HomeNesselande nieuwsWOZ blijft achter bij waardestijging woningen: 'Hogere waterschapslasten door...

WOZ blijft achter bij waardestijging woningen: ‘Hogere waterschapslasten door stijging WOZ’

50,000+ Free House & Home Images - Pixabay

De Unie van Waterschappen heeft woensdag 9 november 2022 gemeld dat de gemiddelde waterschapslasten voor huiseigenaren volgend jaar met 30 euro omhooggaan. Vereniging Eigen Huis vreest echter dat de stijging hoger gaat uitvallen.

Omdat de WOZ-waarden van woningen komend jaar gemiddeld met zeker 17% stijgen, nemen de waterschapslasten in 2023 waarschijnlijk nog meer toe dan de Unie van Waterschappen in haar persbericht heeft vermeld.

 

De zogenoemde watersysteemheffing gebouwd is namelijk gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde van woningen. Deze heffing maakt een groot deel uit van de totale rekening die huiseigenaren jaarlijks aan het waterschap betalen.

Huizenprijzen

De Unie van Waterschappen gaat in haar berekeningen – net zoals vorig jaar – uit van dezelfde WOZ-waarde van € 250.000. Door de sterke stijging van de huizenprijzen zou de waarde in 2023 eigenlijk 17% hoger moeten zijn. Wat de huiseigenaar daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de WOZ-waarde van het eigen huis en de tarieven die het betreffende waterschap hanteert.

De Waarderingskamer, de toezichthouder op de WOZ, verwacht dat de ontwikkeling van de WOZ-waarden van bedrijven (de zogenoemde niet-woningen) met een stijging van slechts 2% ver achterblijft bij de waardestijging van woningen. Omdat deze ontwikkeling al jaren gaande is, raakt de verhouding tussen wat huiseigenaren en bedrijven aan waterschapslasten betalen ieder jaar verder uit balans. Door de achterhaalde systematiek betalen huiseigenaren ieder jaar een relatief groter deel van de totale waterschapslasten. De vereniging pleit al jaren voor tariefdifferentiatie en steunt ook het voorstel van de Unie van Waterschappen om verschil aan te brengen in de tarieven voor huiseigenaren en bedrijven.

Redactie
Redactiehttp://www.nesselande.info
www.nesselande.info redactie/ Alle rechten voorbehouden