HomeActiviteiten Nieuws NesselandeWijkraad Zevenkamp kiest met bewoners gepast logo; Nesselande kent opgedrongen, ongepast 'wijklogo'

Wijkraad Zevenkamp kiest met bewoners gepast logo; Nesselande kent opgedrongen, ongepast ‘wijklogo’

De gemeente Rotterdam meldt ons dat de buren in Zevenkamp (Kijk op 🌐www.rotterdam.nl/zevenkamp)  met de dienstdoende wijkraad gezamenlijk een passend logo konden kiezen. Wij vermoeden dat Zevenkamp snel heeft geleerd van het opdringen van een ongepast logo in de wijk Nesselande waar bewoners verontwaardigd op hebben gereageerd. 

 

Nesselande wijkraad kent een ongepast logo

Waar de bewoners in Nesselande mondig zijn op de sociale media en breed hun mening delen, werd in de wijk Nesselande een zeer ongelukkig logo opgedrongen. Het door Nesselande.INFO aankaarten dat het centraal zetten van de ongezonde energiemasten in een logo dat de wijk Nesselande moet vertegenwoordigen wordt door de persoon achter de twitter-account van de wijkraad ‘als bashend’ gezien. Uit reacties van bewoners die Nesselande.INFO heeft gehad op het aankaarten van een zeer ongepast symbool voor een strand-wijk vol in de natuur als ‘vertegenwoordigend logo’, kunnen wij een eerste conclusie trekken dat veel bewoners niet op de hoogte te zijn te dicht bij de elektriciteitsmasten in Nesselande te wonen. Het ’te dicht’ is gebaseerd op basis van de overheidsrichtlijnen die rondom 2003-2005 zijn opgesteld. Het te dicht bij de masten wonen geeft gezondheids= problemen die toenemen aangezien we steeds vaker thuiswerken en dus vaker en langer in de buurt van de masten aanwezig zijn.

[UPDATE Bewoners reageren dat zij niet altijd op de hoogte zijn van het gevaar]  “Constante gezoem en duidelijke elektromagnetische veld onder de masten (raak een persoon of een van de stalen bruggen maar aan en je voelt het) beloven weinig goeds.”

Een verhoogd risico

In 2022 worden de laatste kavels in Waterwijk aangebonden die ook rondom deze  masten – die een aantoonbaar risico voor de gezondheid geven – zijn gelegen. Rondom 2005 zijn de richtlijnen door de overheid aangepast voor het bouwen rondom de masten en stroomlijnen. Spijtig lag in Nesselande het bestemmingsplan vast en is er risicovol doorgebouwd wat momenteel te dicht bij de masten is gebleken. Het risico voor de volksgezondheid is door diverse (overheids-)rapporten bewezen.  Het is door de jaren heen in Nesselande in de ‘doofpot’ gestopt aangezien woningen voor drie maal de opleveringsprijs van eigenaar wisselen. Feit is dat veel Nesselanders een verhoogd risico lopen aangezien zij te dicht bij de hoogspanningsmasten en -belijning wonen. Dit geldt ook voor veel scholen in de wijk. Foto’s van de gevaarlijke belijning en masten bij de woningen, wordt in veel commerciële settingen vermeden.

De masten en belijningen staan te dicht bij de woningen in Nesselande
De masten en belijningen staan te dicht bij de woningen in Nesselande

GGD Rijnmond meldt 2018-2020 op basis van weer een onderzoek van onder andere de situatie in Nesselande:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert als beleid dat, uit voorzorg, in nieuwe situaties zoveel mogelijk moet worden tegengegaan dat kinderen langdurig verblijven in de directe omgeving van hoogspanningslijnen. Dit betekent dat er geen woningen, scholen en kinderdagverblijven in de directe omgeving van hoogspanningslijnen zouden moeten zijn.

Onhandig gebruik in een wijkraad-logo

Gebruik in een Nesselande-logo de drie iconische woontorens aan de boulevard, de boulevard zelf, het wonen in de polder, de waterski, de plas, het groen, de mooie woningen, maar zet geen gevaarlijke hoogspanningsmast centraal in een wijkraad-logo dat refereert aan de meeste ongelukkige dwaling die de wijk Nesselande kent. Een dwaling die voor veel bewoners een reden is geweest weer snel te vertrekken uit de wijk. Dat ook scholen en kinderopvang te dicht bij de hoogspanning staan, wil je als ouder in Nesselande eigenlijk niet weten.

Fase 3 Brandingdijk Nesselande naar 31 augustus 2022 #boulevard #herinrichting #afsluiting – Nieuws Nesselande Zevenhuizerplas strand- Nesselande

Makelaars wisten van het gezondheidsrisico

Wie bijvoorbeeld rondom het Korfoepad en/of Nesselande-Stroompark – in de periode 2001-2010 – een woning kocht, kreeg veelal een geknipt en geplakt artikeltje mee waar op werd vermeld dat het verhoogd risico op kanker – op dat moment – nog niet wetenschappelijk was bewezen. Dit naar aanleiding van veel vragen van aspirant-bewoners over het risico van het in de buurt van de hoogspanning wonen. We zijn inmiddels jaren – en vele onderzoeken verder – met de kennis dat de eigen overheid reeds sinds 2005 waarschuwt niet te dicht bij de masten te bouwen. Het genoemde krantenartikeltje was van jaren voor 2005 en in Nesselande werd er in 2005 massaal rondom de masten gebouwd en opgeleverd. Nu sinds de coronaperiode het thuiswerken populair is geworden, worden bewoner in principe meer en langer blootgesteld en zou een actueel onderzoek op de genoemde locaties beter inzicht moeten gaan geven in het effect op langere termijn.

Opeens werd het stil

In 2005 was de bouw in het betreffende gebied in Nesselande in volle gang. Ook de masten konden niet even worden verplaatst. De diverse instanties werden stiller aangaande het risico van de bewoning in de buurt van masten en stroomlijnen, tot een arts in Nesselande aan de bel trok. Aangezien er reeds een bestemmingsplan (uit 1998) lag, kon er ook in Nesselande niet meer conform de nieuwe inzichten gezonder worden gebouwd.

Bij nieuwbouwprojecten in onder andere Sliedrecht konden kopers van een woning te dicht bij de masten inmiddels wel afzien van een woning gezien de dwaling bij het niet vermelden van een verhoogd risico.

Nieuw onderzoek – van de Nederlandse Gezondheidsraad – wees in 2018 uit dat kinderen die in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen, mogelijk een één tot twee maal hogere kans hebben om leukemie te krijgen dan andere kinderen. Ook in Nesselande werden er al jaren meer gevallen dan gemiddeld geteld.

Zo zijn er sterke aanwijzingen dat bijvoorbeeld in Amsterdam (IJburg) en Rotterdam (Nesselande) binnen de kritieke zones is gebouwd.

Veel onderzoeken lijken te zijn uitgesteld gezien de angst de hoogspanning rondom de nieuwbouw te moeten leggen. Dit laatste is ook momenteel een uitdrukkelijk van de overheid/RIVM om gezondheidsrisico’s te beperken.

RTL Nieuws meldt op basis van rapporten van het RIVM in 2018

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Popular