Nesselande.info krijgt sinds 2018 diverse klachten binnen over het gedrag van de Buurtpreventie Nesselande. De lokale buurtpreventie presenteert zich als ‘team’, maar is in de praktijk een (1) persoon die zich achter een divers aanbod van social media accounts en websites verschuilt. Na 2015 is een goed lopende Buurtpreventie Nesselande overgegaan naar deze nieuwe coördinator die spijtig niet tot nauwelijks zichtbaar is in de wijk Nesselande met de preventie wijkrondes die de gemeenterichtlijnen voorschrijven. De buurtpreventie coördinator blijkt het buurtpreventie netwerk voor andere bezigheden in te zetten. 


Artikel verantwoording 

GemeenteIndex: een toename van onveilig gevoel bij Nesselanders

 • Nesselande.info is in het bezit van de datasets van de gemeente Rotterdam die over de periode 2019-2020 aangeven dat Nesselanders een toenemend gevoel van onveiligheid ervaren. De analyse wordt wederom hier op Nesselande.info voor u gepubliceerd.
 • Nesselande.info houdt sinds het bestaan de datasets bij die de wijkbeleving en het gevoel van veiligheid op basis van representatief onderzoek jaarlijks in kaart brengen. 
 • Nesselande.info onderzoekt op basis van de gemeente indexcijfers (kwantitatief) de redenen die een onveilig gevoel en zwakkere wijkbeleving versterken onder Nesselanders (kwalitatief).
 • Nesselande.info onderzoekt de inzet en acties van de lokale buurtpreventie die een onveilig gevoel moeten wegnemen op basis van duidelijke richtlijnen van de Gemeente Rotterdam en het met suggestieve content uitlokken van ongepaste discussies die de waarheidsvinding en het beeld sterk verstoren. 
 • Nesselande.info onderzoekt signalen van bewoners/ondernemers die de juistheid van  uitingen van de buurtpreventie in twijfel trekken, als ook belangenverstrengeling aan direct gekoppelde commerciële privé-activiteiten die een gepaste relatie tussen bewoners/ondernemers en de buurtpreventie coördinator in de weg staan. 
 • Nesselande.info onderzoekt klachten wegens brede overduidelijke belangenverstrengeling bij de Buurtpreventie Nesselande op gebied van het gebruiken van gemeentesteun het zijn positie als buurtpreventie om persoonlijke issues op te lossen als ook de de communicatietoegang die de gemeente en platformen bieden aan deze buurtpreventie en het misbruiken van de gemeentelijke vergoedingen voor de verkoop en promotie van commerciële diensten voor zijn eigen onderneming.

Gemeente Rotterdam: zichtbare wijkrondes geven een veilig gevoel in de wijk

Waar de huidige buurtpreventie nauwelijks zichtbaar is in de wijk Nesselande vragen juist de bekende issues vragen om zichtbare aanwezigheid en feedback naar de bewoners. Op de media-uitingen van de buurtpreventie worden dan ook sinds 2018 spijtig nauwelijks wijkrondes gemeld, ondanks de lokale overlast waar veel bewoners het op de sociale media over hebben. Bewoners-feedback – onder andere verzameld door dit portal -, worden genegeerd. Een bewonerspoll die vraagt om gerichte wijkrondes, wordt tevens genegeerd.

De gemeente Rotterdam bevestigt dat juist die wijkrondes een geval van veiligheid bewerkstelligen in hun richtlijnen en advies, zie richtlijnen gemeente Rotterdam, maar deze richtlijnen worden genegeerd. In de praktijk zijn het steeds vaker groepen van bewoners, bewonerscommissies en VVE’s als ook dit platform nesselande.info die directe met gemeentelijke instanties als ook fractieleden contact opnemen om misstanden aan de tand te voelen.

