HomeNesselande INFO nieuwsNieuws NesselandeNesselanders protesteren tegen "spontane" herinrichting en beperkingen populair recreatiegebied #hondenstrand

Nesselanders protesteren tegen “spontane” herinrichting en beperkingen populair recreatiegebied #hondenstrand

 

Een reden om in Nesselande te wonen is de natuuromgeving en de diverse mogelijkheden om in de vrije natuur te wandelen en sporten. Zo bevestigen ook diverse polls op Nesselande.info. Er is een ontwikkelingsplan opgesteld voor “Landschappark de Rotte”. Het gehele gebied rondom de Rotte wordt onder de loep genomen en de komende jaren heringericht. Het betreft een populair wandelgebied (met de hond) en is enorm van waarde voor Nesselanders en andere omwonenden. Het gebied zou “in stilte” herontwikkeld worden met de nodige beperkingen. 17 mei 2021 zou hier een beslissing over worden genomen. 

nesselande nieuws

Uitwerking ontwikkelplan

Recreatieschap de Rottemeren heeft Strootman Landschap architect en LA group gevraagd om het ontwikkelplan uit te werken met input van belanghebbenden. Eind januari 2021 is er een infobijeenkomst geweest en een enquête. Daarbij is de wijk Nesselande – gelegen aan het omschreven gebied – bij betrokken. Er was simpelweg niemand die hier iets over weet.

Hoe kan dit en wat zijn de gevolgen voor Nesselanders als dit adviesplan wordt goedgekeurd op 17 mei?

Er zijn grote vraagtekens bij de aanpak en en de “stille” herontwikkeling en de input die geleverd zou zijn door “belanghebbenden”.

Wie worden er gezien als “belanghebbenden” als de Nesselanders dit blijkbaar niet zijn? Wie hebben dan wel die input hebben gegeven voor de totstandkoming van dit advies en wat is hun belang hierbij?

Onze aandacht beperkt zich tot de herinrichting van de Eendrachtpolder en de noordoever van de Zevenhuizerplas. Zoals het advies luidt komen er flinke beperkingen voor deze gebieden. De recreatie en toegankelijkheid wordt flink beperkt of zelfs verboden.

Het behoud van natuur en het in stand houden van de balans tussen mens en dier is uiteraard iets wat geen enkele Nesselander wil tegenwerken, sterker nog we zijn zo blij met dit natuurlijke landschap dat dit ook een van de belangrijke redenen is geweest van velen om zich juist hier te willen vestigen.

Juist meer behoefte aan groen

Dat er stengere regels geadviseerd worden tijdens het broedseizoen zal niemand een bezwaar vinden maar om permanent de polder en noordoever hoofdzakelijk als extensief recreatiegebied (rustgebied) te bestempelen, zou toch een stap te ver zijn voor iedereen die er nu met plezier gebruik van maakt. Vooral de hondeneigenaren ervaren het als zeer prettig dat hun hond ongestoord los kan lopen in de polder. Rondom de plas is de drukte de laatste jaren toegenomen en er is nauwelijks ruimte om viervoeters veilig en ongestoord te laten rondlopen zonder mede recreanten tot last te zijn.

De noordoever van de plas, het gebied waar tevens het hondenstrand ligt, wordt ook beperkt. Ook dit stukje groen en oevergebied is op verschillende manieren ingericht voor recreanten en hier wordt veelvuldig en met veel plezier gebruik van gemaakt. Het mag duidelijk zijn dat met een nog steeds groeiend Nesselande er juist meer behoefte is aan recreatiegebied. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het advies is om deze noordoever – en het deel van de Eendrachtpolder wat het dichtst bij Nesselande gelegen is – te willen bestempelen als extensief recreatie gebied.

Een visuele impressie van het gebied

Hieronder een visuele impressie en meer over dit advies is te lezen op de website recreatieschaprottermeren.nl.

Wilt u hierop reageren en bent u ook tegen deze voorgestelde beperkingen dan kunt u een bericht sturen aan evt3@live.nl. Er is reeds een actieve stuurgroep in Nesselande met WhatsApp-groep.

 

Afbeeldingen: Recreatieschap de Rottemeren, herontwikkelplan.

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.

Popular