HomeNesselande INFO nieuwsNieuws NesselandeNesselande.INFO interviewt Wijkmanager, Wijkcomité, -netwerker en adviseur communicatie: '(Strand) Nesselande verdient...

Nesselande.INFO interviewt Wijkmanager, Wijkcomité, -netwerker en adviseur communicatie: ‘(Strand) Nesselande verdient positieve aandacht!’

Nesselande.info – sinds 2003 de nieuwsportal van Nesselande – heeft exclusief drie  medewerkers van de gemeente Rotterdam geïnterviewd die betrokken zijn bij de dienstverlening en de communicatie rondom de mooie wijk Nesselande. Doel is om nader kennis te maken.

Jolanda Broekzitter, wijkmanager Rotterdam-Nesselande en secretaris wijkcomité Nesselande, Mirjam van den Brink, adviseur communicatie en Peter Geukes, wijknetwerker Nesselande.

V Meteen een directe vraag om met ‘de deur in huis te vallen’: hoe staan jullie tegenover het beeld van de wijk Rotterdam-Nesselande in de media?

A Nesselande is een mooie wijk die nu bijna af is. De wijk biedt veel voorzieningen. Ook kent de wijk veel betrokken bewoners en ondernemers. Dat zien we ook terug in de media. Er wordt veel gedeeld over wat er leeft en speelt in de wijk. Dat is natuurlijk prima! De berichten zijn deels positief, maar ook kritisch. Wij zijn van mening dat de wijk positiever in de media mag verschijnen.

V Nesselanders zijn hardwerkend, sportief, mondig en veelvuldig actief op de sociale media; hoe kunnen zij eenvoudig een idee bij u indienen om de wijk nog mooier te maken? 

A Bij het wijkcomité Nesselande kan dat bijvoorbeeld eenvoudig door in te spreken bij/in de openbare vergadering van het Wijkcomité Nesselande. De vergaderingen zijn online vindbaar en grotendeels openbaar.

Het wijkcomité is geloot en behartigt de belangen van de wijk Nesselande en vormt een brug naar het college van Rotterdam. Zo plaatsen zij ook periodiek in het business magazine van Prins Alexander een artikel waarin bijvoorbeeld een ondernemer uit de wijk centraal staat. Het lukt het wijkcomité steeds beter zichtbaar te zijn voor de bewoners. De media en jullie hebben daar ook een positieve rol in via Nesselande.info. Het wijkcomité maakt zich samen met de bewoners en de gemeente sterk voor bewonersinitiatieven. Zo krijgt de buitensport extra verlichting en hebben zij de wethouder ongevraagd geadviseerd over het verwijderen van de vlonders in Waterwijk. Bij deze willen wij de Nesselanders attenderen dat zij kunnen inspreken in een van de (digitale, red.) openbare vergaderingen.

Momenteel (mei 2021, red.) loopt er ook een onderzoek vanuit de communicatieafdeling van Prins Alexander dat zich richt op het verbeteren van de communicatie en de participatie met de bewoners en de ondernemers van Prins Alexander. Met meer aandacht voor de opgaven in de wijk en de behoeftes van de bewoners en de ondernemers. Logische communicatie dus!

V Inhakend op uw aangeven dat bewoners ideeën kunnen indien; zouden wij via Nesselande.info een sociale bestemming kunnen crowdsourcing voor de nu lege ruimte in De Kristal/Huis van de Wijk die is vrijgekomen sinds de verhuizing van de lokale bibliotheek naar het Maltaplein?

A De lege hal in De Kristal/het Huis van de Wijk is helaas niet van de gemeente maar van de SOR. Jullie zullen met hun contact op moeten nemen voor wellicht een wijkbestemming.

V Wij bestuderen jaarlijks de datasets van het gemeentelijk Wijkprofiel van de wijk Nesselande; de veiligheidsindex is gedaald en momenteel gelijk aan die van Ommoord en lage land, daar waar de criminaliteit in de wijk juist is afgenomen?

Het Wijkprofiel is de thermometer voor de stad en laat zien hoe de 14 gebieden en 71 wijken ervoor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers: hun stem telt voor 50 procent mee. Met de cijfers uit het Wijkprofiel kunnen gemeentebestuur en de nieuwe gebiedscommissies in samenwerking met partners, bewoners en ondernemers, gebiedsplannen maken.

In het wijkprofiel wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve data en subjectieve data. In je vraag refereer je volgens ons naar de subjectieve score. Deze score is ook opgebouwd uit beleving en hoeft daarom niet altijd overeen te komen met de objectieve score. De mooie wijk Nesselande verdient meer positieve berichtgeving!

V Kan de gemeente Rotterdam een rol spelen om het beeld van de wijk Nesselande positiever te maken?

A Wij zijn van mening dat Nesselande – en vooral het strand en de boulevard – positieve aandacht verdient. Het strand trekt op zomerse dagen veel bezoekers en   voor die drukke, warme dagen kennen wij sinds enkele Jaren een werkbaar Warm Weer Protocol waarbij steeds meer instanties samenwerken aan een goede sfeer. 

Vanuit Nesselande.info monitoren wij de berichten over Nesselande, die soms uit opmerkelijke hoeken komen. Zo zien wij leden van lokale, politieke partijen uit stemgewin de gemeentediensten aanvallen met ‘halve waarheden’, kan de communicatie gemeente Rotterdam dit in een open discussie corrigeren, zoals bij de inrichting van bouwlocatie Common Green?

A Wij maken gebruik van onze formele kanalen, zoals de Facebook en twitter van deelgebied Prins Alexander en Nesselande. We hebben een website Rotterdam.nl/prins Alexander, Rotterdam.nl/Nesselande en Rotterdam.nl/strandnesselande. Daarnaast versturen we brieven en hebben we de Stadskrant in de Havenloods. Voor ons is het van belang dat wij juist en volledig voorlichten en informeren vanuit de gemeente Rotterdam.

V Steeds meer Nesselanders maken zich zorgen over het in de toekomst klemzetten van de ontsluiting einde Brandingdijk richting de N219 gezien de komst van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder; kan het wijkcomité een rol spelen bij de belangenbehartiging van de bewoners?

Ook wij hebben recent in de media vernomen wat de ontwikkelingen zijn in o.a. de aangrenzende gemeente. In de wijkagenda is de huidige verkeersituatie opgenomen. Zowel op wijkniveau als op collegeniveau is en blijft dit onderwerp van gesprek.

V Soms lijkt de virtuele afstand tussen de Coolsingel groot; is Nesselande een aparte wijk in de Prins Alexander polders die soms ‘vergeten wordt’ door beleidsmakers?

A Dat is niet juist. Nesselande is een mooie, groene Rotterdamse wijk met bijzondere voorzieningen. Het strand Nesselande biedt voor veel Rotterdammers een plek om te recreëren. Nesselande krijgt veel aandacht van de gemeente, denk aan het eerdergenoemde Warm Weer Protocol en de onderlinge samenwerking tussen diverse instanties en verschillende bewonersinitiatieven.

V De gemeente bouwt in het kader van ‘De wijk aan zet’ aan een sterkere wijkdemocratie, wat kunnen wij in de wijk verwachten per 2022?

A De campagne ‘De wijk aan zet’ focust op het gegeven dat Rotterdammers meer invloed moeten krijgen op hun leefomgeving. Het vraagt om een nieuwe wijkdemocratie, waar bewoners meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft, waar het geld aan wordt besteed en welke wijkinitiatieven van bewoners worden uitgevoerd. (<<< link site Wijk aan zet, red. <<) . Zo krijgt ook Nesselande een fysieke locatie in het centrum van Nesselande. Wij zijn daar laagdrempelig aanwezig voor meer direct contact. We zijn er nog niet over uit waar we gaan zitten en met welk team. Samen met de wijk maken we een wijkagenda. Daarin staan afspraken tussen bewoners en de Coolsingel over zeggenschap en inspraak en dat zorgt voor aanzienlijk meer wijkdemocratie.

 -/-

 

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

1 REACTIE

  1. Mooi verslag en hopelijk voor iedereen vindbaar om actueel op de hoogte te blijven. Ik merk nog op dat De Kristal het duurste gebouw in onderhoud is dat de SOR heeft en dat deze dus zullen streven naar een invulling die geld oplevert. Zelf denk ik aan een herinrichting van de gehele begane grond met extra aanvullingen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, zoals een tandarts, mondhygiënist, yoga, mensendiek, bekkenspecialist, poli vroedvrouwen, podotherapeut, pedicure, paradontist, etc.
    Ook mis ik iets over de winkelleegstand en nieuwe commerciële ruimten onder Kopenhagen. Dit zou juist niet voor maatschappelijke dienstverlening moeten zijn, zoals ik heb vernomen, maar een goede aanvulling op de tot nu toe mislukte branchering van het winkelbestand. Daar zou hard op moeten worden ingezet via de lobby.

Reacties zijn gesloten.

Popular