HomeGemeente #raad010Wijkcomité Nesselande; ondernemers en bewoners samen nadenken over levendig maken horecagebied Nesselande

Wijkcomité Nesselande; ondernemers en bewoners samen nadenken over levendig maken horecagebied Nesselande

Er bestaan in Rotterdam verschillende gebiedsplannen voor verschillende wijken. Ook horecagebiedsplannen moeten voor een gebied worden vastgesteld.

Het horecagebiedsplan is een zogenoemde beleidsregel. Dit is een richtlijn om duidelijkheid te scheppen naar burgers en ondernemers toe over hoe het college haar bevoegdheid zal uitvoeren. Er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt en is uitgewerkt in de Horecanota 2017-2021. Deze Horecanota vormt een visie van de gemeente voor de horeca voor de komende vijf jaar. Op 1 januari 2017 is de huidige horecanota 2017-2021 van kracht gegaan en zijn horecagebiedsplannen medio 2019 vastgesteld. Deze plannen zijn anno 2021 toe aan een aanpassing, maar kent een uitstel gezien de geldende coronaregels voor de horeca. Hierbij is de gebiedskennis van het wijkcomité noodzakelijk.

 

Zo schrijft april 2021 de burgemeester aan de wijkcomités in Rotterdam:

Vanwege de gevolgen van de coronapandemie op de horecasector blijft de horecanota 2017-2021 langer operationeel. De beleidskaders voor de horecagebiedsplannen blijven daardoor hetzelfde. Het gemeentelijke horecabeleid stelt onder andere algemene kaders rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving. Balans tussen een veilige en een aantrekkelijke stad staat hierbij centraal. Wat dit daadwerkelijk betekent voor de ontwikkeling van horeca in de stad wordt verder uitgewerkt in horecagebiedsplannen.

In het plan

In het horecagebiedsplan is aangegeven wat wel en niet is toegestaan aan horeca-activiteiten, denk aan uitbreidingsplannen, nieuwe ontwikkelingen of verzwaring van de vergunde exploitatiecategorie volgens de exploitatievergunning Het evenwicht tussen een levendigheid en een prettig woon- en leefklimaat, staat in de plannen centraal.    Horecamogelijkheden worden worden per wijk, buurt, straat of zelfs een deel van de straat bepaald. Er zijn drie ontwikkelmogelijkheden:

  1. meer horeca,
  2. minder horeca,
  3. of de bestaande situatie gelijk houden.

Per wijk, buurt of straat wordt één van de ontwikkelrichtingen gekozen. Zo betrof de aanvulling op het concept horecagebiedsplan Prins Alexander 2017-2019 Esther Klootwijk:

De wijziging, waarin de gebiedscommissie aangeeft dat bestaande horeca ondernemers in
Nesselande de mogelijkheid moeten behouden om uit te breiden in m2, zowel binnen in de horeca inrichting als een eventueel terras, is overgenomen in het horecagebiedsplan. Met deze ontwikkelrichting komt u ook tegemoet aan de stedelijke wens om het strand Nesselande te verlevendigen. Ook houdt u de mogelijkheid om te onderzoeken of er een (seizoensgebonden) horeca concept op het strand/boulevard gerealiseerd kan worden. Dit wordt met de bestaande ondernemers verder onderzocht.

In de periode mei – oktober 2021 is het aan de ondernemers, bewoners en Wijkcomité Nesselande na te denken over een aanpassing. 22 april 2021 wordt er over de eerste aanpassing vergaderd door het lokale wijkcomité dat duiding geeft aan gewenste aanpassingen.

Meer horeca in Nesselande?

Horeca (tijdelijk) op het strand?

Bredere terrassen? 

Midden Maltaplein voorzien van terrassen? 

De boulevard voor het Maltaplein afsluiten en verlengde terrassen op de boulevard?

Of…?

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

2 REACTIES

  1. Dank voor uw reactie. De intentie was een 2e lentepoll 2021 over het horecagebied; gezien de urgentie komt er eerst een poll over de gevolgen van de bouw van het Vijfde Dorp achter Nesselande.

Reacties zijn gesloten.

Populair