Uit uitvoerig onderzoekt blijkt dat de Buurtpreventie Nesselande de media-aandacht gebruikt voor het linken aan de eigen privé-site. Op deze site worden vervolgens advertenties verkocht aan lokale ondernemers, zie deze screenshot Facebook Buurtpreventie Nesselande augustus 2021:

Niet kort na een oproep op de Buurtpreventie Nesselande Facebook-pagina om Nesselande.info (dit portal) te blocken en hacken (zie screenshots onderaan dit artikel bij de updates) omdat het allemaal ‘leugens’ zouden zijn, geeft de buurtpreventie aan op zijn Facebook aan inderdaad diensten te verkopen voor zijn privé bedrijf, zoals bovenstaande screenshot toont. Dat dit structureel en reeds jarenlang gebeurt tonen de screenshots, dialogen en de ingezonden informatie in het bezit van nesselande.info aan. De rol van ‘Buurtpreventie Nesselande’ wordt misbruikt om machtposities en media-aandacht te genereren die vervolgens structureel leiden naar zijn commerciële privé bezigheden. Achter het aanwezige linknetwerk van social media accounts en commerciële sites, zit dezelfde persoon. Al eerder deden wij met analysetools onderzoek om dit in kaart te brengen. Het is een merkwaardig tafereel waar deze persoon met zijn eigen social media accounts in dialoog is om zo een ‘hype’ en meer aandacht voor zijn commerciële bezigheden op te wekken.

AVG? Alles is in beheer van 1 persoon!

De Buurtpreventie Nesselande – die in Nesselande maar bestaat uit een (1) coördinator -, ontkent op zijn Facebook elke link tussen zijn werkzaamheden als buurtpreventie en het promoten van zijn commerciële werkzaamheden. Deze link is echter continu aanwezig, zie screenshot hieronder:

In dit artikel nuanceren wij de stelselmatige link tussen het krijgen van aandacht en posities op basis van de positionering als Buurtpreventie Nesselande om vervolgens actief advertenties voor de eigen commerciële site te verkopen. 28 augustus 2021 voegt de coördinator op zijn Facebook nog iets opzienbarends toe; het liefst zou hij ondernemers buiten Nesselande promoten en daar advertenties aan verkopen, wat hij momenteel doet. Bovendien staat de coördinator niet afwijzend tegen een hack van dit platform – nesselande.info – dat reeds sinds 2003 het lokale nieuws brengt zonder enige steun, anders dan banners en duidelijke advertorials. Waar de coördinator – en dus enig lid Buurtpreventie Nesselande – op zijn Buurtpreventie Facebook een open oproept doet dit platform te negeren, geeft hij een dag later op het zelfde toe inderdaad advertenties te verkopen uit naam van ‘Buurtpreventie Nesselande’.

Meldingen

April 2021 kregen wij meldingen binnen van ondernemers en bewoners aan het Maltaplein Nesselande. Dit plein is tevens het winkelplein van de wijk aan de plas. De diverse meldingen draaien om het feit dat het winkelgebied een wandelgebied (voetpad) maar in toenemende maten het plein bevolkt zag worden met rijdende scooters/brommers en fietsers. Ook wandelende ouderen (uit gebouw De Kristal) ondervonden hinder van de overtreders. Markant is wederom het negeren van de lokale retail en lokale ondernemers bij dit ‘buurtpreventie vraagstuk’. Nog opvallender is dat bij dit gebied een opvallend bord hangt dat de ‘buurtpreventie hier actief is’. De politie en handhaving hebben de melding opgepakt en vruchtbare controles gehouden op het Maltaplein, zie artikel.

Waar de winkelboulevard Nesselande last heeft van structurele leegstand, hoge huren, een harde wind en daarmee soms een beperkte hoeveelheid winkelpubliek, geeft de Buurtpreventie Nesselande op zijn Facebook gefrustreerd aan dat ondernemers in Nesselanders steeds minder door hem gepromoot willen worden en willen betalen voor zijn advertenties. Hij gaat zich meer toeleggen op het verkopen van advertentie in de direct omgeving van Nesselande (lees: concurrenten van Nesselande-ondernemers in de wijk).

De melding komt over als een dwangbevel dat de lokale retail en ondernemers bij de lokale Buurtpreventie Nesselande een betaalde advertentie moeten afnemen.

