Home - OPEN dag 15 september 2021: Nieuw bestemmingsplan woongebouw Hoofdweg Prins Alexander

OPEN dag 15 september 2021: Nieuw bestemmingsplan woongebouw Hoofdweg Prins Alexander

Op woensdag 15 september bent u van harte welkom op een informatieavond over het bestemmingsplan voor het woongebouw dat gepland is aan de Hoofdweg 480-490.
Op deze bijeenkomst vertelt de gemeente u meer over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen die nodig zijn om de bouw van het woongebouw met de naam Alexanderpark Rotterdam (voorheen Woongebouw Alexandrium) mogelijk te maken. Ook hoort u hoe u een ‘zienswijze’ (uw mening) over de plannen kunt indienen. Op de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van de gemeente en de ontwikkelaar, Triple Living, aanwezig. In verband met de coronabeperkingen is er geen centrale presentatie. U kunt direct met vertegenwoordigers van de gemeente en Triple Living in gesprek. Vanwege de coronamaatregelen is de bijeenkomst opgedeeld in drie rondes. U kunt uzelf tot en met vrijdag 10 september aanmelden voor een van de rondes via www.rotterdam.nl/woongebouwhoofdweg.
  • Woensdag 15 september
  • Huis van de Wijk Oriënt, Kobehof 5, Rotterdam.
  • Verschillende tijdslots tussen 18.30 en 22.00 uur

Hoorzitting Hoofdweg

Dinsdag 14 september houdt de gebiedscommissie een hoorzitting
voor bewoners over het Ontwerp bestemmingsplan Hoofdweg 480-490 (Alexanderpark).
Deze openbare hoorzitting is van 20.00 tot 21.00 uur en wordt digitaal gehouden. Aanmelden om in te spreken kan via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl. Na de aanmelding krijgt u een link om deel te nemen. Via dit mailadres kunt u ook uw mening doorgeven als u liever niet spreekt tijdens de hoorzitting. De gebiedscommissie stelt haar advies vast in de openbare vergadering van 21 september. Het ruimtelijk plan en de omgevingsvergunning vindt u op officielebekendmakingen.nl.

Gecoördineerde procedure

Voor het nieuwe bestemmingsplan en het aanvragen van de omgevingsvergunningen is een ‘gecoördineerde’ procedure gestart. Dat betekent dat de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor het verlenen van de omgevingsvergunningen gelijklopen. Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen liggen tot en met 30 september 2021 ter inzage voor u.  U kunt tot en met 30 september a.s. uw zienswijze (mening) geven over het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen.  Met een zienswijze geeft u aan dat u het niet eens bent met de voorgenomen plannen. In uw zienswijze motiveert u waarom u het er niet mee eens bent. Hoe u een zienswijze indient, leest u op officielebekendmakingen.nl. Het ontwerp-bestemmingsplan kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl, door te zoeken op het adres Hoofdweg 480, 3067 GK. De ontwerp-omgevingsvergunningen (ontwerp-besluiten) kunt u inzien op overheid.nl, door te zoeken op het adres Hoofdweg 480, 3067 GK, bij ‘Berichten over uw buurt’.

Het is op dit moment niet mogelijk om het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen op een gemeentelijke locatie in te zien. Kunt u het plan niet digitaal bekijken, dan kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur bellen naar telefoonnummer 06 – 181 910 85.  In overleg met u zoeken we dan naar een andere oplossing.

Meer informatie over het woningbouwplan Alexanderpark Rotterdam en hoe het gebouw eruit komt te zien, vindt u op alexanderpark-rotterdam.nl. Deze website is van Triple Living, de partij die het woongebouw ontwikkelt.

Kunt u op 15 september niet komen, maar wilt u wel meer informatie krijgen of vragen stellen? Dat kan uiteraard. Mail uw vragen naar het e-mailadres alexanderknoopso@rotterdam.nl.

Wat is een bestemmingsplan en uit welke stappen bestaat de bestemmingsplanprocedure?

Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Meer informatie over bestemmingsplannen leest u op de pagina Bestemmingsplannen.

De bestemmingsplanprocedure gaat in verschillende stappen. Allereerst wordt er een voorstel voor het nieuwe bestemmingsplan opgesteld: een ontwerp-bestemmingsplan. Hierin staat welke functies (zoals wonen, werken of recreëren) aan de Hoofdweg 480 zijn toegestaan. Ook staan hier de regels in die gelden voor deze functies. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van het gebouw en de afstand tot de buren. Dit ontwerp ligt zes weken ter inzage, waarbij mensen een zienswijze (mening) kunnen indienen om aan te geven dat ze het met – een deel van – het plan niet eens zijn. Deze zienswijzen worden bekeken door de gemeente. Zij stelt hiervan een nota van zienswijzen op. Op basis van het plan en de nota van zienswijzen, maakt de gemeenteraad een beslissing of ze het nieuwe bestemmingsplan vaststelt, nog aanpast of afwijst.

Ontwerp-omgevingsvergunning

Voor het bouwplan is een aanvraag omgevingsvergunning voor een aantal activiteiten ingediend. Het ontwerp van de omgevingsvergunningen die verleend zouden kunnen worden voor de realisatie van het bouwplan ligt ook zes weken ter inzage. Mensen kunnen tegen deze ontwerp-vergunningen ook zienswijzen indienen. Het college (van burgemeester en wethouders, oftewel het dagelijks bestuur van de gemeente) besluit of deze zienswijzen aanleiding geven om de omgevingsvergunningen wel, niet, of aangepast te verlenen.

Aanpassen en vaststellen bestemmingsplan

Na deze periode van zes weken, bekijkt de gemeente alle ingediende zienswijzen en reageert hierop door het bestemmingsplan of de omgevingsvergunningen aan te passen, of uit te leggen waarom dat niet is gedaan. Dit leest u in de documenten die naar de gemeenteraad worden gestuurd voor de raadscommissievergadering en de raadsvergadering waarin het bestemmingsplan wordt behandeld. Op deze pagina volgt tegen die tijd informatie over de data van de vergaderingen van de raadscommissie en de gemeenteraad. Na deze vaststelling bestaat er nog de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State wanneer u nog bezwaren heeft.

Verlenen omgevingsvergunning

Het college bekijkt de zienswijzen die tegen de ontwerp-omgevingsvergunningen zijn ingediend en beslist daarna of de omgevingsvergunningen wordt verleend. Dit gebeurt ongeveer gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. De indieners van zienswijzen krijgen een afschrift van de eventueel verleende omgevingsvergunningen. Daarna bestaat nog de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State wanneer u nog bezwaren heeft.

Bouw appartementen

In Rotterdam is er een grote behoefte aan betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen. De gemeente ziet daarom kansen in een plan voor de bouw van 350 appartementen aan de Hoofdweg 480-490 in Prins Alexander.

De helft van de 350 woningen is bestemd voor mensen met een middeninkomen. De begane grond biedt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, zoals een gezondheidscentrum.

Prettig wonen, werken en recreëren

De initiatiefnemer, projectontwikkelaar Triple Living, wil tussen de Hoofdweg, Djeddalaan, het Akkabapad en de Semiramistuin het woongebouw Alexanderpark bouwen. Op deze plek is nu nog een grotendeels leegstaand kantoorgebouw te vinden. Het gebouw maakt deel uit van de Alexanderknoop. De Alexanderknoop is het gebied rond het winkelcentrum Alexandrium en OV-knooppunt Alexander. De gemeente wil de Alexanderknoop ontwikkelen tot hét centrum van Rotterdam Oost. Het doel is een levendig gebied te maken waarin het prettig wonen, werken, winkelen en recreëren is.

Appartementen voor starters, young professionals en senioren

Rotterdam staat voor de opgave om de stad aangenaam en leefbaar te houden en tegelijkertijd te zorgen voor meer woningen. Het woongebouw Alexanderpark aan de Hoofdweg 480-490 kan hieraan bijdragen. Het gebouw heeft een mix van verschillende woningen zoals studio’s en 2-, 3- en 4- kamerappartementen. Starters, jonge werkenden en senioren die vanuit een eengezinswoning doorstromen, kunnen hier een woning vinden. Het gebouw biedt op de begane grond ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, zoals het gezondheidscentrum dat nu nog in het oude gebouw zit. Ook is er ruimte voor bijvoorbeeld een brasserie aan de zijde van de Semiramistuin.

Informatiebijeenkomsten

Eind 2020 en begin 2021 zijn er verschillende digitale informatiebijeenkomsten voor omwonenden gehouden. Op de bijeenkomsten zijn de plannen toegelicht en was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Een overzicht van alle vragen en antwoorden vindt u op de website van de projectontwikkelaar, alexanderpark-rotterdam.nl. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief over het woningbouwproject Alexanderpark.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Protected with IP Blacklist Cloud
Mobiele versie afsluiten