HomeNesselande INFO nieuwsParkeerprobleem: 'parkeren in de berm Nesselande volgens parkeerwet gewoon toegestaan'

Parkeerprobleem: ‘parkeren in de berm Nesselande volgens parkeerwet gewoon toegestaan’

Het parkeerprobleem heeft zich aan de boulevard van Nesselande
Parkeerproblemen Nesselande opgelost

Het parkeerprobleem heeft zich aan de boulevard van Nesselande vanzelf opgelost door de berm te gebruiken. Ook op de Kosboulevard is de middenberm een vitale parkeerstrook. In spijtig waarschuwde wij in 2010 al voor een aankomende parkeerprobleem gezien de metro die vooral bezoekers van het oude “strand aan de Maas” uit het centrum van Rotterdam hebben verplaatst. Ondanks een Warm Weer Protocol wordt er pas sinds 2023 iets van aandacht gegeven aan het groeiende parkeerprobleem dat iedereen zag aankomen gezien de bouwplannen.  

Na het verdwijnen van het Jumbo-parkeerterrein (bebouwing derde toren) en het volbouwen van de Kretalaan-Noorderstrand, kwam Nesselande op drukke stranddagen honderden parkeerplekken tekort.

Ook door de herinrichting van de parkeerplekken voor het winkelcentrum, zijn er plekken verloren gegaan. Nesselande.INFO heeft wijkmanagement en de lokale politiek reeds sinds 2010 gewaarschuwd voor het aankomende parkeerprobleem in de wijk.

[UPDATE 27/6/23 met uitspraak parkeren in de berm, mag dat?]

Een volle Kosboulevard
Een volle Kosboulevard

Er wordt op drukke stranddag prima schuin geparkeerd in de berm langs de Siciliëboulevard Nesselande. Het is niet verboden om op het groen te parkeren.

Tijdens events zijn delen van het Common Green gebruikt als opvang voor extra parkeergelegenheid. Of dat ook dit jaar (2023) weer het geval is, is niet duidelijk gezien de bouw op de Common Green locatie.

Conform de parkeerwet (RVV 1990) artikel 10 mag er in de berm worden geparkeerd
Conform de parkeerwet (RVV 1990) artikel 10 mag er in de berm worden geparkeerd

Langzaam verkeer en het ov

Op drukke stranddagen komt veel strandbezoek op de fiets, scooter of brommer of natuurlijk met de metro halte Nesselande. De huurvoertuigen blijven populair aan de boulevard. Sinds de herinrichting zijn er veel plekken voor fietsen en brommers bij gekomen aan de boulevard.

De Kosboulevard was zo goed als volgeparkeerd.

U kunt zich weer gaan druk over ganzenpoep in de wijk Nesselande.

^PP

^AB


Naar aanleiding van vragen van lezers, juni 2023: Wat is de juridische basis voor parkeren in de berm?

Er zijn een aantal plekken waar je niet mag parkeren. Deze plekken staan in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990). In artikel 10 van dit reglement worden deze plekken genoemd: de stoep, het fietspad, het voetpad, het bromfietspad of het ruiterpad. Over het parkeren in de berm wordt niks gezegd.

Om na te gaan of parkeren in de berm is toegestaan, moet er gekeken worden naar wat er in de wet en jurisprudentie geregeld is. In 2016 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het bord E1 (zie de afbeelding hieronder) wat staat voor een parkeerverbod, niet geldt voor de berm. Het gaat om de uitspraak met het volgende nummer: ECLI:NL:GHARL:2016:3927.

De juridische definitie van parkeren is: “het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.” Hieruit blijkt dat stilstaan wordt gezien als parkeren behalve als er sprake is van laden of lossen van goederen of het onmiddellijk in- en uitstappen van passagiers.

De conclusie in de uitspraak van het gerechtshof was dat de parkeerverbodsborden niet gelden voor parkeren in de berm. Echter zijn er twee belangrijke dingen waar op gelet moet worden bij het parkeren in de berm.

Ja, je mag parkeren in de berm. Zorg wel dat de auto volledig in de berm staat en dat er niet nog een band op de rijbaan staat.

Via https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2016:3927

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Popular