Wederom een vergadering van het lokale wijkcomité.

1. Opening om 20 uur. Mededeling dat Mitchell is gestopt bij het wijkcomité.

Opening. Per volgende meeting een nieuw lid in Nesselande: Stewart Nagelkerke.

2 Vaststelling agenda

Geen aanvulling op de liggende agenda.

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Inspreekrecht bewoners
4. Bewonersinitiatieven
a) Werkconferentie Landschapspark De Rotte
Ter informatie:
5. Activiteitenkalender
6. Uitputting budget
Ter bespreking:
7. Gevraagd advies ontwerp omgevingsvisie incl. Roer
Ter besluitvorming/bekrachtiging:
8. Tekenwaardige bijeenkomsten/vergaderingen wijkcomité
9. Vaststellen besluitenlijst d.d. 15 juli 2021
10. Gevraagd advies ontwerpbestemmingsplan Benno Premselastraat
11. Gevraagd advies Uitvoeringsprogramma speeltuinverenigingen
12. Rondvraag
13. Sluiting

 

3 Inspreekrecht Bewoner

Geen insprekers. Een oproep om in te spreken als bewoner van Nesselande. Aanmelding kan op de dag van de vergadering.

4 Bewonersinitiatief

Dit draait om een toelage aan de Rotte Conferentie. Nesselande.info deed al eerder verslag van het spijtig niet toekennen van een bijdrage aan deze Conferentie die de passie rondom de Rotte wil vergroten. De stichting licht in de vergadering toe dat de Rotte deel is van ‘Rotte-dam’, de naamgeving en meer aandacht verdient. Denk aan een schonere Rotte, veiliger en meer maatschappelijke betekenis. Genoemd wordt het Rondje Rotte, een fietstocht. Ook wordt het Rotte Café genoemd voor partners en projecten.

  • In de bespreking live wordt aangegeven om toch geld te geven aan de Rotte Conferentie gezien het belang. Er wordt geld ter beschikking gesteld vanuit het participatiebudget.  

 

5 Activiteitenkalender en 6 Uitputting budget

  • Voortgang Buurman (haven Nesselande) mbt hun initiatief en ook een initiatief van de hockeyclub aangaande hun voorstellen. Buurman wil in ruil voor zonnepanelen de plas bij Nesselande schoonhouden. Er wordt contact opgenomen met deze verenigingen om te kijken of ze toch nader tot elkaar kunnen komen.

7 Advies ROER Omgevingsvisie 

Onttrekking advies ROER omdat het niet direct iets te maken heeft met Nesselande. Als ROER wel iets te maken gaat krijgen met Nesselande, dan spreekt het wijkcomité zich uit. Wat ROER is?

Het college vraagt alle bestuurscommissies advies op de ontwerp omgevingsvisie: “De
Veranderstad, werken aan een wereldstad voor iedereen” inclusief het Rotterdamse
OmgevingsEffectRapport.

Omgevingsvisie

De eerste Rotterdamse omgevingsvisie beschrijft de koers voor de ruimtelijke
ontwikkeling voor het gehele grondgebied van de stad op middellange én lange termijn.
In het kader van de in 2022 in te voeren Omgevingswet verbindt het college hieraan de
titel omgevingsvisie. Tot het moment van invoering van de Omgevingswet is het feitelijk
onder de Wet ruimtelijke ordening een structuurvisie.
De ontwerp omgevingsvisie is tot stand gekomen na een intensief gesprek met
Rotterdammers (bewoners, bedrijven, organisaties) en andere overheden in 2020. U
heeft daarin eveneens een belangrijke rol in gespeeld.

 

8 Vaststellen besluitenlijst d.d. 15 juli 2021

De lijst is vastgesteld.

 

9 Tekenwaardige bijeenkomsten

Geen bijzonderheden.

10 Toelichting/advies uitbreiding bouwterrein bij Nesselande: Benno Premselastraat

Een bouwterrein bij Nesselande wil uitbreiden met meer verkeer door/langs Nesselande. Er is een inspraakavond geweest. Er waren rondom de 12 mensen aanwezig. Het bestemmingsplan ligt ter inzage. Dit wordt benoemd als een beperkte opkomst. Er zijn vragen gesteld over de urgentie van de uitbreiding en overlast (geluid, geur..).

In het B&W overleg van 29 juni 2021 hebben we besloten om het  ontwerpbestemmingsplan ‘Benno Premselastraat’ vrij te geven voor de terinzagelegging. Afgesproken is dat in de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, ook het advies van de betrokken bestuurscommissie wordt gevraagd. Hierbij vragen we u dan ook uw advies op dit ontwerpbestemmingsplan uit te brengen. Graag ontvangen wij uw advies vóór 24 september 2021. Onze reactie op uw advies en de terugkoppeling ervan zal plaatsvinden door middel van het raadsvoorstel, waarin ook de zienswijzenrapportage is opgenomen. Deze terugkoppeling zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, nadat besloten is om het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de vaststellingsfase. Het is helaas niet mogelijk een gerichte termijn te koppelen aan de vrijgave en terugkoppeling. De ervaring leert, dat dit een aantal maanden of soms zelfs langer in beslag kan nemen. In de jaarlijkse voortgangsnotitie Bestemmingsplannen wordt een actueel overzicht gegeven van de stand van zaken van alle in procedure zijnde bestemmingsplannen. Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met mevr. M. van der Zwan, whm.vanderzwan@rotterdam.nl en 06-10965074.

Het advies; betrek vooral de bewoners in Nesselande. Veel kinderen spelen langs die wegen waar de vrachtwagens langsrijden. Het comité verzoekt niet voor overlast te zorgen.

11 Advies Speeltuinverenigingen

Niet relevant voor Nesselande.

12. Rondvraag 

Geen vragen.

13. Sluiting

Geen vragen, einde vergadering 20.31 uur.

 

-/-

 

 

Vorig artikelBibliotheek Nesselande per 6 september 2021 langer open (selfservice)
Volgend artikelNesselande.info interviewt Wijkmanager, Wijkcomité, -netwerker en adviseur communicatie: ‘(Strand) Nesselande verdient positieve aandacht!’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.