HomeNesselande in de persProvincie ZH: FAQ N219 - reconstructie kruising Zuidelijke Dwarsweg en groot onderhoud

Provincie ZH: FAQ N219 – reconstructie kruising Zuidelijke Dwarsweg en groot onderhoud

 

artist-impression-n219-zuid

Er wordt hard gewerkt aan het beter bereikbaar maken van de wijk Nesselande en omgeving. De doorstroom van verkeer is daarbij key. September 2016 zou alles gereed moeten zijn.

Wat houdt het project in?

  • De huidige rotonde op de N219 Zuidelijke Dwarsweg in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten.
  • Er vinden onderhoudswerkzaamheden plaats, zoals het herstel van heggen in de tussenberm, van de afwatering, het asfalt en de openbare verlichting.

Wat is de reden van de reconstructie van de kruising?

De ruimtelijke ontwikkeling in Nesselande en regionale groei leiden op werkdagen tot toenemende verkeersdrukte en filevorming in de spitsuren. De toekomstige kruising lost dit fileprobleem op. Hiermee worden ook de wachtrijen die ontstaan bij de afritten van de A12 en deels de A20 opgelost. Bovendien verbetert de ontsluiting van Nesselande, waardoor ook in deze wijk de filevorming vermindert.

Werkzaamheden en planning 

Van wanneer tot wanneer vinden de werkzaamheden plaats? Wat is de planning?

De werkzaamheden worden door Boskalis uitgevoerd van:

  • Vrijdag 3 juni 2016 20.00 uur tot en met maandag 6 juni 2016 05.00 uur. Werkzaamheden aan de N219 tussen de Bredeweg en de Zuidplasweg waarbij de op- en afritten van de A12 volledig afgesloten zijn.
  • Vrijdag 10 juni 2016 20.00 uur tot en met zaterdag 11 juni. Werkzaamheden ten noorden van de A12 aan de N219 bij de rotonde Bredeweg.
  • Zaterdag 11 juni 20.00 uur tot en met zondag 12 juni. Werkzaamheden aan de rotonde Zuidplasweg.

Maandag 27 juni 2016 07.00 uur tot en met maandag 25 juli 2016 18.00 uur.

Werkzaamheden aan de N219 bij de rotonde N219 Zuidelijke Dwarsweg. Gedurende deze werkzaamheden wordt in het weekend van vrijdagavond 8 juli 2016 tot en met maandagochtend 11 juli 2016 en het weekend van vrijdagavond 15 juli 2016 tot en met maandagochtend 18 juli 2016 de rotonde volledige afgesloten voor het verkeer. In de week van maandagochtend 11 juli 2016 tot en met vrijdagavond 15 juli 2016 wordt de Zuidelijke Dwarsweg vanaf de rotonde tot de brug over de Ringvaart volledige afgesloten voor het verkeer richting Nesselande. Er gelden tijdens deze afsluitingen omleidingen voor het verkeer.

Wordt er ook ’s nachts gewerkt? En op zondag?

Ja, er wordt 24 uur per dag door gewerkt.

Bereikbaarheid en overlast

Blijven woningen bereikbaar tijdens de werkzaamheden?

Er wordt naar gestreefd dat woningen bereikbaar blijven. Bewoners worden persoonlijk benaderd mocht hun woning tijdelijk onbereikbaar zijn.

Blijven de bedrijven aan de Bredeweg bereikbaar tijdens de werkzaamheden?

De bedrijven aan de Bredeweg blijven bereikbaar via een omleiding. De omleiding wordt met gele bebording langs de weg aangegeven.

Blijven de woningen en bedrijven bereikbaar voor hulpdiensten?
Ja, woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor hulpdiensten.

Blijven de woningen en bedrijven bereikbaar voor vuilniswagens?
Ja, woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor vuilniswagens.

Wordt de weg afgesloten? Hoe lang en wanneer?

Er vinden afsluitingen plaats van:

 Vrijdag 3 juni 2016 20.00 uur tot en met maandag 6 juni 2016 05.00 uur. Werkzaamheden
aan de N219 tussen de A12 en Zuidplasweg.
 Vrijdag 10 juni 2016 20.00 uur tot en met zaterdag 11 juni. Werkzaamheden ten noorden van
de A12 aan de N219 bij de rotonde Bredeweg.
 Zaterdag 11 juni 20.00 uur tot en met zondag 12 juni. Werkzaamheden aan de rotonde
Zuidplasweg.
 Vrijdagavond 8 juli 2016 20.00 uur tot en met maandagochtend 11 juli 2016 05.00 uur.
Werkzaamheden aan de N219 vanaf de rotonde Zuidplasweg tot de brug over de Ringvaart.
 Vrijdagavond 15 juli 2016 20.00 uur tot en met maandagochtend 18 juli 2016 05.00 uur.
Werkzaamheden aan de N219 vanaf de rotonde Zuidplasweg tot de brug over de Ringvaart.
Wat voor overlast kunnen omwonenden verwachten?
Ondanks dat de provincie er naar streeft overlast te beperken, is hinder in de vorm van
geluidsoverlast, omleidingen en wegafsluitingen niet te voorkomen.
Hoe wordt sluipverkeer tijdens de werkzaamheden voorkomen?
Sluipverkeer kan tijdens de werkzaamheden helaas niet worden voorkomen. Bovendien is de
verwachting dat het toekomstige kruispunt het probleem van het huidige sluipverkeer vermindert.

