De gemeenteraadsfractie van de Partij maakt zich net als veel Nesselanders zorgen over het verdwijnen van groengebieden in de wijk. Op Nesselande.info promoten wij reeds het bewonersonderzoek dat de bestemming van het paarse driehoek (zie afbeelding boven) bepaalt. Het gaat om een stuk groen dat nog steeds gebruikt kan worden als park (naast de bestemming van het eventterrein Oeverpark), maar ook voor de vieringen, zoals De Kristal deze regelmatig kent, ingezet kan worden. 

Het betreft hier de bebouwing van een grasveld aan de Corsicalaan in Nesselande dat reeds sinds 1998 in het bestemmingsplan staat en naast de bouw van de woningen nog ruimte biedt om groene ruimte over te houden, de fractie van de lokale politieke partij zegt in een brief die Nesselande.info heeft weten te machtigen:

Hoewel wij blij zijn dat het merendeel van de ongeveer 116 beoogde woningen in het sociale segment zullen landen, zijn wij stukken minder blij met de beoogde locatie. Het bouwproject (‘Common green’) is namelijk voorzien aan de zuidrand van een onbebouwd perceel dat door haar groene karakter bij omwonenden in trek is als locatie om te recreëren en te ontspannen. Bovendien kun je investeren in de ecologische waarde van het grasveld door aanplant van diverse soorten aan bloemen, planten en bomen die op hun beurt weer dieren en insecten aantrekken. De locatie en het ecologisch potentieel gaan nu voor altijd verloren. Op dit moment maken bewoners van Nesselande zich ongerust over eventuele aanvullende bebouwing in de noordwestelijke hoek van het grasveld. Deze bewoners zijn bang dat er straks te weinig groen in de wijk is.

De vragen die zijn gesteld – en in lijn zijn met de zorgen en vragen die Nesselanders (waaronder omwonenden) hebben geuit eind maart 2021 -:

In het vigerende bestemmingsplan ‘Zevenkamp en Nesselande’ heeft de noordwestelijke hoek van het grasveld de enkelbestemming ‘groen’. Voor eventuele bebouwing zou om die reden een wijziging van het bestemmingsplan vereist zijn.

1. Klopt het dat er plannen bestaan om nóg een deel van het grasveld aan de Corsicalaan te bebouwen, teweten de noordwestelijke hoek? Indien ja, waarom? Indien ja, bent u bereid af te zien van bebouwing omwille van het behoud van het groene karakter van de wijk? 

Momenteel stelt het college een inrichtingsplan op voor de buitenruimte als onderdeel van de projectlocatie ‘Common green’. In het concept-inrichtingsplan1 wordt aangekoerst op een ‘cultuurlijk beheerbeeld’, doelend op een categorie voortkomend uit de Beheeraanpak openbaar groen.

2. Hoe gaat de buitenruimte van ‘Common green’ eruit zien? Welke beplanting en soortenrijkdom heeft u voor ogen om de ecologische waarde van de locatie aanzienlijk te verbeteren?
In het concept-inrichtingsplan van het project ‘Common green’ wordt gesproken over een aanzienlijk aantal aan te leggen parkeerplaatsen. Het is ons onduidelijk of deze parkeerplaatsen zijn voorzien op het deel van de locatie dat in het vigerende bestemmingsplan bebouwing toestaat, of dat ze zijn voorzien op het deel met
enkelbestemming groen. Volgens geldende parkeernormen van de gemeente mag nieuwbouw van sociale huurwoningen volstaan met een parkeereis van 0,6 parkeerplaats per woning.

3. Zijn de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen voorzien op het deel van de locatie met enkelbestemming groen? Indien ja, waarom?

4. Bent u bereid een parkeereis van 0,6 parkeerplaats per woning toe te passen voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen in het project ‘Common green’? Indien nee, waarom niet?  Er zijn geen sport- en spelvoorzieningen voorzien als onderdeel van het project ‘Common green’. Dat vinden wij een gemiste kans, omdat een mooie buitenruimte Rotterdammers ertoe kan verleiden te bewegen en zich een meer gezonde levensstijl aan te meten. In de nieuwe Sportnota 2021+ van het college wordt tevens gerept over een Rotterdamse sportnorm, als onderdeel van gebiedsontwikkeling en analoog aan de referentiewaarden die nu al gelden voor maatschappelijk voorzieningen.

5. Bent u bereid het project ‘Common green’ als pilot aan te merken om zo de Rotterdamse sportnorm uit de Sportnota 2021+ voor het eerst in de praktijk te brengen? Indien nee, waarom niet?
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet. 

Dank

Onze dank aan de Partij voor de Dieren die zich gevat en proactief inzet om zoveel mogelijk groen te behouden naast de (sociale) bouw die conform het bestemmingsplan reeds is gepland in Nesselande.

Vorig artikelDinsdagavond 30 maart: aanrijding Kosboulevard, twee gewonden
Volgend artikelWoensdag 31 maart 2021 begrafenis omgekomen bouwvakker Cypruslaan, Nesselande

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.