2 september 2020 heeft de wethouder Bonte onderstaande communicatie gedeeld met de gebiedscommissie in het verlengde van een lokaal communicatieplan. Het is niet geheel duidelijk of dit ook een aanpak raakt die de afvalissues in de wijk Nesselande breder moet aanpakken. Wij wachten de vertaling en berichten van de gebiedscommissie Nesselande af: 

Met de afvoer van water komen afvalstoffen en zwerfafval mee (rivierafval). De stad
Rotterdam draagt eveneens bij aan de vervuiling van de rivieren: via het land, de oevers
voeren wind en regen zwerfafval uit de Rotterdamse gebieden aan. Er zijn echter nog de
nodige hiaten in kennis: waar komt het rivierafval vandaan, wat is de route, hoe is het
vervuilingsbeeld van de oevers, welke soorten rivierafval naast plastic vervuilen de rivier etc.
Met rivierwater uit onder andere de Maas wordt drinkwater gemaakt. De Rotterdammer
recreëert veel en graag langs en op de rivier, dit doen wij en willen wij blijven doen in een
veilige en schone omgeving. Bij een toenemende bevolking zoals in de komende jaren wordt
voorzien, wordt een goed gedocumenteerd beeld rond om rivierafval alleen maar belangrijker.

Dit is het moment om voorstellen te doen voor een aanpak om het water in en rondom
Rotterdam schoon te maken en te houden. Schone rivieren zijn van levensbelang voor
Nederland en de natuur. Kortom, nu is het moment om met een gerichte uitvoeringsstrategie
erger te voorkomen. Bijgaand document ‘Strategie Marien Zwerfafval’ beschrijft de ambities en acties voor de periode 2020 – 2023. 

De gemeente Rotterdam wil doen wat in haar vermogen ligt om de bijdrage aan deze
afvalstroom richting zee terug te dringen. De biodiversiteit in en rondom de stad willen we
vergroten en behouden. De recreatie en leefomgeving van de Rotterdammer willen we gezond en veilig houden. Niet alleen voor de Rotterdammer maar ook voor de dieren en de natuur. Daarbij heeft de gemeente Rotterdam als doel een circulaire economie in 2050 waarbij er
geen verspilling is van kostbare grondstoffen. Het rivierafval uit het water van Rotterdam wordt hierbij ook gezien als kostbare grondstof waarvan verspilling moet worden voorkomen. Mogelijk kan met technieken nog het nodige worden teruggewonnen. De ambitie is om in 2050 afvalvrije wateren te hebben in en rondom Rotterdam. In 2030 moet de hoeveelheid rivierafval met 90% zijn afgenomen.

Communicatie en participatie

Behorend bij deze Strategie Marien Zwerfafval en actieprogramma is een communicatieplan
opgesteld. De focus ligt daarbij op: voorkomen, opruimen en verwerken van rivierafval. Met de inzet van een goede communicatieaanpak, dragen we bij aan het realiseren van deze ambitie. Vooral bij een goede informatievoorziening, het creëren van bewustzijn, stimuleren van voorbeeldgedrag, inspireren voor nieuwe initiatieven/acties en het zichtbaar maken van
verbindingen en samenwerkingen speelt communicatie een belangrijke rol. Voor het uitvoeren van dit actieprogramma en communicatieplan komen wij op verzoek bij u langs voor een toelichting. Wij maken uiteraard graag gebruik van de huidige initiatieven die er in uw gebied zijn rondom dit thema. De planning hiervoor is het eerste kwartaal van 2021, nadat de onderzoeken voor een nulmeting zijn uitgevoerd.

Gevraagd wordt uw advies te geven over deze Strategie Marien Zwerfafval.

Adviestermijn

De adviestermijn loopt tot 11 oktober 2020.

Proces

Na ontvangst en bespreking van uw advies zal, na een eventuele aanpassing de Strategie
Marien Zwerfafval worden vastgesteld. Daarna zal hier uitvoering aan worden gegeven
middels het actieprogramma.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.