaties en bouwbedrijven.

Voor wie zijn de woningen bedoeld?

Met als projectnaam ‘StartR’ wordt er in Rotterdam gezocht naar locaties voor flexwoningen
voor starters en herstarters. De doelgroep is vooral jongvolwassenen. Circa 60% van de
woningen is bedoeld voor woningzoekenden tot 27 jaar, waaronder ook jongeren uit de directe omgeving. Dit betekent dus goed nieuws voor jongeren uit Nesselande die op zoek zijn naar een eerste woning. De overige woningen kunnen worden ingezet voor urgent
woningzoekenden. Denk aan mensen die na begeleid wonen weer zelfstandig kunnen wonen en statushouders. Er wordt zorgvuldig gekeken naar een goede mix aan bewoners.

Flexwoningen in Nesselande?

In uw buurt wordt er gekeken naar de niet-gebruikte zone langs de Laan van Magisch
Realisme, tussen de bedrijven en de weg. Op deze plek is ruimte voor kantoren, maar daar is op korte termijn niet veel vraag naar. Dit betekent dat er een kans is om hier tijdelijk woningen te plaatsen. Er wordt gedacht aan circa 150 kleine woningen, die worden geplaatst voor een periode van 10 tot 15 jaar. staan.

 

Betrokkenheid buurt

De gemeente vindt het belangrijk dat u als direct omwonende al vroeg betrokken bent bij de plannen voor de nieuwe woningen. Om die reden ontvangt u nu al een brief, vóórdat de
plannen echt gemaakt zijn. De volgende stappen worden nu doorlopen:
• De komende weken wordt er verder gesproken met een woningcorporatie. Daarbij
wordt bekeken of een eventueel plan praktisch haalbaar en betaalbaar is.
• Als de plannen mogelijk lijken dan wordt er een eerste schets gemaakt en een eerste
concept van de plannen. Denk aan aantallen en hoe de woningen eruit komen te zien.
• Dit eerste (concept) plan wordt dan aan u gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor
omwonenden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per post.
• Tijdens de bijeenkomst wordt het plan toegelicht en worden de opmerkingen van
omwonenden opgehaald. Deze reacties worden meegenomen in de planvorming.
• Daarna is de volgende stap een officiële procedure voor een omgevingsvergunning. Iedereen die dat wil kan in die periode ook formeel reageren op de plannen.
• Alle informatie is uiteraard ook te vinden via de website www.rotterdam.nl/startr.
Meer informatie Wij begrijpen dat u wellicht nu al vragen hebt. Op dit moment is er nog niet meer bekend dan wat u in deze brief leest. Zodra dit verandert brengen wij u uiteraard direct op de hoogte. Ook over het inschrijven voor de woningen is nu nog niets bekend. Actuele informatie over dit project en over de andere StartR locaties in de stad vindt u altijd op www.rotterdam.nl/startr.

Voor vragen en opmerkingen zijn wij het best per e-mail bereikbaar via startr@rotterdam.nl.

Bellen naar telefoonnummer 14 010 is ook mogelijk.


Rotterdam heeft meer woonruimte nodig. Vooral jonge Rotterdammers kunnen lastig een woning vinden. Datzelfde geldt voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben.

Daarom creëert de gemeente onder de noemer StartR samen met verschillende partners flexibele woningen. StartR biedt nieuwe woonkansen voor starters én herstarters.

Rotterdam biedt ruimte met StartR

Rotterdam biedt de komende jaren ruimte voor ongeveer 700 compacte woningen,  zogenoemde flexwoningen. Dit zijn vooral sociale huurwoningen, waarvoor ook het aanvragen van huurtoeslag mogelijk is. Er zijn plekken gezocht en gevonden. Andere mogelijkheden worden nog volop onderzocht. Het gaat om plekken die 10 tot 15 jaar beschikbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor dit type woningen. Door de woningen in de fabriek te bouwen (prefabricage) kan dit snel gebeuren. En dat is nodig.

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair