Spijtig heeft Rotterdam-Oost – en dus ook de wijk Nesselande – ook (na)zomers 2020 last van een inbraakgolf. De lokale retail, maar ook autobezitters zijn de stille slachtoffers. Leefbaar Rotterdam – een politieke partij die zich welzeker bekommert om de wijk Nesselande en verbannen is tot de lokale, bestuurlijke oppositie – heeft begin september 2020 het B & W een emotioneel briefje gestuurd over de veiligheid cq. inbraakgolf, klik hier voor hun Facebook-pagina met brief. Detail is dat wij op Nesselande.INFO in de zomer/nazomer van 2020 een poll hebben gehouden over het gevoel van veiligheid in de wijk, maar spijtig wekt de brief – en gelinkte discussie op de sociale media – ook een onwerkelijk beeld van onder andere het gebied Nesselande op. Dit zelfs gesteund door fake-accounts die zijn gelinkt aan een lokaal politiek belang. Kijken wij naar preventief-sociaal gedrag, dan lijkt er – gesteund door lokale preventie app-groepen – een tunnelvisie te zijn ontstaan met een politiek belang, dat ook het image van de wijk Nesselande schaadt.  

Nuancering en oproep tot kleurloze preventie 

De oproep van de politiek partij – kracht bijgezet door lokale Buurtpreventie-apps – verdient een nuancering. Spijtig wordt de wijk Rotterdam-Nesselande – en directe omgeving – reeds sinds deeloplevering van de wijk geteisterd door inbraken. Vooral het gebied rondom de Laan van Avant-Garde als ook strand Nesselande en metro Nesselande, zijn bekend terrein voor inbrekers en/of autodieven. Ook zijn merken als VW en Skoda (=onderdeel van de VW-groep) populaire doelwitten van autodieven en -inbrekers. Hoe erg het mag klinken, behoren VW, BMW en Audi al jaren tot de meest gestolen automerken, ook ver buiten Nesselande. Markant detail is dat we in de vele app-groepen en op de Facebook-pagina’s veel berichten van de inbraakschade gedeeld zien worden als ook ” vermeende daders “, maar te weinig content met de daadwerkelijke onrechtmatige daad en bruikbare content met daarop herkenbare daders te zien. Of meer camera’s in de wijk – en dus verlies aan privacy – dit kunnen oplossen, is de vraag. Ook werkt het nutteloos delen van incidentele spanningen aan het strand Nesselande, niet mee om intelligent te doorzien wat er nu wel of niet aan de hand is in de wijk Nesselande.

Het ongenuanceerd vingerwijzen naar handhavers – DIE AL EEN zeer HOGE werkdruk kennen – helpt de wijk Nesselande niet om in een opbouwende politieke dialoog te geraken om issues op te lossen.

Het massaal door-delen en met fake-accounts racistisch reageren onder een strandvideo waar een kort opstootje is te zien op een oververhitte vrijdagavond, geeft de wijk landelijk een slecht imago mee en lokt onnodige spanning uit tussen wijkbewoners en dagjesmensen. Dat handhavers op de sociale media melden het opstootje snel onder controle te hebben gehad, lijkt de gekleurde beheerders van sociale media (fake) accounts niet te zijn opgevallen.

Anders dan het eenvoudig vingerwijzen naar lokale handhavers, het gekleurd delen en doordelen van foto- en video-content en het massaal klagen op sociale media over laagvliegende politieheli’s (die juist inbrekers heterdaad willen betrappen), willen wij de sociale intelligentie van de wijk Rotterdam-Nesselande aanspreken om op niveau een actieve, intelligente, preventieve bijdrage te leveren om de wijk veilig te houden en naar een hoger niveau te tillen van woongenot.

Zo wordt de laagvliegende politieheli (zie afbeelding boven, Twitter augustus 2020) zelfs gelaserd en wordt daarmee het werk belemmerd. Het daarbij ondoordacht verdacht maken van onschuldige buurtwoners in lokale buurtpreventie-appgroepen staat haaks op het nut van de Buurtpreventie appgroepen – die hun populariteit dreigen te verliezen – en het daadwerkelijk veilig en leefbaar houden van de eigen straat cq. buurt en de sociale leefomgeving.

Sociale media en ‘eigen rechter spelen’

Dat de politie (Rotterdam-Oost) regelmatig actief is in de nacht, bewijzen de vele (Insta en Facebook-)stories op de lokale sociale media. De nieuwe generatie ‘dienders’ deelt (live) stories en vraagt mee uit te kijken op het gericht en op heterdaad betrappen – met de hulp van bewoners en ondernemers – een focus heeft. Anders dan het blind insturen van ongegronde verdachtmaking in Buurtpreventie-apps of uitlokken van open discussies die de wijk Nesselande een verkeerd imago meegeven, de dienstdoende handhavers afvallen en bepaalde groepen wegzet als ‘niet welkom’ of ‘verdacht’, zou de wijk Nesselande zijn geholpen met het uiting van een werkelijk beeld van de schitterende strandwijk gelegen aan de Zevenhuizerplas.

Een mooie kijk van hoe het achter de schermen gaat bij de Politie Rijnmond, getuigt de genomineerde serie Dienders, klik hier.

Dat slachtoffer zijn van inbraak – of slachtoffer zijn van andere criminaliteit – enorm veel (emotionele) schade geeft en het gevoel van onveiligheid versterkt, mag duidelijk zijn. Kijken wij naar de veiligheidsindex – die met hulp van de gemeente Rotterdam genuanceerd ook op dit platform wordt gedeeld – dan mag de wijk Nesselande zich nog steeds een zeer veilige wijk noemen en heeft de corona-periode met veel thuiszitters gezorgd voor een verhoogde productie van content door de aanwezige Ring-videobel- en Nest-camera’s. Indien de gemeentelijke veiligheidsindex-cijfers niet zouden kloppen, is het doen van aangifte van een onrechtmatige daad de beste oplossing. Opdringerige deur-verkopers van beveiligingsoplossingen weten de wijk Nesselande regelmatig te vinden en voelen zich gesteund door de gekleurde verhalen uit de sociale media. Regelmatig worden hierbij de privacyregels geschonden en het wijkimago ingedeukt.

Diverse, lokale sociale media initiatieven en buurpreventie appgroepen lijken trekpoppen van lokale politieke partijen die daarmee een BEDENKELIJK wijkimago NEERZETTEN

Zo speelde de Buurtpreventie Nesselande – waarbij de vele vrijwillige, lokale app-groepen helaas niet afzonderlijk door een betrokken straat- en buurtbewoner worden beheerd, maar centraal door een (1) persoon – onlangs nog voor eigen rechter. Dit was inclusief privacyschending. In het weekend van 29 augustus 2020 ging het flink mis; in een lokale Telegram-appgroep – die een wazig toelatingsreglement kent –  werd door de Buurtpreventie een buurtbewoners als ‘autoscanner’ en vermeend auto-inbreker-in wording gezien. Hierbij heeft de lokale Buurtpreventie-appbeheerder toegestemd met het nodeloos laten delen van privacyschendend foto- en videocontent waarbij een wandelende buurtbewoonster van twee straten verder als ‘autoscanner’ werd aangezien. Op de video is herkenbare een buurtbewoonster te zien die een wandeling maakt en uit de weg gaat voor een tegemoetkomende fietser die aan de verkeerde kant van de weg reed. Bij het opzij gaan voor de fietser heeft de bewoonster – met licht-getinte huid – even voor een auto gestaan waarbij de eigenaar van de auto vervolgens direct een video ongeblurd in de groepsapp deelt. De Buurtpreventie appgroep Nesselande speelt vervolgens eigen rechter en voorziet dit van eigen, verzonnen conclusie en doet een oproep: “Dit vrouwtje (mogelijk voorzien van handlanger) scant auto’s, kijk naar haar uit, als je haar ziet bel direct 112“. Bewoners die kritisch zijn op het eigen rechter spelen door de lokale buurtpreventie wordt de mond gesnoerd of de toegang ontzegd tot de appgroep of zelfs verwijderd. Dat een soortgelijk manier van ‘eigen rechter’ zeer nare discussies uitlokt in de gekoppelde, open sociale media kanalen, lijkt de buurtpreventie-beheerder te zijn ontgaan. Het overduidelijk politieke belang maakt dit soort ‘Buurtpreventie appgroepen’ zelfs verre van betrouwbaar.

Verwerpelijk zijn de discussies die op lokale sociale media platformen van de wijk Nesselande zijn terug te vinden aangaande de slachtoffers op de Zevenhuizerplas. Het zou de ‘eigen schuld zijn van dit soort medelanders die vaak niet kunnen zwemmen’.