Er worden nog meer projecten uitgevoerd in de regio. Hoe zorgt de provincie dat straks niet alles tegelijk is afgesloten?

Om onnodige hinder te voorkomen stemt de provincie de projecten in de regio nauwkeurig op elkaar af. De planning van de werkzaamheden is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met andere wegbeheerders zoals gemeenten en Rijkswaterstaat.

Wie voert de werkzaamheden uit?

Boskalis Nederland BV heeft de opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren.

Het ontwerp

Hoe wordt de kruising ingericht?

Het ontwerp van de kruising Zuidelijke Dwarsweg vindt u op de website www.zuid-holland.nl/n219.
Hoe wordt de veiligheid op de kruising geborgd?
Door het plaatsen van drempels en verkeerslichten en de invoering van een maximum snelheid van
50km per uur.
Neemt de provincie extra maatregelen rondom de maximum snelheid?
Ja, er gaat voor de kruising Zuidelijke Dwarsweg een maximum snelheid van 50km per uur gelden.
Waarom wordt er gekozen voor een kruispunt met verkeerslichten in plaats van een
turborotonde?
Berekeningen wijzen uit dat ook een turborotonde de toekomstige verkeersstromen niet aan kan. De
enige manier om filevorming tegen te gaan is met een kruispunt met verkeerslichten.
Zou een turborotonde veiliger zijn dan een kruispunt?
Een turborotonde kan de toekomstige verkeersstromen niet aan. Daarom zou een dergelijke rotonde
leiden tot een verhoogd risico op ongelukken op de aansluitende wegen en op de A12 en A20,
vanwege de wachtrijen die ontstaan bij de afritten van deze rijkswegen. Om er zeker van te zijn dat
de verkeersstromen goed kunnen worden afgehandeld is daarom gekozen voor een kruising met
verkeerslichten. Uit veiligheidsoverwegingen wordt deze voorzien van drempels en gaat er voor de
kruising een snelheidsbeperking van 50km per uur gelden.
Informatie en Communicatie
Op welke manier vindt communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden plaats?
Direct omwonenden worden persoonlijk geïnformeerd over werkzaamheden, afsluitingen en
overlast. Zij worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Verder komt alle informatie over
het project op de website van de provincie Zuid-Holland te staan: www.zuid-holland.nl/n219.
Ik heb een melding of een vraag. Waar kan ik terecht?
Vragen of opmerkingen over omleidingen, afsluitingen of het project in het algemeen kunt u stellen
via de contactmogelijkheden op www.zuid-holland.nl/n219.
Waar vind ik informatie over actuele ontwikkelingen?
In het nieuwsoverzicht rechts op de pagina www.zuid-holland.nl/n219 vindt u steeds de laatste
informatie. U kunt ons ook volgen op Twitter: @verkeerzh.

Is er iemand bereikbaar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden?

Boskalis Nederland BV is tijdens de realisatiefase 24 uur per dag bereikbaar op 06-28968604.

Wie is er verantwoordelijk voor het project? Gemeente of provincie?
De provincie is verantwoordelijk, maar voert het project uit in samenspraak met de gemeenten Rotterdam en Zuidplas.

 

Bron: http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/werkzaamheden-wegen/werk-wegen/n219/

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

2 REACTIES

  1. Wat is er precies gebeurd met de uitspraak in dit bericht “De toekomstige kruising lost dit fileprobleem op. Hiermee worden ook de wachtrijen die ontstaan bij de afritten van de A12 en deels de A20 opgelost.”? De file van de A12 richting de nieuwe kruising is er na de herconstructie alleen maar erger op geworden en we staan nu zelfs bijna dagelijks op de vluchtstrook van de A12. Gaat de gemeente hier nog wat aan doen voordat ongelukken ontstaan op de A12?

  2. Reactie beter via contactformulier n219, dan krijg je wel serieus antwoord, er zijn een aantal zaken sterk verbeterd, maar dit probleem dus niet, kijken of de 22-12 geopende Moordrechtboog de N219 lamgzaamaan gaat ontlasten. Een andere variant is een weg door de kavels vanaf rotonde zevenhuizen als extra toegang tot de wijk (of doortrekken metro)

Reacties zijn gesloten.

Populair