HomeCriminaliteit NesselandeImagodeuk en spanningen @Nesselande door gekleurde tunnelvisie: 'Opruiende content, fake-news een buurtpreventie...

Imagodeuk en spanningen @Nesselande door gekleurde tunnelvisie: ‘Opruiende content, fake-news een buurtpreventie die voor eigen rechter met belangenverstrengeling’

Nesselande heeft last van onjuiste beeldvorming

Spijtig kent Rotterdam-Oost – en dus ook de wijk Nesselande – ook (na)zomers 2020 meldingen van een inbraakgolf. De lokale retail, maar ook autobezitters zijn de stille slachtoffers. Een lokale politieke partij die zich welzeker bekommert om de wijk Nesselande en verbannen is tot de lokale, bestuurlijke oppositie – heeft begin september 2020 het B & W een briefje gestuurd over de veiligheid cq. inbraakgolf, klik hier voor hun Facebook-pagina met brief. Toch maakt deze partij zich als politiek orgaan verdacht in het 1-2tje dat het met de lokale buurtpreventie Nesselande kent die wederom eigen media in bezit heeft en daarbij een ander belang lijkt te hebben dan objectieve nieuwsvoorziening. De lokale buurtpreventie gebruikt de media-aandacht, de politieke steun en gemeente steun voor het verkopen van lokale advertentie op de eigen privé-site [UPDATE  publicatie onderzoeksresultaten augustus 2021, zie artikel]

Dit artikel is tot stand gekomen door het achterhalen van de eigenaren van genoemde social media accounts en de manier van posten en linken door Facebook nieuws pagina van de buurtpreventie coördinator Nesselande. Onderzocht is de structuur van het verschijnen van ‘EIGEN VOLK eerst’ fake-accounts, het taalgebruik en het social media linknetwerk. Hiervoor zijn onder andere sentiment analyse tools van Coosto en Social pilot als ook netwerk analyse linktools, zoals SocioViz,  voor ingezet.

Aangezien dit portal – Nesselande.info – sinds 2003 bestaat beschikken wij (Nesselande.info) over een eigen geïndexeerd nieuwsarchief van ruim 10.000 artikelen (meting september 2020) en kunnen wij social media gedrag over een lange tijd in kaart brengen als ook de monitoring van het wijkprofiel en het sterk toenemend gevoel van onveiligheid in de wijk Nesselande (bron: Gemeente Rotterdam, datasets 2019 wijkprofiel, verschijning lente 2020).


Wat wij in dit artikel onder fake-news verstaan is het bewust verspreiden van suggestieve (veroordelende) content – zoals nieuwsberichten en social media post – die geen beeld geeft van de werkelijkheid maar lijkt op het verstrekken van een betrouwbare nieuwsgaring die door een autoriteit onderzocht en integer wordt gebracht. Fake-news bestaat veelal uit eenzijdig berichtgeving waar feiten en juiste waarneming van autoriteiten zijn verdraaid en kent veelal een ander belang dan dat van een juiste, integere en goed onderzochte manier van informering. 


Het ontstaan en promoten van fake-news vanuit en over de wijk Nesselande

Opvallend is dat in deze communicatie en soortgelijke input bedoeld voor vragen die worden gesteld aan het college van B & W Rotterdam wordt verwezen naar input die door de buurtpreventie teams wordt versterkt. Nog opvallender is het feit dat juist in Nesselande opruiende content wordt verstrekt door een politieke partij, en deze content vervolgens door de diverse media-accounts van de buurtpreventie Nesselande wordt gebuzzt om vervolgens 1-op-1 te worden overgenomen door de ‘objectieve nieuwspagina Nesselande’ die tevens door de buurtpreventie-persoon in Nesselande wordt beheerd en waar hij totale controle over heeft. Een aantal video’s zijn tevens door het AD.nl overgenomen met verwijzing naar de Nesselande Facebookpagina en voor veel onrust onder bewoners en bezoekers van Nesselande gezorgd.

 1. Het 1-2tje? De buurtpreventie Nesselande zoekt aandacht voor een zaak.

 • Bevriende relaties in de ’traditionele media’ – zoals bij het AD.nl maar ook politiek gerelateerde lokale nieuwssites – nemen deze berichten 1-op-1 over en linken waar mogelijk naar de commerciële site van de buurtpreventie.
 • Waar de dienstdoende politie en handhaving stellig de onjuiste waarnemingen en vermeldingen in de genoemde media tegenspreken, vinden er op de niet-gemodereerd Facebook van nieuws Nesselande opruiende en racistische discussies plaatst die het beeld van Nesselande (strand) dusdanig negatief maken.

2. De buurtpreventie Nesselande legt in zoveel mogelijk media-uitingen de link met zijn commerciële privé-site waar advertentieruimte aan (lokale) ondernemers op wordt verkocht (zie afbeelding begin artikel):

 

Aangedikt met ‘EIGEN VOLK EERST’ fake-accounts die op basis van onderzoek van Nesselande.info ook terug zijn te vinden op de sociale media accounts van bepaalde lokale politieke partijen. Aangezien de genoemde buurtpreventie coördinator de persoon is achter meerdere gelinkte Facebooks en social media platformen in de wijk – zoals Nextdoor – maar ook de communicatie beheert van een wijkinitiatief zoals de plaatselijk scouting, heeft het massaal doordelen vanuit verschillende accounts een verkeerd viraal effect door bepaalde boodschappen via diverse accounts op diverse kanalen te delen.

Objectieve meting misdaad en subjectieve beeldvorming

Detail is dat wij op Nesselande.info in de zomer/nazomer van 2020 een poll hebben gehouden over het gevoel van veiligheid in de wijk, maar spijtig wekt de brief – en gelinkte discussie op de sociale media – ook een onwerkelijk beeld van onder andere het gebied Nesselande op en een groot verschil tussen de objectie meting van misdaadmeldingen en subjectieve beleving dat sterk door de (lokale) media wordt beïnvloedt.

Politie en handhaving kunnen zich niet vinden in de waarneming en beeldvorming van de buurtpreventie Nesselande

Dubieuze contentpush van geknipte video’s van bezoekers aan het strand worden gesteund door fake-accounts die zijn gelinkt aan een lokaal politiek belang. Kijken wij naar preventief-sociaal gedrag, dan lijkt er – gesteund door lokale preventie app-groepen – een tunnelvisie te zijn ontstaan met een politiek belang, dat ook het image van de wijk Nesselande schaadt. Zo kent de lokale buurtpreventie een voor veel betrokkenen dubbelrol waarbij er 1) op de eigen buurtpreventie een melding wordt gedaan en deze content 2) op de eigen nieuws Facebookpagina’s wordt voorzien van suggestief commentaar dat vervolgens tot ver buiten Nesselande opruiende discussies uitlokt voorzien van fake-accounts. Dezelfde coördinator speelt openlijk voor eigen rechter in de vormen van een subjectief oordeel waar logischerwijs een scheve en onwerkelijke discussie mee wordt uitgelokt op Facebook aangesterkt met oordeel zonder de exacte situatie te kennen. Het niet modereren van soortgelijke discussies en reacties en het verspreiden van fake-news is in strijd met de richtlijnen van Facebook. Spijtig is er geen gemeente-toezicht over de manier van publiceren en onwaar communiceren door de eigen buurtpreventie teams.

De door de buurtpreventie groots gemelde ‘plunderingen van winkels aan de boulevard van Nesselande’ worden vervolgens na gesprek met politie en wethouder Wijbenga door de betreffende eigenaar van de Jumbo gecorrigeerd tot een diefstal uit zijn supermarkt. Spijtig zijn veel (lokale) media sterkt ontvankelijk voor een subjectief oordeel van plunderingen van winkels aan de boulevard dan de exacte waarneming die de betreffende winkelier geeft in de media. Het AD.nl is net als bijvoorbeeld PZC.nl en NU.nl [UPDATE november 2020] in handen van DPG media, zij plaatsen berichten – in bijna gelijke vorm – blind door zonder factchecking.

[UPDATE januari 2021 opruiende video’s gedeeld en ge-upload door de Facebook pagina Nieuws Nesselande dat wordt beheerd door de buurtpreventie coördinator Nesselande plus delen van de discriminerende en opruiende discussies op de Facebook pagina zijn (deels) verwijderd naar aanleiding van dit artikel. Het artikel wordt echter nog steeds gebruikt voor suggestieve en vooral discriminerende discussies die continu een verband leggen met (het strand van) Nesselande.] 