 

 

Misleiding

Naast de overduidelijk misbruik van gemeentesteun, spreken wij van een misleiding van Nesselanders en betrokkenen – zoals de gemeente Rotterdam en lokale ondernemers – aangezien de media-aandacht die de Buurtpreventie Nesselande weet op te wekken – via onder andere uitingen op diverse gemeente platformen in Rotterdam en omgeving – direct linkt aan zijn commerciële werkzaamheden in de wijk.

Ook de aandacht die de buurtpreventie coördinator op media, zoals AD.nl, krijgt linkt hij aan zijn commerciële bezigheden, zie screenshot hieronder:

Markant is het verschil in tone of voice; op de Facebook en Twitter van de lokale buurtpreventie dankt de buurtpreventie terecht de politie en handhaving voor hun inzet (en neemt hun content over). Op de social media accounts en websites van deze coördinator is spontaan een cynisch, sarcastisch maar veelal kritische en bashing toon naar gemeente-beleidsmakers, wethouders, politie en handhaving te vinden.

Hiervoor wordt zelfs fake-news gebruikt om de aandacht op te wekken om vervolgens te linken aan zijn commerciële nieuws-site. In de Facebook-discussie – die op basis van dit artikel heeft plaatsgevonden – duiden bewoners uit Nesselande de buurtpreventie coördinator erop dat veel nieuws onjuist is.

Buurtpreventie Nesselande: Het liefst verkoop ik advertenties aan ondernemers buiten de wijk.

Waar de lokale ondernemers in Nesselande het zeer zwaar hebben door een moeilijke coronaperiode en hoge huren in de wijk, geeft de buurtpreventie Nesselande op zijn Facebook augustus 2021 aan het liefst te verkopen aan ondernemers buiten Nesselande.

Ondernemers in Nesselande willen niet altijd betalen voor een advertentie, aldus de Buurtpreventie Nesselande.

Zoals bekend kent winkelboulevard Nesselande een structurele leegstand en zuchten de winkeliers en horeca onder de hoge huren.

Een oplettende Nesselander attendeert de buurtpreventie Nesselande op het feit dat hij diensten promoot die ook door de ondernemers in de wijk Nesselande worden aangeboden en dus voor oneerlijke concurrentie zorgen:

Politieke gestuurdheid Buurtpreventie Nesselande 

Al eerdere legde wij de politieke relatie bloot tussen de buurtpreventie en het delen van content die de visie van de betreffende politieke partij moet verstevigen. Het door de buurtpreventie delen en aanbieden van suggestieve content heeft tot opruiende en discriminerende discussies geleid uit naam van een Nesselande nieuwsplatform. Het AD.nl heeft deze vervolgens uitgelicht met media-aandacht wat gezamenlijk niet bevorderlijk is voor de beeldvorming en een gevoel van veiligheid in de wijk, zie hier het artikel.

Gesprek met wijkmanager Nesselande en Prins Alexander: Nesselande wordt geframet 

Al eerdere spraken wij de wijkmanager en wijknetwerker van de wijk Rotterdam-Nesselande als ook de hoofd communicatie van Prins Alexander aangaande de structurele negatieve framing van de wijk Nesselande en dan vooral het strand Nesselande, zie hier het artikel, wat zij beamen. Al eerder hebben handhaving en politie in het AD aangegeven zich niet te vinden in de waarnemen zoals de buurtpreventie deze breed deelt in de sociale media en eigen uitingen.

Richtlijnen van de gemeente Rotterdam – die een regelmatige zichtbaarheid in de wijk benadrukken maar ook een schijn van belangenverstrengeling veroordelen – worden genegeerd, net als de uitgesproken mening van bewoners van Nesselande die om meer zichtbaarheid in de wijk vragen, klik hier voor de uitslag van de genoemde poll.

De coördinator is wel actief op diverse sociale media met onder andere de verkoop van advertenties uit naam van de ‘Buurtpreventie Nesselande’. Zie uitwerking met screenshots en werkwijze, zoals verder in dit artikel uitgewerkt.

Er is inmiddels een dossier aangelegd met klachten en bewonersfeedback die wij met instanties aan het onderzoeken zijn. Op basis van diverse klachten over het gedrag van de buurtpreventie-persoon is het deze keer het gedrag op lokaal social media platform Nextdoor. Het gedrag is in kaart gebracht samen met Nextdoor Nederland. Spijtig worden ook hier Nesselanders misleid en wordt ook dit medium uit naam van ‘Buurtpreventie Nesselande’ actief ingezet voor de verkoop van advertentie. Screenshot en de manier van handelen ligt dit artikel toe

Gesubsidieerd Buurtpreventie Nesselande misleidt en verkoopt advertenties voor privé-site 

Het gedrag op Nextdoor is niet alleen in strijd met de richtlijnen van Nextdoor voor beheerders, maar ook een belangenverstrengeling die de gemeente Rotterdam veroordeelt:

 1. De Buurtpreventie Nesselande doet zich op Nextdoor voor als beheerder en verwelkomt vervolgens de gebruiker uit Nesselande, zie screenshot hieronder.

2. In het welkomstbericht wordt de bewoner van Nesselande verwelkomt door de persoon van de buurtpreventie die ook hier de persoon is achter deze social media account. In het bericht wordt melding gemaakt van de Buurtpreventie Nesselande. Wie vervolgens klikt op deze link klikt krijgt op de Facebook-pagina van de buurtpreventie (BP Nesselande) een opmerkelijk negatief betoog over Nextdoor en het advies Nextdoor juist niet te gebruiken, maar de diensten van de Buurtpreventie Nesselande te gebruiken, zie screenshot en volgend citaat (augustus 2021):

Het komt in Nesselande regelmatig voor dat bewoners een brief in de bus krijgen met een uitnodiging van iemand in de straat met het verzoek om lid te worden van de Nextdoor App. Vaak wordt vermeld dat het om een buurtpreventie app gaat waardoor mensen snel geneigd zijn om de app te installeren. Niet doen, zonder onderstaande te lezen…

Deze uitnodigingen worden door het Amerikaanse bedrijf Nextdoor verzonden uit naam van iemand in de straat die daarvoor toestemming heeft gegeven. De app heeft een sterk commercieel karakter en gaat ver in het vergaren van data. Je kunt met 1 druk op de knop Nextdoor toegang geven tot al je contacten of om dus post uit jouw naam te sturen naar buren in je straat. Standaard is ook je huisadres zichtbaar op de kaart. Dit alles met als doel om zo veel mogelijk leden en data te krijgen. Advertenties worden aangeboden op basis van je profiel en de kliks die je doet in de app. Ook de consumentenbond heeft zijn vraagtekens bij deze App.
Het commerciële en agressieve karakter van de app, het feit dat je huisadres wordt gedeeld en het feit dat de app met name als sociale buurtapp/marktplaats wordt gebruikt is voor Buurtpreventie Nesselande in ieder geval reden om geen gebruik te maken van deze app voor Buurtpreventie doeleinden. Het staat iedereen uiteraard vrij om de app te gebruiken voor andere doeleinden. 
Bovenstaande issues van Nextdoor zijn al jaren geleden opgelost en hebben gebruikers de keuze gekregen om persoonlijke info wel of niet te delen. Merkwaardig genoeg wil de buurtpreventie geen vragen van ons beantwoorden over het AVG-proof gebruiken van de eigen opgeslagen gegevens van bewoners in Nesselande en het ontbreken van de verplichte informatie hierover op de eigen site/Facebook. Ook de melding op deze Facebook van BP Nesselande dat succesvolle buurt-apps van de Gemeente Rotterdam ‘datalekken’ zouden bevatten – en daarom niet worden ingezet door hem -, is onjuist, zo melden bronnen bij de Politie.nl, de gemeente Rotterdam en Security.nl. Wij betreuren het negatief bejegen van de aanpak van deze instanties maar ook de opmerkelijke opvatting dat 99,9% van de buurtpreventies in Nederland onveilig bezig zijn omdat WhatsApp-groepen volgens de buurtpreventie-coördinator ‘onveilig zijn’.

