HomeActiviteiten Nieuws NesselandeGeen reactie WOB-verzoek inzage voorstel: drukke participatiebijeenkomsten honden in Eendragtspolder, Lage Bergse...

Geen reactie WOB-verzoek inzage voorstel: drukke participatiebijeenkomsten honden in Eendragtspolder, Lage Bergse Bos en Nessebos

Een populair recreatiegebied (onder andere voor het uitlaten van honden door Nesselanders) lijkt in gebruikt beperkt te gaan worden. Opvallend gegeven is dat Nesselande bij wijze van het Wijkcomité Nesselande financiële steun heeft gegeven september 2021 ter bevordering van de promotie van het recreatiegebied zie verslag vergadering.

Op 20 en 21 september 2021 van 19.30 tot 21.00 uur is er een participatiebijeenkomst over het uitlaten van honden in de Eendragtspolder, het Lage Bergse Bos en het Nessebos.

Door de grote belangstelling en de coronaregels is de bijeenkomst van 20 september inmiddels vol. Daarom wordt er nu op dinsdag 21 september op dezelfde locatie en tijdstip een tweede bijeenkomst georganiseerd. 

De Eendragtspolder is een Nederlandse verveningspolder ten zuiden van het dorp Zevenhuizen in de gemeente Zuidplas. In de Eendragtspolder liggen een deel van de bebouwing van Zevenhuizen, een waterberging met de Willem-Alexander Baan, de Zevenhuizerplas en de Rotterdamse Vinex-wijk Nesselande.

Nesselanders maken zich sterk voor recreatiegebied

Een aantal Nesselanders – onder ander uit Waterwijk – maakt zich sterk voor het blijven gebruiken van het gebied als uitlaatplek met daarbij opmerkelijke punten in het voorstel- en beslissingsproces:

  • Op het WOB verzoek van mei om inzage te krijgen in de totstandkoming van het voorstel hebben we tot op heden nog niets ontvangen. Ze zijn verplicht dit binnen 4-6 weken te doen dus ze zijn maanden te laat hiermee. Met een dwangbevel is dit af te dwingen. Of deze vitale info nog voor de 20e zal komen (participatieavond) is niet duidelijk. 
  • In het bestemmingsplan van de polder wordt alleen gesproken van een recreatiegebied en niets over beschermd vogelgebied. In 2019 is dit plan aangepast door de bouw van de kleine nieuwe villawijk bij Oud Verlaat en is er zelfs meer recreatie in opgenomen.
  • De voorgestelde verplichte handhaving is in de Eendragtspolder daarom niet nodig omdat het verslag over de polder meldt dat de vogelstand juist gegroeid is de afgelopen jaren, er hoeft hier niets extra beschermd te worden.
  • De voorgestelde losloopgebieden zijn slechts drie losse stroken waarvan er maar een (1) bereikbaar is te voet vanaf Nesselande. De andere ligt tegen Zevenhuizen en is voor hun te voet bereikbaar. De derde strook kan alleen per auto bereikt worden of na een hele lange wandeling aangelijnd met je hond. Met dit voorstel wordt het dus niet meer mogelijk om een fijne lange wandeling te maken met je hond in de polder tenzij aangelijnd (en probeer dat maar eens met je hond te doen, dat is niet leuk voor de baas en niet leuk voor de hond).   
  • Rondom de roeibaan is inmiddels een hondenverbod al ingesteld. Er zijn daar verschillende borden geplaatst).

U kunt zich voor deze tweede bijeenkomst opgeven via rottemeren@staatsbosbeheer.nl . De bijeenkomst vindt plaats in het hoofdgebouw van de Willem Alexander Roeibaan, Nely Gambonplein 1, 2761 EH Zevenhuizen.

Tijdens de participatie bijeenkomst wordt uitgelegd waarom het recreatieschap de zonering wil invoeren en krijgen betrokkenen de mogelijkheid om hun visie op de plannen te geven. Deze inbreng zal vervolgens verwerkt worden in een voorstel, waarna het bestuur het aanwijzingsbesluit kan vaststellen. Na publicatie van dit aanwijzingsbesluit wordt het vervolgens van kracht.

Trouwe bezoekers

Hondenbezitters zijn trouwe bezoekers van Recreatieschap Rottemeren. Vaak komen zij dagelijks langs en lopen dan hun vaste route. Veelal leveren zij een positieve bijdrage aan het gebied. Ze zijn betrokken en signaleren en rapporteren regelmatig allerlei zaken die voor de beheerders van groot belang zijn. Helaas komt het ook voor dat honden (eigenaren) voor overlast zorgen.

Verstoring

Als het recreatieve gebruik te veel verstoring van beschermde natuurwaarden veroorzaakt, verplicht de Wet Natuurbescherming de terreinbeheerder om beschermende maatregelen te nemen.

Vooral in het plas-drasgebied van de Eendragtspolder conflicteert het uitlaten van honden steeds vaker met de bijzondere natuurwaarden. Met name verstoren loslopende en struinende honden de rust voor de vogels (waaronder veel rode lijstsoorten), maar ook aangelijnde honden kunnen schade aanrichten.  Als terreinbeheerder is het recreatieschap verplicht om maatregelen te nemen.

Afsluiting plas/dras gebied Eendragtspolder

Afgelopen voorjaar is in het broedseizoen het centrale deel daarom afgesloten. Hier broedde onder meer een aantal Roerdompen. Maar ook buiten het broedseizoen kan er sprake zijn van verstoring. Het recreatieschap wil met de nieuwe zonering niet het gebied volledig afsluiten voor honden, maar wel de meest gevoelige zones. De half verharde en verharde paden blijven toegankelijk met een aangelijnde hond. Het gebied met struinpaden (het centrale deel) wordt verboden voor honden. Daarnaast komt er een aantal vrijloopzones. Waar deze liggen willen we graag bespreken tijdens de avond. In het broedseizoen kunnen zoals afgelopen jaar, delen van het gebied voor iedereen helemaal afgesloten worden.

Nessebos

In het Nessebos zijn de natuurwaarden ook maatgevend. Hier staan al lange tijd verbodsborden voor honden. Dat wordt nu formeel met een aanwijzingsbesluit geregeld.

Rundereiland

Het eiland met de Hooglanders in het Lage Bergse Bos is momenteel officieel verboden voor honden Op het doorgaande pad zijn aangelijnde honden toegestaan. In de praktijk bij het handhaven blijkt deze regeling hier niet te werken. Het recreatieschap kiest er daarom voor om een aanlijnplicht in te stellen voor het hele eiland.

Toekomstig beleid

In de toekomst zullen er nog meer maatregelen volgen voor het hondenbeleid. Zo wil het schap regels stellen voor grote groepen honden en zullen nog zoneringen volgen voor andere gebieden waar sprake is van hinder door honden. Daarover worden later, andere bijeenkomsten georganiseerd.

Het is allerminst de bedoeling om de Rottemeren onaantrekkelijk te maken voor honden. Maar gezien de toenemende druk van recreanten, honden, wetgeving  en herwaardering van natuurwaarden is betere regulering noodzakelijk.

U bent van harte uitgenodigd mee te denken tijdens deze tweede participatie bijeenkomst op dinsdag 21 september. U kunt zich daarvoor opgeven via  het e-mailadres rottemeren@staatsbosbeheer.nl . Vanwege de corona zijn er een beperkte hoeveelheid plaatsen. Geef u dus snel op.

 

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Popular