HomeNesselande INFO nieuwsA20 achter Nesselande wordt in 2031 twee maal zo breed

A20 achter Nesselande wordt in 2031 twee maal zo breed

Dagelijkse files, ongelukken en een toename in verkeer. En dan is het extra verkeer richting het Vijfde Dorp in de polders achter Nesselande nog niet meegerekend. Het was de aanleiding voor Rijkswaterstaat.

Het plan om de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda te verbreden, is opnieuw gewijzigd vanwege de toenemende woningbouw en verkeersdrukte in de omgeving. Dit leidt tot hogere kosten voor de verbreding. Het herziene plan is februari 2024 aangekondigd in Nieuwerkerk.

In 2023 werd al duidelijk dat het oorspronkelijke plan om van twee keer twee naar twee keer drie rijstroken te gaan niet meer toereikend was. Nu wordt er gesproken over een verbreding naar twee keer vier rijstroken, waarbij de vierde rijstrook een doorlopende strook wordt tussen Nieuwerkerk en Moordrecht en vice versa. Dit betreft het stuk snelweg achter Nesselande.

Dit impliceert dat de Parallelweg-zuid tussen de twee dorpen verder zal worden verplaatst naar het zuidoosten. Hierdoor zullen honderden bomen langs de weg worden gekapt, maar deze zullen later worden vervangen. Ook het monument voor het laagste punt van Nederland en het bedrijfspand van Th. Verbree op de hoek van de Spoorweglaan moeten wijken.

De bestaande rijstroken zullen ook iets breder worden gemaakt. “Ze voldoen momenteel niet aan de norm” aldus de adviseurs bij Rijkswaterstaat. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om twee redenen. “Het verkeer op de A20 groeit in omvang en zal naar verwachting blijven groeien.”

Bovendien heeft de woningbouw een impact. De ontwikkeling van Westergouwe en het Vijfde Dorp zal naar verwachting leiden tot nog meer verkeer. Hierdoor zal de congestie alleen maar toenemen. Dit project heeft als doel de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

De kosten voor het gehele project zijn door deze aanpassingen gestegen naar 200 à 300 miljoen euro. Joost Hermans waarschuwt dat deze kosten in de komende jaren nog verder kunnen stijgen. Het project moet uiterlijk in 2031 worden afgerond.

In deze fase van voorbereiding wordt er nog veel onderzoek gedaan, variërend van bodemonderzoek tot geluidsonderzoek en onderzoek naar de effecten op de gezondheid en de waterhuishouding in het gebied. De resultaten van deze onderzoeken zullen worden meegenomen in een milieueffectrapportage (MER), die de voorwaarden zal aangeven waaronder de verbreding kan plaatsvinden.

 

 

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Popular