HomeNesselande INFO nieuws'Nog geen besluit onteigening Knibbelweg voor woningbouw'

‘Nog geen besluit onteigening Knibbelweg voor woningbouw’

De Raadscommissie Ruimtelijke Plannen van de gemeente Zuidplas heeft augustus 2023 besloten nog geen definitief standpunt in te nemen betreffende het voorstel om gronden van twee eigenaren te onteigenen.

Hoewel het college van Burgemeester en Wethouders het voorstel reeds als een formaliteit op de raadsagenda had geplaatst, is nu besloten dat eerst aan de verzoeken van de raad om aanvullende informatie te voldoen moet worden voldaan. Pas nadat deze informatie is verstrekt en de commissie tevreden is, zal het voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Een van de betrokken eigenaren heeft persoonlijk zijn standpunt toegelicht, waarbij hij aangaf dat zijn motivatie niet louter financieel is, maar vooral voortkomt uit zijn wens om een stuk grond te behouden en daarop te bouwen. Zijn interactie is voornamelijk geweest met iemand van de projectontwikkelaar en zijn contact met de gemeente was beperkt. De andere eigenaar heeft zijn belangen laten vertegenwoordigen door een makelaar, die kritiek uitte op het verloop van het proces.

De commissie heeft vastgesteld dat het definitieve bestemmingsplan nog niet is vastgesteld maar dat de bouw gewoon doorgaat.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair