HomeActiviteiten Nieuws NesselandeVliegtuigen boven Zuidplas en Nesselande: aanmelden informatieavond Rotterdam The...

Vliegtuigen boven Zuidplas en Nesselande: aanmelden informatieavond Rotterdam The Hague Airport @RTHA_Nieuws

Ook boven Zuidplas en Nesselande zijn regelmatig vliegtuigen te vinden. Neem deel aan de digitale informatieavond over het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport. Tijdens de informatieavond ontvangt u informatie over het nieuwe luchthavenbesluit, hoe omwonenden kunnen meedoen en -denken en de rol van de onafhankelijke bewonersvertegenwoordigers daarbij.

Aantal vluchten

In het luchthavenbesluit staan regels over het gebruik van de luchthaven zoals de openingstijden, hoeveel vluchten er mogen zijn en hoe het geluid van het overvliegen beperkt wordt. De vliegveld en belanghebbenden proberen samen een akkoord te bereiken over de wensen voor een nieuw besluit.
Meer over hoe het meedenken en -doen is georganiseerd is te vinden op www.luchthavenbesluit.nl

Wat zegt de wet hierover?

Het luchthavenbesluit is een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Daarbij is het luchthavenbesluit MER-beoordeling plichtig conform de Wet en het besluit Milieubeheer. RTHA kiest er voor om met het aan te vragen luchthavenbesluit een volledige MER uit te voeren.

De MER-procedure omvat een procedure ter vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met advies van wettelijke adviseurs, terinzagelegging en een advies van de Commissie m.e.r.

Hierna volgt een advies van het Ministerie aan de luchthaven met betrekking tot de uitvoering van de MER. Aansluitend volgt de procedure voor het luchthavenbesluit met bijbehorende MER met toetsing door het Ministerie, terinzagelegging en advisering van de Commissie m.e.r.

Tot slot volgt voorhang van het luchthavenbesluit in Eerste en Tweede Kamer en advisering door de Raad van State. Na vaststelling vindt publicatie plaats in het Staatsblad. Momenteel staat hier dan geen beroep meer open bij de bestuursrechter (nb. dit is wel onderwerp van gesprek vanuit de verkenningsfase rondom de Ontwerp-luchtvaartnota).

Aanmelden

De avonden worden digitaal gehouden vanwege de onzekere situatie rondom COVID-19. De avonden worden gehouden op 8, 15 en 22 september 2021 van 20:00 tot 22:00 uur. U kunt zich aanmelden via https://forms.gle/TyZyzKsq2qwS4HuZA .
? 8, 15 en 22 september
⌚️ 20.00 tot 22.00 uur
? Digitaal
?

 

 

Redactie
Redactiehttp://www.nesselande.info
www.nesselande.info redactie/ Alle rechten voorbehouden