HomeGemeente‘Wijk Nesselande krijgt een zusje en verlenging metro- en treinstation Rotte’ #VijfdeDorp

‘Wijk Nesselande krijgt een zusje en verlenging metro- en treinstation Rotte’ #VijfdeDorp

Wij wisten al eerder te melden dat de wijk Nesselande een zusje krijgt. De gemeente Zuidplas krijgt er een compleet extra dorp bij met de voorlopige werktitel “Vijfde dorp”. Middels een prijsvraag komt hier wellicht “Negenkamp”, “Achthuizen”, “Zuidplas aan de Rotte” of gewoon “Zuidplaspolders” uit. Waar wij in Nesselande ons druk maken over het groenbehoud in deelgebied Common Green, worden de groene polders naast Nesselande de komende jaren volgebouwd.

Midden in onze gemeente ligt de Zuidplaspolder. De provincie Zuid-Holland heeft Zuidplas in 2004 aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw. Reden was de grote vraag naar woningen, met name betaalbare huur- en koopwoningen. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gefocust op uitbreiding van onze dorpen. Maar dat is niet genoeg. Daarom hebben we in 2019 met de gemeenten Rotterdam, Waddinxveen, Gouda en de provincie Zuid-Holland de concept-ontwikkelingsvisie voor de Zuidplaspolder opgesteld. Aan de hand van deze concept-ontwikkelingsvisie hebben we in 2019 een aantal consultatierondes gehouden waarbij we waardevolle input hebben opgehaald.

Het zijn namelijk de Zuidplaspolders die in de periode 2024 tot ongeveer 2030 volgebouwd gaan worden met duizenden huur- en koopwoningen. HartvanZuidplas.nl berichtte reeds eind 2019:

Zuidplas wil een mooi nieuw dorp, het Vijfde Dorp met 4000 woningen, in het Middengebied van de Zuidplaspolder bouwen. Dat ligt in het hart van de Zuidplaspolder; tussen de A20, N219, spoorbaan Den Haag-Gouda en de Moordrechtboog. De woningmarkt trekt aan. De milieuvereniging wil best begrijpen dat de gemeente nu wil bouwen op gronden van de regionale Grondbank, die voor 9 procent in handen is van Zuidplas (voor 40 procent van Rotterdam en 40 procent van de provincie), maar meent dat daarvoor een betere plek is.

Geen uitbreiding Nesselande

De polders naast Nesselande worden volgebouwd. Aangezien dit grond betreft waar ook Rotterdam (40%) aandeel in heeft, was er even sprake van een uitbreiding van Nesselande tot over de Middelweg de polders van Zuidplas in. Nesselande zelf is immers ook ooit “afgepakt” van Zuidplas. Voorzichtig wordt er wel bijbegebouwd op de grensstreken van de Rotterdamse wijk om daar de naam “Nesselande” mee te geven. Wij van Nesselande.info hebben er de structuurvisie 2030 van de buren uit Zuidplas eens bijgehaald. In deze visie worden inzichten van eigen bewoners en de eigen bestuurders verhalend bij elkaar gezet wat de basis vormt van hun huidige masterplan:

Ook in 2030 zijn de open polders en de groen- en recreatiegebieden de plek voor de beleving van rust, ruimte en groen rond de dorpen. Alhoewel afgenomen in omvang, reikt het buitengebied waar mogelijk duidelijk herkenbaar tot aan de rand van het dorp. Door middel van groen-recreatieve verbindingen worden de groen- en recreatiegebieden onderling verbonden en blijven de dorpen herkenbaar als aparte entiteiten. Om het buitengebied aantrekkelijk te houden, passen we dorpsuitbreidingen en nieuwe bedrijvigheid op een landschappelijke wijze in.

14 miljoen van het rijk

Waar de bouw van het nieuwe dorp wel een wens was, maar nog geen zekerheid, leek februari 2021 dan echt de kogel door de kerk. Het rijk stopt Zuidplas 14 miljoen euro toe om de beoogde woningen betaalbaar te gaan maken. Opvallend is dat grote steden de laatste twintig jaar zijn gegroeid, maar dat in de omliggende gemeenten de bevolking stabiliseert.
In de jaren 2010-2018 produceerde Zuidplas 110 woningen per jaar. De beoogde bouw – en het nieuwe dorp – grenst aan de bestaande dorpen en ook aan Nesselande (Middelweg). De grenzen worden door middel van groenstroken aangelegd. Het nieuwe dorp zou twee maal zo groot worden als Nesselande.

Enorme druk N219 en A20 en metro

Nu er omgeving N219 (richting de A20) vanuit alle kanten extra nieuwbouwverkeer komt, lijkt alles rondom de N219 klaar voor een file-infarct tenzij we na de coronaperiode massaal blijven thuiswerken.

File:N219.PNG - Wikimedia Commons

Voor de duidelijkheid; bij het schrijven van dit artikel spreken wij nog van een masterplan met veel geld van het rijk. Wat opvalt is dat Zuidplas – wellicht heel terecht – een eigen Nesselande lijkt te gaan creëren met geen Zevenhuizerplas maar wel een Rotte als recreatieplas met strand. Omdat we over een compleet dorp praten, komt er ook een kern met voorzieningen, zoals winkels. Waar de bewoners uit Zevenhuizen zich tegen een doortrekken van de metro Nesselande hebben uitgesproken, lijkt de structuurvisie 2030 openingen te gaan bieden voor een extra halte “Rotte”. De enorme uitbreiding van Zuidplas en dichtbevolktheid maakt ook een extra treinstation noodzakelijk op het net richting Gouda. Gezien de afkeer naar een metrostation, zou een treinstation in het nieuwe ‘Zuidplas aan de Rotte’ realistisch zijn. Wat wij duidelijk missen in masterplan en in de structuurvisie is toch wel de visie op het logistiek proces: hoe gaan we in de ochtend en avond die duizenden auto’s in korte tijd de N219 en A12/A20 op en af krijgen? 

 De Bredeweg en Middelweg zullen voorlopig een ontsluitingsweg worden maar ter zijner tijd wordt het nieuwe dorp ontsloten op de N219. Hier is wethouder Schuurman al druk mee bezig geweest.

 

Goedkeuring #masterplan in mei 2021

Met de presentatie van het masterplan ronden zij fase 1 van het project af. Op 21 april 2021 bespreekt de gemeenteraad van Zuidplas het masterplan voor de eerste keer. Op 18 mei nemen zij een besluit over het plan. Zodra het plan is goedgekeurd, starten we met fase 2: de ontwikkeling van een of meerdere bestemmingsplannen waarvoor het masterplan als uitgangspunt dient. Uiteraard betrekken wij u ook bij deze ontwikkeling. Te zijner tijd doen wij weer een beroep op uw opmerkingen, ideeën, kennis en gekoesterde ambities. 15 april is er een informatiebijeenkomst gepland. 

Dus? Dus gaat Nesselande.info u op de hoogte houden en vermoeden wij dat de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 heel essentieel gaan worden voor een goed bereikbaar Nesselande.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Popular