Waar het AD.nl/DPG Media slim de discussieopties onder haar media-uitingen heeft afgesloten verwijst de met Buurtpreventie Nesselande bevriende journalist naar  ‘nieuws Facebook’ van de buurtpreventie Nesselande. Op deze Facebookpagina kunnen zonder modereren van de beheerder op basis van suggestieve content discriminerende reacties worden geplaatst die tot ver buiten Nesselande worden gespreid en niet-relevante discussies oproept. In 2021 bevestigt de buurtpreventie coördinator die met een bevriend van het AD(.nl) een samenwerkingsverband kent. Deze journalist is de brenger/auteur/deler van de in dit artikel genoemde content. Op verzoeken gericht aan Onnink en het AD.nl, om berichten op basis van factchecking aan te passen en citaten van vermoedelijke fake-accounts te verwijderen, wordt niet gereageerd.

[UPDATE 23 augustus 2021 na onderzoek en klachten is duidelijk geworden dat de Buurtpreventie Nesselande het netwerk en de publicaties (die ook door de gemeente media worden gedeeld) gebruikt voor de verkoop van advertenties op de eigen privé-site. Klik hier voor het artikel. Zo wordt er door het AD.nl na een bericht vanuit de hoedanigheid als ‘buurtpreventie’ gelinkt naar de Facebook nieuwspagina die ook wordt beheerd door de buurtpreventie coördinator. Bij landing worden direct betaalde content getoond. ] 

Opvallend is het verschil in waarneming tussen de buurtpreventie Nesselande (die in mediaberichting en aansturing vooral uit een (1) persoon bestaat), de politie en handhaving die ter plekke zijn bij vermeend overlast en de belevingen, die wij bijvoorbeeld van Instagram halen van de daadwerkelijk strandgangers en strandwachten die aanwezig zijn en waren.

Nesselande.info (in 2003 begonnen als Nesselande.net en Rotterdam-Nesselande) beschikt over een uitgebreid archief dat inzicht geeft in de historie van de wijk en bevestigen de inzichten van politie, handhaving en wethouder die benadrukken dat het om incidenten gaat in het bijna 20-jarig bestaan van de wijk Nesselande zijn incidenten in 2010 (hangjeugd bij tijdelijke winkelcentrum in de avonden), 2015 (groep jongeren wil bij metro Nesselande niet weg en loopt dronken door de wijk) en 2019 (groep jongeren komt bij de politie verhaal halen in verband met de arrestatie van twee strandgangers na gestolen scooter), gemeld die allen snel onder controle waren.

De genoemde – gekoppelde – (sociale) media willen ons doen geloven dat er continu gewelddadigheden plaatsvinden en leidt tot sociale media.

Het objectief veiligheids(wijk)profiel van de gemeente Rotterdam toont aan Nesselande al jaren een van de meest veilige wijken van Rotterdam en Nederland is. Nesselande.info verwerkt deze data jaarlijks, klik hier.  Per 2019 neemt het gevoel van onveiligheid onder de bewoners sterk toe.

[UPDATE oktober 2021] 

Bewoners uit Nesselande en overige wijken spreken zich op AD.nl oktober 2021 middels ingezonden brieven uit over de overdreven berichtinggeving vanuit/over Nesselande en framing dat er alleen in Nesselande inbraken plaatsvinden. 

[UPDATE oktober 2021] 

Bewoners spreken zich uit onrust openlijk uit tegen de lokale BP op de sociale media – zoals Twitter, Instagram en Facebook – uit over de overdreven berichting over toestanden in Nesselande.   

Nuancering en oproep tot kleurloze preventie 

De oproep van de politiek partij – kracht bijgezet door lokale buurtpreventie-apps en een belangverstrengeling waarbij de buurtpreventie coördinator ook een media nieuwspagina beheert waar met  het buurtpreventie media-netwerk advertenties worden verkocht – verdient een nuancering maar ook sterke veroordeling in het bewust willen bewerkstelligen van een onveilig gevoel.

Spijtig wordt de wijk Rotterdam-Nesselande – en directe omgeving – reeds sinds deeloplevering van de wijk geteisterd door inbraken en zijn bepaalde gebieden bekend terrein voor inbrekers en/of autodieven. Bewoners hebben op dit platform in een open discussies de BP verzocht deze locaties juist niet visueel in beeld te brengen en te duiden in locatie aangezien dit juist criminaliteit kan aantrekken.

Ook zijn merken als VW en Skoda (=onderdeel van de VW-groep) populaire doelwitten van autodieven en -inbrekers. Hoe erg het mag klinken, behoren VW, BMW en Audi al jaren tot de meest gestolen automerken, ook ver buiten Nesselande met gebruikmaking van keyless entry.

 

Markant detail is dat we in de vele app-groepen en op de Facebook-pagina’s veel berichten van de inbraakschade gedeeld zien worden als ook ” vermeende daders “, maar te weinig content met de daadwerkelijke onrechtmatige daad. Omdat de cijfers op politie.nl andere getallen tonen dan wat de lokale buurtpreventie ons wil doen geloven, is er ook daar twijfel in de waarneming en echtheid van de berichten. De oproep van bewoners om juist niet beelden te tonen van de donkere hoeken in Nesselande aangezien dit juist criminelen op verkeerde idee-en kan brengen, wordt door de buurtpreventie genegeerd.

Of meer camera’s in de wijk – en dus verlies aan privacy – dit kunnen oplossen, is de vraag. Ook werkt het nutteloos delen van incidentele spanningen aan het strand Nesselande die niet door de handhaving en politie worden bevestigd, helpen niet mee om objectief te doorzien wat er nu wel of niet aan de hand is in de wijk Nesselande. De vermeende belangenverstrengeling zorgt voor een vertroebeling en ‘bewoners in de wijk reageren met angst dat zij hun kinderen niet meer naar het strand Nesselande durven laten gaan’. Vervolgens komt de lokale politiek in actie die baat heeft bij de genoemde manier van berichtgeving.

Het ongenuanceerd vingerwijzen naar handhavers – DIE AL EEN zeer HOGE werkdruk kennen – helpt de wijk Nesselande niet om in een opbouwende politieke dialoog te geraken om issues op te lossen.

Het massaal doordelen en met fake-accounts racistisch reageren onder een strandvideo waar een kort opstootje is te zien op een oververhitte vrijdagavond, geeft de wijk landelijk een slecht imago mee en lokt onnodige spanning uit tussen wijkbewoners en dagjesmensen. Dat een een bevriend freelance journalist deze video zonder uitleg op het AD.nl plaatst bevordert een imago waar bewoners en ondernemers in de Nesselande alleen maar schade van ondervinden.

Dat handhavers op de sociale media melden het opstootje snel onder controle te hebben gehad, lijkt de gekleurde beheerders van sociale media (fake) accounts niet te zijn opgevallen, als ook het AD.nl niet.

Anders dan het eenvoudig vingerwijzen naar lokale handhavers, het gekleurd delen en doordelen van suggestieve foto- en video-content en het massaal klagen op sociale media over laagvliegende politieheli’s (die juist inbrekers heterdaad willen betrappen), willen wij de sociale intelligentie van de BP en de wijk Rotterdam-Nesselande aanspreken om op niveau een actieve, intelligente, preventieve bijdrage te leveren om de wijk veilig te houden en naar een hoger niveau te tillen van woongenot. Wij willen u oproepen om belangen te doorzien en feiten van een gewenste beeldvorming te onderscheiden.

Het daarbij ondoordacht verdacht maken van onschuldige buurtwoners in lokale buurtpreventie-appgroepen staat haaks op het nut van de Buurtpreventie appgroepen – die hun populariteit dreigen te verliezen – en het daadwerkelijk veilig en leefbaar houden van de eigen straat cq. buurt en de sociale leefomgeving.

 

Sociale media en ‘eigen rechter spelen’

Dat de politie (Rotterdam-Oost) regelmatig actief is in de nacht, bewijzen de vele (Insta en Facebook-)stories op de lokale sociale media. De nieuwe generatie ‘dienders’ deelt (live) stories en vraagt mee uit te kijken op het gericht en op heterdaad betrappen – met de hulp van bewoners en ondernemers – een focus heeft. Anders dan het blind insturen van ongegronde verdachtmaking in Buurtpreventie-apps of uitlokken van open discussies die de wijk Nesselande een verkeerd imago meegeven, de dienstdoende handhavers afvallen en bepaalde groepen wegzet als ‘niet welkom’ of ‘verdacht’, zou de wijk Nesselande zijn geholpen met het uiting van een werkelijk beeld van de schitterende strandwijk gelegen aan de Zevenhuizerplas.

Een mooie kijk van hoe het achter de schermen gaat bij de Politie Rijnmond, getuigt de genomineerde serie Dienders, klik hier.

