HomeActiviteiten Nieuws NesselandeGeschiedenis: ontstaan van Zevenhuizen en Nessepolder

Geschiedenis: ontstaan van Zevenhuizen en Nessepolder

 

Nessepolder, gemeente Zevenhuizen en Hillegersberg. | Zevenhuizen

Je komt er voor de C1000, voor de Koornmolen(Landal) of om snel op de A12 te komen. Het karakteristieke dorp Zevenhuizen is belangrijk geweest in het ontstaan van het groene hart rondom Nesselande.  Afbeelding: Kaartcollectie Zuid-Holland Polderreglementskaarten Gemaakt op: 30 november 2002

Rondom de 12e eeuw hebben de eerste Zevenhuizers zich gevestigd aan de Rotte. De vestiging aan de dijk werd het latere Zevenhuizen.

Zevenhuizen

Onduidelijk is wanneer Zevenhuizen precies is ontstaan. Op de westelijke oever van de Rotte vlak bij de meren zijn aardewerkscherven gevonden uit het begin van de 12e eeuw. Sporen van de eerste Zevenhuizenaren zijn gevonden op de oeverwal ter hoogte van het Korenmolengat waar nu Landal is gevestigd. Nadat het eerste huisje gebouwd was, volgden er al snel meer, zodat een kleine woongemeenschap ontstond waaraan de naam Zevenhuizen werd gegeven. Gezien deze naam mag worden aangenomen dat gedurende enige tijd zeven huisjes hier hebben gestaan.

Het waren waarschijnlijk stulpjes van hout en riet, waarvan totaal niets meer is teruggevonden.

In de Middeleeuwen was het gebied van Zevenhuizen en Moerkapelle een vrijwel onbewoonbaar drassig moeras en slechts via de natuurlijke waterwegen enigszins bereikbaar.

Het oorspronkelijke riviertje de Rotte was de belangrijkste toegang tot dit gebied. De eerste bewoningscentra bevonden zich op de oeverwallen van de Rotte. Van hieruit begon men met de ontginning van het gebied voor de landbouw.

Door de eerste bewoners werd het land in cultuur gebracht en geschikt gemaakt voor landbouw en veeteelt. Het land werd verdeeld in ‘weren’, lange smalle stroken land, van elkaar gescheiden door de sloten. De eerste ontginning reikte tot de huidige Noord- en Zuideindse weg. Van hieruit begon de volgende ontginningsfase oostwaarts in de richting van Waddinxveen.

Aangezien de ontgonnen gronden steeds verder van de Rotte kwamen te liggen, begon de afstand een rol te spelen. Er werden huizen gebouwd aan de wegen, waardoor de nieuwe dorpskern van Zevenhuizen kwam te liggen op de plaats van het huidige dorp. Dit is natuurlijk een geleidelijk proces geweest. Blijkens een archeologisch onderzoek is met de bouw van de huidige laat-middeleeuwse kerk begonnen in de eerste kwart van de 15e eeuw, maar kwam stil te liggen tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten tussen 1418 en 1428. De toren dateert van circa een eeuw later.

Van de oorspronkelijke verkaveling die bij de ontginning werd gevolgd, is niets meer overgebleven. Door de intensieve afgraving voor de turfwinning, is het gehele middeleeuwse ontginningspatroon verdwenen. Alleen in de Nessepolder bij Oud Verlaat is hiervan nog wat terug te vinden.

In 1991 is de gemeenschappelijke gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle ontstaan. De gemeente telt 10.331 inwoners (1 juli 2006, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 30,99 km² (waarvan 1,78 km² water).

De gemeente ontstond in 1991 door samenvoeging van de gemeenten Zevenhuizen en Moerkapelle onder de naam Moerhuizen. In 1993 werd de naam van de gemeente bij raadsbesluit vastgesteld op Zevenhuizen-Moerkapelle.

GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Popular