5 In de praktijk is Nextdoor – die zelf ook lokale advertenties verkoopt – een concurrent voor de advertentieverkoop van de buurtpreventie en heeft de buurtpreventie hier als beheerder toegang tot veel gegevens van bewoners en ondernemers uit Nesselande om via Nextdoor gemakkelijk potentiele adverteerders te bereiken uit de wijk of directe omgeving.

6. Momenteel onderzoeken wij samen met Nextdoor Nederland de klachten van Nextdoor-gebruikers uit Nesselande waarbij door de genoemde beheerder artikelen en reacties zonder aanleiding en kennisgeving zijn verwijderd (zie voorbeeld hieronder van een lezer die opeens een bericht mist). Het gaat om honderden artikelen/nieuwsberichten met discussies en nieuws over Nesselande. Deze berichten zijn verwijderd en vervolgens door de Nextdoor beheerder/buurtpreventie coördinator op de eigen commerciële privé-site gezet als ‘nieuws’. Alle correspondentie met gebruikers en Nextdoor Nederland – die vervolgens alles hebben teruggeplaatst – is in handen van Nesselande.info.

7. De zogenoemde ‘nieuwspagina’ waarvoor de lokale buurtpreventie Nesselande advertenties verkoopt bevat veel zogenaamde clickbait; dit zijn berichten en links die zijn aangedikt en onjuistheden bevatten om zoveel mogelijk verkeer op te wekken om vervolgens boven en onder het artikel advertenties te plaatsen. Denk aan de bericht en video’s die moeten suggereren dat er continu gereld wordt aan het strand Nesselande of het bericht dat suggestief meldt dat Nesselanders ‘niets zouden weten van de bouw op Common Green’. De bouw op de Common Green is het bestemmingsplan van 1998 beklonken en is door diverse kanalen – ook dit portal – nog voor het ontwerpplan gedeeld met Nesselanders. De advertenties worden vervolgens onder andere getoond op de commerciële privé-site van de buurtpreventie. Al eerdere maakte wij op deze portal melding van misleidende berichten en discussies met dubbele bodem. Er is een 1-2tje zichtbaar van aandikte berichten over de wijk zogenaamd namens de lokale buurtpreventie (in de praktijk dezelfde persoon). Wederom wordt en na het  ‘objectieve’ buurtpreventie-nieuws (van dezelfde persoon) een advertentie geplaatst. Zo worden er ook door lokale politieke partijen ingezonden en geknipte video’s gebruikt als clickbait, zie artikel.

Misleidende Facebookdiscussie ‘Bouw Common Green’: omwonenden krijgen eind maart gewoon een brief over de bouw!

8. Wij zijn de verbanden aan het onderzoeken naar de vermeende link tussen advertenties op de commerciële privé-site van de buurtpreventie-persoon en het wel/niet aandacht besteden aan bepaalde issues gemeld door bijvoorbeeld horeca, retail en woonachtige ondernemers vanuit de buurtpreventie, zoals dit de laatste jaren het geval is. Ook onderzoeken wij het gedrag waarbij de buurtpreventie zich zeer negatief uitlaat naar bepaalde initiatieven/ondernemers/instanties/lokale diensten en het feit of zij wel of niet adverteren bij de buurtpreventie. Veel bezoekers en lezers denken op de commerciële privé-site nieuws tot zich te nemen gebracht door de lokale autoriteit van de buurtpreventie. In de werkelijkheid bestaan een gedeelte van deze artikelen uit advertenties.

Belangenverstrengeling en misleiding bewoners

9. Enige tijd geleden deelde de buurtpreventie Nesselande een bericht op haar Facebook en Twitter dat er internationale inbrekersbende actief zou zijn in Nesselande die tasjes aan de deur hangen van bewoners; worden de tasjes niet snel verwijderd dan zou dit een indicatie zijn dat de bewoner niet thuis is. In de praktijk bleek dit een promotasje te zijn van lokale retailers. Nu duidelijk is geworden dat de Buurtpreventie Nesselande juist zelf advertenties verkoopt aan de lokale retail, komt dit bericht wederom misleidend over.

Nesselande.info initiatief buurpreventie gesteund 

10. Waar het veiligheids-initiatief door onze portal bij oprichting door de ex-agent Joost Keemink breed is ondersteund en het aantal accounts in korte tijd naar 1300 actieve bewoners is gegroeid in 2015, is er bij de overdracht naar de nieuwe Buurtpreventie-persoon spijtig vijandige communicatie ontstaan bij de meest simpele – maar vitale – vraag die namens bewoners in Nesselande wordt gesteld.

11. In 2014 is Telegram door BP Nesselande oprichter Joost Keeming ingezet omdat deze grote groepen toestond. Eind 2015 waren er in Nesselande 1300 aanmeldingen. Sinds 2016 biedt WhatsApp ook deze gratis faciliteit maar is gebleken dat de Telegram-groepen geen berichten versleutelen en een privacy-gevaar vormen, meer info en uitleg hier. Ons verzoek de gebruikers van de lokale buurtpreventie Telegram-groepen netjes te waarschuwen over het gevaar van de onversleutelde Telegram-groepen wordt door de Buurtpreventie Nesselande beantwoordt met het verzoek dit te negeren en zelfs om Nesselande.info (gezien zijn belang dat ligt bij de eigen commerciële nieuwssite).

12. Het door een tip van een bewoner op de hoogte brengen van de Buurtpreventie Nesselande dat de Buurtpreventie-website niet veilig is – en gegevens van buurtbewoners dus niet zijn afgeschermd – werd wederom door de buurtpreventiepersoon vijandig behandeld.

Onjuiste informering onveilige Telegram-groepen in Nesselande

13. Daarbij zou de Buurtpreventie Nesselande – na ruim zeven jaar na de overname – uit 1400 accounts bestaan, maar heeft een steekproef van Nesselande.info aangetoond dat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt.

(Afbeelding: richtlijnen en budgettering voor wijkrondes)

Buurtpreventie Nesselande voorziet bewoners van fakenieuws

14. Op de de terechte vragen van bewoners waarom de Telegram-groepen worden gebruikt – anders dan de WhatsApp-groepen die die gemeente Rotterdam succesvol inzet in de rest van Rotterdam worden bewoners voorzien van onjuiste informatie dat de WhatsApp-groepen onveilig zouden zijn en dat je 06-nummer altijd zichtbaar zou zijn, is onjuist en kan reeds sinds 2018 zonder nummer worden gebruikt.

(Afbeelding: poging tot dialoog)

 

Het zijn juist de onveilige Telegram-groepen die berichten niet beschermen en het zijn de WhatsApp-groepen die in alle gevallen voor zogenoemde encryptie zorgen. De FBI en net beveiliger Kaspersky roepen op Telegram niet te gebruiken, meer info en links naar de rapporten hier.

15. Ook hier is de richtlijn van de gemeente Rotterdam om eerlijke feedback te geven:

16. Het zijn de WhatsApp-groepen die landelijk – en ook in het gebied Rijnmond – actief en met veel succes worden ingezet door gemeente gekoppeld aan handige (gemeente) apps met diverse sociale functies.

Nauwelijks wijkrondes maar wel belangenverstrengeling

17. Ook zijn sinds 2018 nauwelijks wijkrondes waargenomen en worden issues aangetekend door wijkbewoners – zoals die van de vlonders in Waterwijk – niet door de buurpreventie serieus genomen. Gemeente Rotterdam geeft in de richtlijnen aan wijkrondes te melden en dit te delen met de bewoners. De zichtbaarheid in de wijk is de essentie van het bestaan van een buurtpreventie.

Na een periode van 3 jaar (2018-2021) geen wijkrondes in Nesselande te hebben opgemerkt – of gedeeld gezien op de BP site – , zijn wij mei 2021 een poll gestart, zie dit artikel. Naar aanleiding van dit artikel is er op 4 mei 2021 een ronde geweest. Er moet onderzocht worden of de buurtpreventie wel budgetvergoedingen van de gemeente ontvangt maar hiervoor geen wijkrondes uitvoert. Op de website van de BP Nesselande wordt gesproken over ‘onzichtbare’ rondes. Wat dit in de praktijk inhoudt is niet duidelijk.

Het via sociale media berichten of foto’s doen van ‘verkeerde waarnemingen’ en ‘voorbarige conclusies’, is tevens waar de richtlijnen van de gemeente Rotterdam voor waarschuwen aangezien dit een onveilig gevoel bij bewoners aanwakkert.

(Afbeelding: na een lange periode van afwezigheid een wijkronde, in de periode 2018-2021 is de buurtpreventie niet in de wijk gezien)

 

 • Indien u meent dat het artikel en de onderzochte punten onjuistheden bevat, kunt u hieronder een reactie achterlaten of mailen naar redactie@nesselande.info of ons Contactformulier gebruiken.
 • Wij kunnen alleen reageren op inhoudelijke berichten.
 • Meer UPDATES en de uitslag van pogingen tot dialoog met de buurtpreventie persoon volgt op www.nesselande.info.

 


[UPDATE 26/8/21 Wij hebben besloten de mailadressen van reageerders af te schermen waar deze op eigen initiatief  van de reageerder zijn getoond. Dit na aanleiding van het ongewenst gemaild zijn verwijzend naar reacties en input die lezers/bewoners onder de artikelen hebben geplaats die de belangenverstrengeling van de Buurtpreventie Nesselande blootleggen die gemeente middelen en het buurtpreventie netwerk misbruikt voor de verkoop van advertenties van de eigen commerciële privé-site.] 
[UPDATE 26/8/21 Na de oproep op de Facebookpagina om Nesselande.info te negeren, vervolgens blokkeren maar ook de suggestie om de site te hacken heeft er in de nacht een reeks van zogenaamde BRUTE FORCE ATTACKS plaatsgevonden, een hackpoging om in te loggen op de hostingserver. De server blokkeert deze attacks en blockt alle accounts die in verbinding staan met de desbetreffende ip-adressen. Elke server kent dit soort attacks, het op hoge snelheid en veelvuldig uitvoeren van deze attacks duidt op een gerichte hackpoging (screenshots)]

 

 

[UPDATE 25/8/21, 23 uur, de Buurtpreventie Nesselande meldt op zijn Facebook dat er nergens een link gelegd zou zijn tussen Buurtpreventie Nesselande en de commerciële privé site van de Buurtpreventie coördinator. Wij hebben legio voorbeelden waar dit wel uit blijkt. Ook bij commerciële werving, zoals dit verderop in dit artikel via bijvoorbeeld Nextdoor gebeurt uit naam van de Buurtpreventie Nesselande gebruikmakend van het buurtpreventie netwerk. Vanuit de presentatie van ‘buurtpreventie coördinator’ worden in het netwerk bewoners/ondernemers geworven om betaald te adverteren op de privé site van de coördinator. 

 


[UPDATE 25/8/21, de  Buurtpreventie Nesselande geeft op aandringen van reageerders op zijn Buurtpreventie Nesselande Facebook toe dat hij inderdaad advertenties verkoopt aan ondernemers voor zijn commerciële privé site, Dit zou maar ‘af en toe zijn gebeurd’ en ‘tegen lage vergoedingen’. Nesselande.info heeft het bewijs dat zijn commerciële ‘Nieuws Facebook’ vol staat met betaalde advertenties en vervolgens vanuit zijn buurtpreventie netwerk wordt gepromoot, zoals bovenstaande screenshot aantoont. Ondanks de overduidelijk links tussen het buurtpreventie netwerk en de commerciële activiteiten, vindt de coördinator het zelf geen belangenverstrengeling, ook niet als hij advertenties verkoopt aan retailers, ondernemers en winkeliers in de wijde omgeving die direct concurreren met ondernemers uit Nesselande ook in een zware coronatijd. Het verwijderen van berichten van andere nieuwsmedia in Nesselande van sociale media, zoals Nextdoor waar hij zich als Buurtpreventie Nesselande presenteert, vindt hij geen belangenverstrengeling. Op de vraag aan hem waarom hij adverteert met diensten die concurreren met ondernemers/retail in Nesselande volgt geen antwoord. Er wordt nergens vermeld dat dit in strijd is met het handelen als beheerder op de sociale media kanalen en in strijd is met de richtlijnen van de gemeente Rotterdam. ] 

