Bijeenkomsten

Voorlopig ligt de aandacht bij de eerste groep, namelijk de huidige gebruikers en omwonenden van het gebied. In de eerste helft van 2022 heeft al een aantal bijeenkomst plaatsgevonden. Dat gaat ook in de tweede helft van het jaar gebeuren. Onder andere de volgende thema’s staan op het programma:

  • De Groene Schakel;
  • Voorzieningenprogramma;
  • MER en voorkeursalternatief.

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van deze bijeenkomsten en de planning wordt bekend gemaakt zodra deze vast ligt.

 Presentaties