In de gehele wijk Prins Alexander is het buitenafval en vervuiling buitenruimte een uitdaging. Oktober 2020 heeft Nesselande.INFO het inspreken gepromoot in het lokale wijkcomité aangaande het afvalprobleem in de wijk Nesselande, maar ook omliggende wijken. Opvallend is dat het afvoeltoerisme uit dorpen en steden waar betaald dient te worden voor hun afval, niet het enige probleem is. Het is ook de groep van het gebiedsdeel Prins Alexander, en wellicht heeft het massal thuiswerken in 2020 ook wel een stimulerende werking op de initiatieven tot verbouwen en opruimen, dus meer restafval. 

Het gebiedsdeel Prins Alexander wordt mede door deze bezuiniging door haar inwoneraantal onevenredig hard getroffen en de resultante van deze bezuiniging komt ten laste van onze bewoners.

 

Hierbij sturen wij u een ongevraagd advies over de vervuiling van de buitenruimte, met
referentienummer GB-GCPA-BSD-DV-3691299. De Gebiedscommissie Prins Alexander heeft dit in de vergadering van 13-10-2020 vastgesteld. De Gebiedscommissie Prins Alexander heeft als een van haar kerntaken het aandacht vragen van het college inzake ontwikkelingen in de wijk die niet goed gaan. Aangezien de buitenruimte onder uw takenpakket valt, bericht de GCPA u met dit ongevraagd advies.

Bewoners van PA hechten grote waarde aan een juiste balans tussen woonruimte en buitenruimte, waarbij met name een juiste verwerking van afval in zeer grote mate bijdraagt aan het woongenot in het gebied. De gemeentelijke woningbouw opgaaf voor deze collegeperiode maakt het dat de balans tussen woonruimte en buitenruimte de komende tijd verder onder druk zal komen te staan.

De noodzaak om tot verdere woningverdichting in PA te komen, zet de verhouding tot de nog beschikbare buitenruimte op scherp; hoe meer bewoners hoe belangrijker het is dat de wijk schoon blijft. Het is de combinatie van die factoren die ervoor zorgt dat inwoners uit PA juist extra aandacht vragen voor het onderhoud van de buitenruimte, met de afvalproblematiek in het bijzonder.

Tot ons wendden zich dan ook diverse bewoners uit het gehele gebied Prins Alexander die middels het inspreken tijden onze openbare vergaderingen en mede namens hun mede wijkbewoners, hun ervaringen met Gebiedscommissie hebben gedeeld. Hun ervaringen en observaties zijn niet mals; de frequentie waarmee afval wordt opgehaald, het non-functioneren van het meldsysteem op volle containers, het afvaltoerisme uit omringende gemeenten, het (grof)zwerfvuil, de
plaagdierenoverlast maar ook het gebrek aan ‘korte lijnen’ die betrokken burgers in het verleden hadden met de Roteb om snel tot lokale oplossingen te komen.

Gezien de andere prioriteiten die u tijdens deze collegeperiode heeft gesteld, is het budget ten behoeve van de Rotterdamse buitenruimte met ca 17 miljoen gekort. Het gebiedsdeel Prins Alexander wordt mede door deze bezuiniging door haar inwoneraantal onevenredig hard getroffen en de resultante van deze bezuiniging komt ten laste van onze bewoners. De optelsom van hun constateringen en zorgen maakt het dat de Gebiedscommissie u dit ongevraagd advies toezendt. 

Wij verzoeken u de klachten van onze burgers serieus te nemen en te komen tot een verbetering van de genoemde (afval)problematiek inzake de buitenruimte.

Wij doen u enerzijds dit verzoek namens onze bewoners omdat de actualiteit daartoe overduidelijk aanleiding toegeeft. Anderzijds echter, beschouwt de Gebiedscommissie een verbeterde balans in de buitenruimte en een juiste oplossing van het afval verzamelingsprobleem als absoluut noodzakelijk absorptievermogen ten aanzien van de verdere woningverdichting in PA. De GCPA spreekt uiteraard haar waardering uit naar de gemeentelijke diensten voor al hetgeen wel goed gaat in het gebied PA. Wij vragen de wethouder echter om op budgettair en beleidsmatig niveau te komen tot de juiste prioriteitsstelling, mede op de door de gemeente ingezette ontwikkelingen ten aanzien van de woningbouw groei in PA. Dit advies wordt mede ondersteund door de Wijkcomités Nesselande en Zevenkamp. Wij vragen u om ons advies over te nemen. Graag ontvangen wij uw reactie binnen 6 weken. Ook worden wij graag op de hoogte gehouden van verdere besluitvorming Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
namens Gebiedscommissie Prins Alexander en de wijkcomités

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.