HomeActiviteiten Nieuws NesselandeZevenhuizen gaat grond onteigenen voor bouwplan Knibbelweg-Oost bij A12

Zevenhuizen gaat grond onteigenen voor bouwplan Knibbelweg-Oost bij A12

 

Zuidplas blijft – vooral rondom Zevenhuizen – uitbreiden.  Helaas geven de bouwplannen veel extra filedruk op de A12 en A20. Het waterhuishoudkundig plan, op de genoemde locatie, is een bouwsteen van het Voorlopig Ontwerp van het plangebied Knibbelweg-Oost in Zevenhuizen (afbeelding boven). Dit plan beslaat een oppervlak van 97,1 hectare.

 

Het genoemde rapport biedt een raamwerk voor de uitwerking van het Definitief Ontwerp en de fasering, alsmede voor vergunningaanvragen ten behoeve van de realisatie.

 

Langs de noordoostzijde van de Knibbelweg ligt een uitloper van het zgn. wateraanvoerstelsel binnen de Zuidplaspolder met een jaarrond vast waterpeil van NAP -6,02 m. Het gaat om de peilvakken GPG-843 en GPG-892 die ter hoogte van huisnummers 25-29 met elkaar in verbinding staan door een duiker langs peilgebied GPG-912. Deze uitloper van het wateraanvoerstelsel heeft volgens de watersysteemkaart vier waterinlaatpunten in de vorm van vaste stuwen, waardoor het aangevoerde water kan overstorten in GPG-845. Het wateraanvoerstelsel heeft geen waterbergend vermogen, de dieper liggende peilgebieden wel.

De gemeente Zuidplas gaat op basis van het rapport bijna 5 hectare gronden onteigenen voor het uitvoeren van het bestemmingsplan Knibbelweg-Oost in Zevenhuizen. Het onteigenen is bij de buurgemeente een vastgelegd “recht” dat welzeker voorwaarden kent.

Nieuwsplatform GIJ meldt augustus 2023:

Voor het gebied is het bestemmingsplan Knibbelweg-Oost inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad voor een gebied met Glastuinbouw en logistieke bedrijven. Onteigening is alleen mogelijk als de overheid met het plan aantoonbaar het algemeen belang dient. De overheid mag het belang niet op een andere manier kunnen realiseren. Onteigening mag alleen onder strikte wettelijke voorwaarden, omdat eigendom een fundamenteel recht is.

De raad vergadert 21 augustus 2023 over de kwestie wat nog puur een formaliteit is.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair