HomeNesselande in de pers5 september 2023 uitspraak bouw opvanglocatie Kleine Vink bij Nesselande

5 september 2023 uitspraak bouw opvanglocatie Kleine Vink bij Nesselande

Kleine Vink
Kleine Vink bij Hornbach

Het was wederom een voorbeeld van lokaal, politiek geblunder. Leefbaar was verbaasd niets af te weten van de geplande opvang voor vluchtingen op de grens van het bedrijfterreinNesselande – A20 bij de Kleine Vink in Zuidplas. Zuidplas reageerde gevat dat toch vooral zij uit de media moesten vernemen dat er in Nesselande op de grens met Zuidplas al eerder een opvang was gepland. Zie reactie in GIJ, nieuwsportaal, klik hier

De partij is van mening dat de inwoners van de wijk Nesselande op de hoogte moet worden gebracht van het besluit van de gemeente Zuidplas: “Bent u bekend met het voornemen van het college van de gemeente Zuidplas? Zo niet, wat vindt u daar dan van als goede buur, zo ja, waarom is dit niet terstond gedeeld met de bewoners van Nesselande? Zij hebben dit nu – als donderslag bij heldere hemel – uit de pers moeten vernemen!“.

Overigens moesten de inwoners van Zuidplas de plannen voor flexwoningen in Nesselande ook uit de pers vernemen. In deze woningen komen naast starters en jongeren ook statushouders. Dat laatste houdt de gemoederen in de Rotterdamse wijk al tijden bezig. Veel inwoners vrezen overlast van deze statushouders en daling van de woningprijzen.

Op dinsdag 5 september 2023 zal de rechter een beslissing bekendmaken over de voortgang van de bouw van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen op het bedrijventerrein De Kleine Vink in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit na protest van de lokale ondernemers. Merkwaardig is het feit dat Nesselande niet of nauwelijks een soortgelijk protest kent van de eigen ondernemers op het bedrijventerrein.

De bouwwerkzaamheden waren eerder stilgelegd nadat ondernemers bezwaar hadden aangetekend tegen de plannen. Deze ondernemers zijn van mening dat een dergelijke opvang niet geschikt is voor het bedrijventerrein.

De gemeente Zuidplas heeft de intentie om gedurende een periode van drie jaar onderdak te bieden aan 130 Oekraïense vluchtelingen op de beoogde opvanglocatie; de bouw van ruim 40 appartementen staat gepland om in oktober 2023 te worden afgerond.

De gemeente Zuidplas beschouwt de bouw op het bedrijventerrein, op Kavel 13, als een geschikte keuze om de opvang van Oekraïense vluchtelingen voort te zetten na 8 oktober.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair