HomeActiviteiten Nieuws NesselandeNa de zomer: bewonersavond herinrichtingsplannen populair recreatiegebied Eendragtspolder

Na de zomer: bewonersavond herinrichtingsplannen populair recreatiegebied Eendragtspolder

Nesselande.info steunt een groep Nesselanders die zich bezig houden met de restricties  die de herinrichtingsplannen voor de Eendragtspolder met zich brengen. De onduidelijke herinrichtingsplannen kennen onder andere als gevolg dat er een aanlijnplicht voor honden zou gaan gelden in een populair groengebied bij de Zevenhuizerplas. De onduidelijkheid zit vooral in de inspraak en het niet betrekken van belanghebbenden en de indeling in zones.  

De plannen zijn aangenomen en de volgende stap is het vinden van investeerders en het uitwerken van deze plannen. De betrokken Nesselanders (‘stuurgroep’) hebben vervolgens aandacht gevraagd voor de voorgestelde zoneringen – zie afbeelding boven – en dan vooral over de voorgestelde honden aanlijnplicht, hier is veelvuldig op gereageerd: alsnog onze dank hiervoor.

Recreatieschap de Rottemeren heeft Strootman Landschap architect en LA group gevraagd om het ontwikkelplan uit te werken met input van belanghebbenden. Eind januari 2021 is er een infobijeenkomst geweest en een enquête. Daarbij is de wijk Nesselande – gelegen aan het omschreven gebied – bij betrokken. Er was simpelweg niemand die hier iets over weet.

Onjuist

De gepubliceerde informatie over deze zonering, en dat deze al van kracht zou zijn, is onjuist en niet van toepassing. Een senior projectleider van Staats Bosbeheer spreekt namens het recreatieschap en is degene die de stuurgroep bij toekomstige ontwikkelingen hierover zal betrekken.

De Eendragtspolder is een uniek en zeer rustig natuurgebied en wordt erg gewaardeerd door vogelaars, ruiters, fietsers en wandelaars met en zonder honden. Deze passanten gaan zo respectvol met de natuur om dat de diversiteit in de polder in de afgelopen jaren flink is toegenomen zelfs zonder de toegangsbeperking ten behoeve van het broedseizoen, van half maart tot half juli, wat in 2021 voor het eerst is ingevoerd.

Waarom deze aanlijnplicht van honden dus voorgesteld wordt blijft een raadsel temeer ook omdat het wandelen met honden in dit gebied nauwelijks iemand tot last is. Mensen die honden onprettig vinden en spelende kinderen komen in de polder niet voor. Ook ruiters laten regelmatig hun viervoeter vrolijk aan de flank van hun paard meelopen.
Het significant beperken van de losloopmogelijkheden in de polder zal resulteren in een hogere uitlaatfrequentie rondom de plas waar de recreatie wel druk en dus erg hoog is en dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Bewonersavond

Na de zomer zal een participatie-avond gepland worden. Op deze bewonersavond krijgt u meer informatie over dit onderwerp en er zal een enquête plaatsvinden. Maak gebruik van deze mogelijkheid om uw mening te geven en ervaringen te delen want dit voorstel heeft invloed op de buitenbeleving van alle bewoners in Nesselande.

Wordt vervolgd.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Popular