(Dit is een screenshot van 25/8/2021 van de Buurtpreventie Nesselande Facebook met een deel van de discussie en de betreffende passage waar hierboven naar wordt verwezen.)

[UPDATE 25/8/21 8.30 uur, Nextdoor Nederland plaatst reacties, artikelen ed. terug van gebruikers op de Nextdoor Nesselande waaronder redactieleden van Nesselande.info. Deze content is door de Buurtpreventie Nesselande in hoedanigheid als Nextdoor moderator onterecht maar structureel verwijderd. ]

[UPDATE 24/8/21 23.30 uur, de Buurtpreventie Nesselande verwijdert veel posts, reacties, dialogen op zijn Nextdoor en Facebook. Screenshots, advertentie acquisitiegesprekken uit naam van ‘Buurtpreventie Nesselande’ en social media timelines zijn reeds gebackupt door Nesselande.info. ]

[UPDATE 24/8/21, de  Buurtpreventie Nesselande noemt het als Buurtpreventie verkopen van advertenties voor de eigen commerciële site ‘ allemaal leugens’. Bewoners en reageerders vragen hem om opheldering aangezien het bewijs duidelijk is en hij reeds eerder verwijderd is van Nextdoor voor het in strijd handelen met de richtlijnen.  ]
[UPDATE 24/8/21, op verzoek lezers is een artikel verantwoording geplaatst in dit artikel]
Vorig artikelGEVONDEN in @Nesselande: Van wie is deze witte parkiet?
Volgend artikelBuurtwerk Nesselande zoekt vrijwilligers die bij oudere bewoners in Prins Alexander langs willen gaan

12 REACTIES

 1. 100 buurtpreventie aanmeldingen in 6 jaar min verhuizers min het deel dat Telegram niet meer installeert op een nieuwe telefoon, op een inwonersaantal in deze wijk van bijna 15000 = geen interesse in deze vorm van buurtpreventie

 2. Bruto honderd BP aanmeldingen in 6 jaar in een grote wijk van 15.000? Waar praten we over mensen…………….

  Ik is de lopende poll in de mobiele site

 3. De vraag is of je je wilt associëren met het doem denkend tokkiepubliek dat de buurtpreventie aantrekt

 4. Dat BP Nesselande trekt net ff teveel Leefbar Rdam rant aan van ver buiten Nesselande daar maak je een wijk niet veiliger mee

 5. Hoe noemen wij ook alweer die mensen die wetenschappelijke onderzoekensrapporten afdoen als leugens en in hun eigen waarheid geloven?

  Help mij eens.

  Ik mail jullie even

 6. A*** ***** klinkt inmiddels als een **** die is betrapt – het zelf helemaal niet zo erg vindt en vindt dat hij er gewoon mee kan doorgaan want hij verdient te weinig bij de gemeente voor wijkrondes

  Welke wijkrondes?? Welke buurtpreventie kosten? Welk advertentiegeld gaat naar de vrijwilligers en lopers/

  Hoe lang houdt deze man Nesselande nog voor de gek??

  Ongehoord!!

 7. Het af en toe kan weg.

  Op de Zuidplas facebook groepen van Je bent Nieuwerkerker en je Bent Nesselander ook een entree als buurtpreventie (haalt hij vaak aan in zijn reacties en roept op zijn sites te gebruiken) en openlijke verkoop van advertentie ruimte diee restaurants en meer winkels uit de Zuidplas die er adverteren staan gewoon op zijn betaalde facebook posts.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.