Dat dit haaks staat op de werkelijkheid, overduidelijk de privacyregels schendt, maar ook een levenslange emotionele schade meegeeft aan een onschuldigen die herkenbaar op beeld zijn gezet, overschrijdt niet alleen de wet, maar ook het sociale nut van een Buurtpreventie-groep. Een buurtpreventie dat voor eigen rechter speelt en toeziet hoe gekleurde content onnodige, racistische discussies uitlokt op de sociale media en het wijkimago nutteloos indeukt, moet zich meer bewust zijn van dit schadelijke effect.

Moreel geweten van de wijk Nesselande

Door het uitlokken van gekleurde, politiek-getinte discussies en namen-en-shamen van bijvoorbeeld groepen van bezoekers aan het strand Nesselande, zal de sfeer aan het strand en in de wijk niet beter worden.

Het werkt eerder averechts en trekt bezoekers aan die denken dat elke dag gereld kan worden op en aan het strand Nesselande. Ook wordt er op de sociale media een sfeer gecreëerd waarbij personen al snel als verdacht worden aangezien. Dat er door de corona-periode meer bewoners hun deur-video-camera controleren, mag duidelijk zijn, maar het lijkt een aanzet te zijn om in veel activiteiten iets crimineels denken te zien.

Ook houdt het de eigen wijkbewoners tegen te kunnen genieten van de wijk en het strand Nesselande en verbieden wijkbewoner zelfs hun eigen kinderen naar het strand te gaan, omdat zij zo vaak dat ene rellende videofilmpje voorbij hebben zien komen op de gekleurde sociale media. Het heeft zelfs de wijk ‘Nesselende‘ landelijk een imago van ‘Rotterdamse wijk met rel-strand’ en flinke toename van criminaliteit meegegeven. Handhavers zouden het niet meer in de hand hebben en alles lijkt  – of leek – ontspoord in de wijk Nesselande. Een imago dat haaks staat op de dagelijkse werkelijkheid en zelfs op de sociale media haat aanwakkert jegens bepaalde bezoekers van de wijk en het woongenot van wijkbewoners aantoonbaar aantast.

Help meer, veroordeel minder!

Het onnodig meegeven van een verkeerd imago, het trekken van verkeerde conclusies en het (onbewust) uitlokken van gekleurde discussies – voorzien van geknipt videootje en fotootje en begeleid van gekleurd commentaar -, helpen handhavers niet hun werk gericht te kunnen uitvoeren. Tevens helpt de lokale bestuurders niet om een helder beeld te krijgen van spelende wijkissues.

Aansluitend bij de oproep die de politie – door structureel tijdgebrek – begin september 2020 landelijk heeft gedaan (klik hier voor het artikel), werkt het welzeker als er content wordt gedeeld waar daadwerkelijk, herkenbaar een onrechtmatige daad is te zien met dader.

Zit handhavers niet in de weg en val deze niet af door te klagen over hun aanpak en help op hun social media kanalen gericht mee in de zoektocht naar vermeende daders met content waar handhavers daadwerkelijk iets aan hebben. Maar speel geen eigen rechter.

Ondersteun positieve wijkinitiatieven als ook inzet van de wijkcommissie Nesselande. Ken en bekijk de inzichten en brede activiteiten van de wijk van Prins-Alexander. Wacht hoor- en wederhoor af na onderzoek alvoors een mening te vormen en bij te dragen aan een onheus wijkimago. Toon en ondersteun positieve wijkinitiatieven en geniet openlijk van de eigen straat, buurt en mooie wijk Rotterdam-Nesselande!

Help meer, veroordeel minder.

7 REACTIES

 1. Dat Nesselande zich een beeeetje door Leefbaar laat misbruiken is wel waar… maarja, dat is in elke wijk zo?

 2. Alles rondom Zuidplas heeft er politiekwise een handje van wat bevooroordelig te zijn 😉

  Landelijk media als AD blokken reacties onder hun artikelen, om offtopic discussies uit de weg te gaan,
  helaas verplaatst dit zich nu naar lokale media en politieke lokale nieuws sites

  en social media.

 3. Ik zit in Nesselande Nextdoor en dat is een stuk groter dan die preventie groepen en minder verzuurt. Daar kun je nog eens een straatfeest organiseren en oppas vinden en houdt Nesselande positief en leuk en sociaal.

  Daar conformeer je je aan regels social, gezellig en niet discriminerend te zijn! !

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.