Dat slachtoffer zijn van inbraak – of slachtoffer zijn van andere criminaliteit – enorm veel (emotionele) schade geeft en het gevoel van onveiligheid versterkt, mag duidelijk zijn. Kijken wij naar de veiligheidsindex – die met hulp van de gemeente Rotterdam genuanceerd ook op dit platform wordt gedeeld – dan mag de wijk Nesselande zich nog steeds een zeer veilige wijk noemen en heeft de corona-periode met veel thuiszitters gezorgd voor een verhoogde productie van content door de aanwezige Ring-videobel- en Nest-camera’s. Indien de gemeentelijke veiligheidsindex-cijfers niet zouden kloppen, is het doen van aangifte van een onrechtmatige daad de beste oplossing. Opdringerige deur-verkopers van beveiligingsoplossingen weten de wijk Nesselande regelmatig te vinden en voelen zich gesteund door de gekleurde verhalen uit de sociale media. Regelmatig worden hierbij de privacyregels geschonden en het wijkimago ingedeukt.

Diverse, lokale sociale media initiatieven en buurpreventie appgroepen lijken trekpoppen van lokale politieke partijen die daarmee een BEDENKELIJK wijkimago NEERZETTEN

Zo speelde de Buurtpreventie Nesselande – waarbij de vele vrijwillige, lokale app-groepen helaas niet afzonderlijk door een betrokken straat- en buurtbewoner worden beheerd, maar centraal door een (1) persoon – onlangs nog voor eigen rechter. Dit was inclusief privacyschending. In het weekend van 29 augustus 2020 ging het flink mis; in een lokale Telegram-appgroep – die een wazig toelatingsreglement kent –  werd door de Buurtpreventie een buurtbewoners als ‘autoscanner’ en vermeend auto-inbreker-in wording gezien. Hierbij heeft de lokale Buurtpreventie-appbeheerder toegestemd met het nodeloos laten delen van privacyschendend foto- en videocontent waarbij een wandelende buurtbewoonster van twee straten verder als ‘autoscanner’ werd aangezien. Op de video is herkenbare een buurtbewoonster te zien die een wandeling maakt en uit de weg gaat voor een tegemoetkomende fietser die aan de verkeerde kant van de weg reed. Bij het opzij gaan voor de fietser heeft de bewoonster – met getinte huid – even voor een auto gestaan waarbij de eigenaar van de auto vervolgens direct een video ongeblurd in de groepsapp deelt. De buurtpreventie appgroep Nesselande speelt vervolgens eigen rechter en voorziet dit van eigen, verzonnen conclusie en doet een oproep: “Dit vrouwtje (mogelijk voorzien van handlanger) scant auto’s, kijk naar haar uit, als je haar ziet bel direct 112”. Bewoners die kritisch zijn op het eigen rechter spelen door de lokale buurtpreventie wordt de mond gesnoerd of de toegang ontzegd tot de appgroep of zelfs verwijderd. Dat een soortgelijk manier van ‘eigen rechter’ zeer nare discussies uitlokt in de gekoppelde, open sociale media kanalen, lijkt de buurtpreventie-beheerder te zijn ontgaan. Het overduidelijk politieke belang maakt dit soort ‘Buurtpreventie appgroepen’ zelfs verre van betrouwbaar.

Verwerpelijk zijn de discussies die op lokale sociale media platformen van de wijk Nesselande zijn terug te vinden aangaande de slachtoffers op de Zevenhuizerplas. Het zou de ‘eigen schuld zijn van dit soort medelanders die vaak niet kunnen zwemmen’.

Dat dit haaks staat op de werkelijkheid, overduidelijk de privacyregels schendt, maar ook een levenslange emotionele schade meegeeft aan een onschuldigen die herkenbaar op beeld zijn gezet, overschrijdt niet alleen de wet, maar ook het sociale nut van een Buurtpreventie-groep. Een buurtpreventie dat voor eigen rechter speelt en toeziet hoe gekleurde content onnodige, racistische discussies uitlokt op de sociale media en het wijkimago nutteloos indeukt, moet zich meer bewust zijn van dit schadelijke effect.

Moreel geweten van de wijk Nesselande

Door het uitlokken van gekleurde, politiek-getinte discussies en namen-en-shamen van bijvoorbeeld groepen van bezoekers aan het strand Nesselande, zal de sfeer aan het strand en in de wijk niet beter worden en wordt er afbreuk gedaan aan de autoriteit van politie en handhaving

Het werkt eerder averechts en trekt bezoekers aan die denken dat elke dag gereld kan worden op en aan het strand Nesselande. Ook wordt er op de sociale media een sfeer gecreëerd waarbij personen al snel als verdacht worden aangezien. Dat er door de corona-periode meer bewoners hun deur-video-camera controleren, mag duidelijk zijn, maar het lijkt een aanzet te zijn om in veel activiteiten iets crimineels denken te zien.

Ook houdt het de eigen wijkbewoners tegen te kunnen genieten van de wijk en het strand Nesselande en verbieden wijkbewoner zelfs hun eigen kinderen naar het strand te gaan, omdat zij zo vaak dat ene rellende videofilmpje voorbij hebben zien komen op de gekleurde sociale media. Het heeft zelfs de wijk ‘Nesselende’ landelijk een imago van ‘Rotterdamse wijk met rel-strand’ en flinke toename van criminaliteit meegegeven. Handhavers zouden het niet meer in de hand hebben en alles lijkt  – of leek – ontspoord in de wijk Nesselande. Een imago dat haaks staat op de dagelijkse werkelijkheid en zelfs op de sociale media haat aanwakkert jegens bepaalde bezoekers van de wijk en het woongenot van wijkbewoners aantoonbaar aantast.

Help meer, veroordeel minder!

Het onnodig meegeven van een verkeerd imago, het trekken van verkeerde conclusies en het (onbewust) uitlokken van gekleurde discussies – voorzien van geknipte videootjes en suggestieve foto’s en begeleid van gekleurd commentaar -, helpen handhavers niet hun werk gericht te kunnen uitvoeren. Tevens helpt de lokale bestuurders niet om een helder beeld te krijgen van spelende wijkissues.

Aansluitend bij de oproep die de politie – door structureel tijdgebrek – begin september 2020 landelijk heeft gedaan (klik hier voor het artikel), werkt het welzeker als er content wordt gedeeld waar daadwerkelijk, herkenbaar een onrechtmatige daad is te zien met dader.

 • Zit handhavers niet in de weg en val deze niet af door te klagen over hun aanpak en help op hun social media kanalen gericht mee in de zoektocht naar vermeende daders met content waar handhavers daadwerkelijk iets aan hebben. Maar speel geen eigen rechter.
 • Ondersteun positieve wijkinitiatieven als ook inzet van de wijkcommissie Nesselande. Ken en bekijk de inzichten en brede activiteiten van de wijk van Prins Alexander. Wacht hoor- en wederhoor af na onderzoek alvorens een mening te vormen en bij te dragen aan een onheus wijkimago.
 • Het bewust willen opwekken van een gevoel van onveiligheid – met duidelijk een ander belang dan een eerlijke informatievoorziening – heeft er inmiddels voor gezorgd dat diverse strandevents niet meer kunnen doorgaan omdat er gevraagd wordt om kostbare beveiligingsmaatregelen. Ook Rijnmond media komt slaat het strand Nesselande sinds kort over in hun jaarlijkse rondje van stranden in het Rijnmond-gebied.
 • Doorzie in de wijk Nesselande de belangenverstrengeling en de media-aandacht die vervolgens wordt opgewekt.  
 • Toon en ondersteun positieve wijkinitiatieven en geniet openlijk van de eigen straat, buurt en mooie wijk Rotterdam-Nesselande!

Help meer, veroordeel minder. 

^PP


Bent u van mening dat dit artikel onjuistheden bevat? Mail naar redactie@nesselande.info of gebruikt ons Contactformulier op deze site.
Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

7 REACTIES

 1. Dat Nesselande zich een beeeetje door Leefbaar laat misbruiken is wel waar… maarja, dat is in elke wijk zo?

 2. Alles rondom Zuidplas heeft er politiekwise een handje van wat bevooroordelig te zijn 😉

  Landelijk media als AD blokken reacties onder hun artikelen, om offtopic discussies uit de weg te gaan,
  helaas verplaatst dit zich nu naar lokale media en politieke lokale nieuws sites

  en social media.

 3. Ik zit in Nesselande Nextdoor en dat is een stuk groter dan die preventie groepen en minder verzuurt. Daar kun je nog eens een straatfeest organiseren en oppas vinden en houdt Nesselande positief en leuk en sociaal.

  Daar conformeer je je aan regels social, gezellig en niet discriminerend te zijn! !

Reacties zijn gesloten.

Populair