HomeNesselande INFO nieuwsEmmauscollege Rotterdam start Aswoensdag vastentijd project

Emmauscollege Rotterdam start Aswoensdag vastentijd project

 

14 februar 2024 is het zowel Valentijnsdag als Aswoensdag. Aswoensdag markeert het begin van de veertig dagen durende vastentijd voor Pasen. Leerlingen zijn hiervan op de hoogte gebracht en zijn uitgenodigd om woensdagavond met dhr. Burger mee te gaan naar de HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal om de Aswoensdagmis bij te wonen en vervolgens met de priester in gesprek te gaan.

De veertigdagentijd, ook wel bekend als de lijdenstijd, nodigt uit tot reflectie over wat werkelijk belangrijk is in het leven. Vaak worden bepaalde activiteiten of eetgewoonten opgegeven gedurende deze periode.

Vanaf maandag staat er in onze hal bij de ingang een vastentafel met informatie over de periode tussen Aswoensdag en Pasen. Leerlingen kunnen ook hun eigen persoonlijke vastendoelen opschrijven en elke dag dat ze vasten, een kruisje zetten op het tijdpad. Dit jaar biedt het samenvallen van de vastentijd en de ramadan een prachtige gelegenheid om elkaars tradities en gebruiken te leren kennen en samen op weg te gaan.

In de week voor Pasen, van 25 tot en met 28 maart, kunnen leerlingen zoals elk jaar houdbare levensmiddelen (zoals blikgroenten, pasta, rijst, etc.) meenemen voor de voedselbank. Het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft neemt toe, en ook in onze buurt zijn er gezinnen die niet genoeg financiële middelen hebben om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Vooral in de tijd voor Pasen willen we als school hier aandacht aan besteden.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Popular