HomeActiviteiten Nieuws NesselandeFiledruk? Toename inbraken? Miscommunicatie gemeente? Heel Nesselande stemt op...

Filedruk? Toename inbraken? Miscommunicatie gemeente? Heel Nesselande stemt op 20 maart 2019!

Op drie plekken (Huis van de Wijk/Kristal, Spectrum en Tangram) kan in Nesselande worden gestemd op woensdag 20 maart 2019, de verkiezingen zijn die voor de Provinciale Staten en de waterschappen. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement vindt plaats op 23 mei.

Nu de wijk in toenemende mate wordt geteisterd door (auto)inbraken en de wijk dramatisch dichtslibt waarbij de verkeersdruk al jaren voor problemen zorgt – met veel nieuwbouwplannen in de directe omgeving in het verschiet – is enige politieke vaardigheid die zich ontfermt over de wijk Rotterdam-Nesselande gewenst. Vooral de lokale verkeersinfarcten en het duidelijk verkeerd inplannen van wegwerkzaamheden, lijken uitdagingen voor de provincie die maar lastig in actie komen in het gebied rondom de drukke Zuidplas. Met het twee keer zo groot worden van buurdorp Zevenhuizen lijken de aansluitingen naar de A12 nog drukker te gaan worden waarbij het ‘in de eigen straat in Nesselande in de file staan’ een dagelijkse gewoonte is geworden.

Informatie over de verkiezingen

Tijdens de verkiezingen op 20 maart 2019 maakt de gemeente Rotterdam gebruik van 1.100 nieuwe stemhokjes. De oude stemhokjes krijgen een nieuwe bestemming. Samen met een bedrijf dat bruikbare materialen en grondstoffen recyclet, wordt gezocht naar manieren voor hergebruik van de hokjes. Zo kunnen aluminiumframes opnieuw gebruikt worden voor standbouw en het plastic kan gerecycled worden tot nieuwe rioolbuizen.

Wist u dat…

  • er op 20 maart 281 stembureaus zijn in Rotterdam?
  • er bijna bijna 3.000 stembureauleden op de stembureaus aan het werk zijn om deze dag goed te laten verlopen?
  • de opkomst in 2015 voor de provincialestatenverkiezingen in Rotterdam 35,14 procent was?
  • burgemeester Aboutaleb de definitieve uitslag van de provinciale staten op 22 maart om 10.00 uur bekendmaakt?

Provinciale-Statenverkiezing 20 maart 2019

De Provinciale Staten vertegenwoordigen de inwoners van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie. In Rotterdam gaan we naar de stembus voor de provinciale staten van Zuid-Holland.

Een bijzondere taak van de Provinciale Staten is dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen. Dit gebeurt vlak na de verkiezing van de nieuwe Statenleden. Met uw stem voor de Provinciale Staten bepaalt u dus indirect de leden van de Eerste Kamer.

Waterschapsverkiezing 20 maart 2019

Door te stemmen bepaalt u mee hoe het waterschap uw belastinggeld besteedt. U heeft dus invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving.

Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u genoeg en schoon water heeft. En dat u beschermd bent tegen te veel water. Een waterschap heet ook wel hoogheemraadschap.

In Rotterdam zijn drie waterschappen actief:

  • Hoogheemraadschap van Delfland (ten westen van de Schie)
  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (ten oosten van de Schie)
  • waterschap Hollandse Delta (ten zuiden van de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas)
Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden