HomeGemeente #raad010Blunderende Van Schaik (Leefbaar Rotterdam) ergert zich aan beplanting (die collega Sørensen...

Blunderende Van Schaik (Leefbaar Rotterdam) ergert zich aan beplanting (die collega Sørensen plant)

Blunderende Van Schaik (Leefbaar Rotterdam) ergert zich aan beplanting (die zijn collega Sorensen plant)

Nieuws van de #raad010 collega’s uit Prins Alexander. Ook in Nesselande willen wij groenbehoud! Common Green, Kosboulevard, gebieden rondom het strand, de parken in Nesselande willen bewoners vooral behouden! Nesselande is volgebouwd!

Juni 2024 wederom een markante commissievergadering. Ondanks veel afwezigheid was Van Schaik, woonachtig in Ommoord en met kiezersbedrog de volktuinders in Ommoord en de rest van Prins Alexander bedrogen door toch de geliefde tuinen te verwijderen ondanks verkiezingsbelofte, was Van Schaik aanwezig tijdens een commissievergadering buitentruimte begin juni 2024 op het stadhuis.

Van Schaik staat bekend om het feit dat hij vindt dat Rotterdam al genoeg groen kent. Hij benoemt Rotterdam inmiddels als een jungle; het zou de reden kunnen zijn dat hij ondanks belofte er toch voor heeft gekozen de volkstuinen in onder andere Prins Alexander te laten verdwijnen om plaats te maken voor bouw. Zijn golfclub laat hij staan.

Van Schaik (Leefbaar Rotterdam) irriteert zich aan groen in Rotterdam
Van Schaik (Leefbaar Rotterdam) irriteert zich aan groen in Rotterdam

De redactie van PrinsAlexander.INFO bemerkte opnieuw weinig nuance en meedenken bij het verbaal agressief optreden van Van Schaik van Leefbaar Rotterdam.

Van Schaik meldt dat hij tijdens een rondje (door Prins Alexander vanuit Ommoord) enorm “irriteert” aan de extra beplantingen.

Hij benoemt ook erg onduidelijk fruitboompjes die geplaatst zouden zijn maar niet zijn keuzes zouden zijn. Juist Leefbaar Rotterdam oprichter Sørensen wil meer fruitbomen in Prins Alexander en biedt vanuit Wijkraad Oosterflank stekjes aan!

 

 

Merkwaardig genoeg is het juist zijn collega (en oprichter Leefbaar Rotterdam)  Ronald Sørensen die in het “partijkrantje”  Dagblad010 pleit voor meer bomen en struiken in Prins Alexander en geheel Rotterdam. Van Schaik zijn Leefbaar Rotterdam collega Ronald Sørensen meldt terecht in de media:

CO2 (koolzuurgas) en N2 (stikstof) schijnen veel te veel in ons milieu voor te komen met als waarschijnlijk gevolg opwarming van de aarde en verhoging van de zeespiegel.

Begin 2024 is het juist de Wijkraad Oosterflank van Sørensen die net als de gemeente groen bijplant in Prins Alexander. Sørensen  voegt toe:

Kortom, op alle braakliggende stukjes in onze stad zoveel mogelijk bomen en struiken gaan planten. In de grasvelden, zoals honden uitlaatplekken en niet gebruikte trapveldjes bomen planten en zeker de klaver (kan N2 vastleggen) niet bestrijden.

En als we dan toch bomen en struiken gaan planten: liefst vruchtenbomen en vruchtdragende struiken. Leerzaam voor de kinderen, eetbaar voor mensen, dieren en vogels: dus goed voor de biodiversiteit.

Van Schaik heeft eind 2023 al in de raad laten weten tegen groenmoties en plannen voor meer groen in Rotterdam te zullen stemmen. De exacte reden is niet bekend. Groen bijplanten in Rotterdam is juist onderdeel van het akkoord van het Rotterdams college.

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair