HomeGemeente #raad010Nesselande.info: Verslag bewonersbijeenkomst @Rotterdam 116 woningen Common Green Nesselande #ontwerpen #idee-en

Nesselande.info: Verslag bewonersbijeenkomst @Rotterdam 116 woningen Common Green Nesselande #ontwerpen #idee-en

Dit betreft het verslag van de bewonersbijeenkomst (rond de 50 aanwezig online) van 6 juli 2021 over het project Common Green, de laatste nieuwe (119) woningen in Nesselande. 

18.56 aankondiging start bijeenkomst. Er zal een toelichting gegeven worden aangaande het landschapsontwerp en de stedenbouwkundige ontwikkeling. De presentatoren van de avond:

19.03 uur Thomas Roos is de projectmanager en opent inhoudelijk. Er volgt een uitleg over het aantal woningen en het parkeren bij de woningen.

De projectmanager laat zien hoe het project loopt:

19.10 uur De gemeente ‘ontwerper’ – Arjen Knoester – van Nesselande neemt over en toont de befaamde afbeelding uit 1996 met bestemmingen. De Common Green zou aanvankelijk geheel worden bebouwd:

In 2014 is het aantal woningen op maximaal 119 bepaald:

De Common Green zou aanvankelijk meer ‘ centrumfuncties ‘ bevatten, maar dit zijn toch alleen woningen geworden in de huursector. Het programma is versimpeld. De relatie met het Oeverpark moet blijven en duidelijk zijn.

De betaalbaarheid was een belangrijk uitgangspunt als ook de kwaliteit. Het bouwblok is bewust geplaatst op de getoonde strook om aan te sluiten bij de omgeving:

Zoals bekend is er lichtelijk hoogbouw in de Common Green, maar wordt de groene ruimte maar beperkt gebruikt. Er zijn vierlaags- en negenlaags- woningen. Het parkeren wordt ‘ verdiept ‘ aangelegd om zo weg te werken in het landschap.

Het verdiepte parkeren in de Common Green, ingang vanuit de boulevard:

De eerste tekeningen woningen Common Green bouw  Nesselande juli 2021

De eerste tekeningen/schetsen worden gedeeld en lijken veel op de aanwezige bouw in de wijk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19.30 uur Yolanda Boekhoudt, Senior landschapsarchitect Gemeente Rotterdam, neemt over en licht de inrichting toe van het gebied naast het bouwvlak. De inrichting moet echt in de omgeving passen verwijzend naar een historisch lint van de Wollefoppe.

Er is sprake van vier karakters:

 

Er wordt gevraagd naar idee-en over het stuk groen; de chatbox draait overuren: een echte park, fruitbomen, wandelpaden en meer..

Vragen tijdens de bijeenkomst van 6 juli 2021 Common Green Nesselande

19.35 uur er is een vragenronde met de bewoners en idee-en voor het groengedeelte maar ook vragen en opmerkingen:

 • graag een echt park;
 • fruitbomen;
 • bewoners boulevard zeggen: graag veel groenbehoud en veel bomen;
 • geen hangplek van maken;
 • start bouw is media 2022 en bouwtijd 16-18 maanden;
 • er is nog geen bouwer;
 • bij overlast kan men bij de gemeente terecht mbt klachten;
 • complimenten voor het ontwerp (zie boven in dit artikel);
 • de woningen voor ouderen gaan via Woonnet;
 • het uitzicht wordt bekeken vanuit de nieuwe woningen.

Meer reacties van bewoners:

 

 

Om 20.10 uur wordt de vergadering op 6 juli 2021 afgesloten.

 


BIJLAGE: Over Common Green woningen Nesselande

Common Green Nesselande is het project dat viral ging vol fakenews vanuit een zelfbenoemde ‘nieuws Nesselande Facebook’. Nesselanders zouden niets van het project afweten, maar toch bleek – en al vroeg door ons op Nesselande.info gemeld – dat het een project is dat reeds in het bestemmingsplan uit 1998, 2011 en 2014 is beschreven. Ook zouden er 900 (!) woningen komen, maar worden er 116 gerealiseerd en blijft het grootste deel van het park Common Green gewoon.. groen.  Dit laatste is duidelijk geworden door aandringen van Nesselande.info een gelinkt Hogeschool Rotterdam onderzoek naar de bestemming van het groen in de Common Green en vragen in de gemeenteraad door de PVDD.

De bouw van 116 woningen

Common Green – het groene driehoek achter de boulevard Nesselande – krijgt 116 woningen in de vorm van appartementen;  62 sociale huurwoningen voor ouderen en 54 middenhuurwoningen. De interesse voor deze woningen is enorme hoog; wij krijgen via sociale media, Nextdoor en mail vragen binnen over het traject, maar informeren u via portal Nesselande.info over de stand van zaken.

(Afbeelding boven: deels visual van een soortgelijk appartement project in Nesselande.)

De locatie Common Green ligt tussen de Wollefoppenweg en de Corsicalaan. De garage wordt aan de kant Wollefoppenweg aangelegd voor de helft onder de grond. Helaas is het alleen parkeren voor bewoners van Common Green.  De vergunningen zijn reeds aangevraagd.

Er zijn drie of vier – woongebouwen gepland met in totaal (ongeveer) 116 appartementen. Er komen enkele gebouwen van vier verdiepingen op een half verdiepte plint. Dit zijn zogenoemde middenhuurwoningen. En er komt één gebouw van negen verdiepingen, dit vormen de sociale huurwoningen voor ouderen. De woongebouwen hebben hun entree aan de noordzijde en het grasveld blijft gewoon openbaar toegankelijk.  Met omwonenden wordt de groeninrichting bepaald van het groengebied eromheen.

Buiten en groenbehoud

De gemeente maakt een zogenoemd programma van eisen voor de toekomstige inrichting van de buitenruimte rondom de woongebouwen. De  inrichting moet  goed aansluiten op de directe leefomgeving. De volgende punten zijn verder belangrijk voor de buitenruimte:
 • Toegankelijkheid voor ouderen
 • Ruimte voor ondergrondse containers
 • Ruimte voor parkeren voor pakketdiensten
 • Goede bereikbaarheid voor hulpdiensten
 • Looproutes van en naar het station, winkelcentrum en strand
 • Uitzicht op de plas; uitzicht op het Rietveldpark
 • Bereikbaarheid en groene inrichting van het parkeerterrein.

Einde zomer 2021 wordt de grond bouwrijp gemaakt aan de Common Green met verwachte oplevering en verhuur in 2022. 

De vergunning

De omgevingsvergunning is juni 2021 dan officieel versterkt.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Wollefoppenpad 2 , 3059XV , het realiseren van een toegang en een ontsluitingsroute bij de bouwlocatie van het toekomstige woningbouwplan “Common Green” op de kadastrale locatie KLG00 K 2284 G (nabij Berninistraat 380) te Rotterdam. (Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1, eerste lid, onder c, juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2, in samenhang met artikel 2.7 van het Besluit omgevingsrecht juncto artikel 4, lid 9, van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht) ( datum besluit 02-06-2021, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.21.04.00154)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair