HomeActiviteiten Nieuws Nesselande Gezondheidsrisico hoogspanning: Wijkraad Nesselande zet hoogspanning centraal in...

[UPDATE] Gezondheidsrisico hoogspanning: Wijkraad Nesselande zet hoogspanning centraal in onbegrijpelijk logo

Het zal niemand zijn ontgaan dat Nesselande doorkruist wordt door hoogspanningsmasten en -kabels. Bewezen is dat deze te dicht bij de woningen en scholen staan en voor een gezondheidsrisico zorgen.

[UPDATE 19 september 2022 Dit twitter-account dat zich voordoet al vertegenwoordiging van de Wijkraad Nesselande toont weinig begrip voor het feit dat actuele onderzoeken aantonen dat de hoogspanningsmasten en – kabel te dicht bij de woningen en scholen staan en aantoonbaar een gevaar voor de volksgezondheid geven. Het is dan ongepast als Wijkraad in de huisstijl de hoogspanningsmasten centraal te stellen gezien het gevaar voor de gezondheid.] 

[UPDATE 20 september 2022 Bewoners reageren dat zij niet altijd op de hoogte zijn van het gevaar]  “Constante gezoem en duidelijke elektromagnetische veld onder de masten (raak een persoon of een van de stalen bruggen maar aan en je voelt het) beloven weinig goeds.”

 

Momenteel worden de laatste kavels in Waterwijk verkocht die ook rondom deze masten – die een aantoonbaar risico voor de gezondheid geven – zijn gelegen. Rondom 2005 zijn de richtlijnen door de overheid aangepast voor het bouwen rondom de masten en stroomlijnen. Spijtig lag in Nesselande het bestemmingsplan vast en is er risicovol doorgebouwd wat momenteel te dicht bij de masten is gebleken. Het risico voor de volksgezondheid is door diverse (overheids-)rapporten bewezen.  Het is door de jaren heen in Nesselande in de ‘doofpot’ gestopt aangezien woningen voor drie maal de opleveringsprijs van eigenaar wisselen. Feit is dat veel Nesselanders een verhoogd risico lopen aangezien zij te dicht bij de hoogspanningsmasten en -belijning wonen. Dit geldt ook voor veel scholen in de wijk. Foto’s van de gevaarlijke belijning en masten bij de woningen, wordt in veel commerciële settingen vermeden. 

De masten en belijningen staan te dicht bij de woningen in Nesselande
De masten en belijningen staan te dicht bij de woningen in Nesselande

GGD Rijnmond meldt 2018-2020 op basis van weer een onderzoek van onder andere de situatie in Nesselande:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert als beleid dat, uit voorzorg, in nieuwe situaties zoveel mogelijk moet worden tegengegaan dat kinderen langdurig verblijven in de directe omgeving van hoogspanningslijnen. Dit betekent dat er geen woningen, scholen en kinderdagverblijven in de directe omgeving van hoogspanningslijnen zouden moeten zijn.

Onhandig gebruik in een wijkraad-logo

Gebruik in een Nesselande-logo de drie iconische woontorens aan de boulevard, de boulevard zelf, het wonen in de polder, de waterski, de plas, het groen, de mooie woningen, maar zet geen gevaarlijke hoogspanningsmast centraal in een wijkraad-logo dat refereert aan de meeste ongelukkige dwaling die de wijk Nesselande kent. Een dwaling die voor veel bewoners een reden is geweest weer snel te vertrekken uit de wijk. Dat ook scholen en kinderopvang te dicht bij de hoogspanning staan, wil je als ouder in Nesselande eigenlijk niet weten.

Fase 3 Brandingdijk Nesselande naar 31 augustus 2022 #boulevard #herinrichting #afsluiting – Nieuws Nesselande Zevenhuizerplas strand- Nesselande

Makelaars wisten van het gezondheidsrisico

Wie bijvoorbeeld rondom het Korfoepad en/of Nesselande-Stroompark – in de periode 2001-2010 – een woning kocht, kreeg veelal een geknipt en geplakt artikeltje mee waar op werd vermeld dat het verhoogd risico op kanker – op dat moment – nog niet wetenschappelijk was bewezen. Dit naar aanleiding van veel vragen van aspirant-bewoners over het risico van het in de buurt van de hoogspanning wonen. We zijn inmiddels jaren – en vele onderzoeken verder – met de kennis dat de eigen overheid reeds sinds 2005 waarschuwt niet te dicht bij de masten te bouwen. Het genoemde krantenartikeltje was van jaren voor 2005 en in Nesselande werd er in 2005 massaal rondom de masten gebouwd en opgeleverd. Nu sinds de coronaperiode het thuiswerken populair is geworden, worden bewoner in principe meer en langer blootgesteld en zou een actueel onderzoek op de genoemde locaties beter inzicht moeten gaan geven in het effect op langere termijn.

En opeens werd het even stil

In 2005 was de bouw in het betreffende gebied in Nesselande in volle gang. Ook de masten konden niet even worden verplaatst. De diverse instanties werden stiller aangaande het risico van de bewoning in de buurt van masten en stroomlijnen, tot een arts in Nesselande aan de bel trok. Aangezien er reeds een bestemmingsplan (uit 1998) lag, kon er ook in Nesselande niet meer conform de nieuwe inzichten gezonder worden gebouwd. Bij nieuwbouwprojecten in onder andere Sliedrecht konden kopers van een woning te dicht bij de masten inmiddels wel afzien van een woning gezien de dwaling bij het niet vermelden van een verhoogd risico.

Nieuw onderzoek – van de Nederlandse Gezondheidsraad – wees in 2018 uit dat kinderen die in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen, mogelijk een één tot twee maal hogere kans hebben om leukemie te krijgen dan andere kinderen. Ook in Nesselande werden er al jaren meer gevallen dan gemiddeld geteld.

Zo zijn er sterke aanwijzingen dat bijvoorbeeld in Amsterdam (IJburg) en Rotterdam (Nesselande) binnen de kritieke zones is gebouwd.

Veel onderzoeken lijken te zijn uitgesteld gezien de angst de hoogspanning rondom de nieuwbouw te moeten leggen. Dit laatste is ook momenteel een uitdrukkelijk van de overheid/RIVM om gezondheidsrisico’s te beperken.

RTL Nieuws meldt op basis van rapporten van het RIVM in 2018:

In Nesselande is er spijtig te dicht (50-60 meter) bij de masten gebouwd waar een richtlijn op rond de 200 meter is gesteld. Het is dan ook markant de lokale Wijkraad Nesselande een hoogspanningsmast als blikvanger gebruikt.

Het rapport waar RTL nieuws aan verwijst, meldt overduidelijk dat dit ook geldt voor de situatie in Nesselande. Na oplevering van alle woningen in het gebied rondom de stroommasten heeft de Gemeente Rotterdam (GGD) een onderzoek uitgevoerd waar diverse klachten zijn bevestigd.

Een mogelijk verband met leukemie, geconstateerd bij jeugdigen in Nesselande, is (door de eigen gemeente) aanvankelijk niet ‘hard’ gelegd in 2011. De overige klachten (vooral merkbaar op de langere termijn) die wel zijn bewezen, zijn klachten die met elektromagnetische overgevoeligheid gepaard gaan. Dit zijn klachten, zoals roodheid, tintelingen en branderig gevoel in het gezicht, vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen, spierpijnen, en spijsverteringsstoornissen en misselijkheid.

VIDEO] Een video-wandeling-how-to door Nesselande en directe omgeving #wandelen – Nieuws Nesselande Zevenhuizerplas strand-Nesselande

‘Veel bewoners waren niet op de hoogte’

RTL Nieuws – en diverse kopers van nieuwbouwwoningen –  melden veelal niet op de hoogte te zijn geweest:

Met teksten als ‘een fijne plek om kinderen te laten opgroeien’ zijn toekomstige inwoners geworven voor het wijkje pal naast de hoogspanningslijn van 380.000 volt. Inwoners en ook de makelaar die de huizen verkocht laten RTL Nieuws weten dat zij niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke risico’s.

De onderzoeken zijn dus niet nieuw. Waar in Nesselande – ondanks een verhoogd aantal gevallen van leukemie – het verband met een verhoogd risico op kanker – achteraf bekeken – op dat moment niet ‘hard’ is gelegd, zijn er sinds de jaren zeventig onderzoeken gedeeld die dit verband wel aantonen: “De aanwijzingen waren voor de overheid in 2005 wel sterk genoeg om voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo hebben mensen die pal onder een lijn wonen, het recht om te worden uitgekocht en wordt sinds 2005 aan gemeenten geadviseerd om geen nieuwbouw van woningen, scholen of kinderdagverblijven toe te staan in gebieden waar de gemiddelde veldsterkte hoger is dan de door de Gezondheidsraad geadviseerde 0,4 microTesla.” (BRON: RTL Nieuws 2018, RIVM – overheidsrichtlijnen 2005-heden).

Risico extra fijn stof door hoogspanningslijnen

Volgens recente wetenschappelijke rapporten zouden bovengrondse hoogspanningslijnen de gezondheidseffecten van fijn stof kunnen verergeren, zie dit artikel met bronnen als RIVM. Ontladingen bij de draden van hoogspanningslijnen veroorzaken extra lading op het fijn stof. Dit extra geladen fijn stof wordt door de wind verspreid en zou meer in de luchtwegen, longen of op de huid kunnen blijven plakken.

Het Nederlandse RIVM publiceerde in 2007 een literatuurstudie ‘Hoogspanningslijnen en fijn stof’, zo meldt Gezondheids.be in 2019. Volgens dit rapport zijn de eerste drie stappen van het mechanisme – het ontstaan van elektrische ontladingen bij hoogspanningslijnen, opladen van fijn stof en verspreiden van het extra geladen fijn stof door de wind – met metingen zijn aangetoond. De vierde, beslissende stap – extra neerslag van fijn stof in longen, luchtwegen of op de huid – is echter niet aannemelijk gemaakt, zo meldt het genoemde artikel.

Gevaarlijk bouwen rondom de masten in het gebied Rijnmond

Ook (Omroep) Rijnmond wist in 2018 het gevaar voor de gezondheid te melden en te bevestigen in de wijk Nesselande, zie dit artikel naar aanleiding van het bouwen in Sliedrecht rondom hoogspanningsmasten.

Ongelukkige acties Wijkraad Nesselande

De lokale wijkraad kent meer ongelukkige acties. Zo ontbrak het bij de start in Nesselande aan lokale initiatieven – ondanks de massa aan discussies in de wijk en sociale media die initiatieven aan het licht brengen – om op te stemmen. Dit stond haaks op de zichtbaarheid van wijkraden in andere delen van Rotterdam, zie dit artikel.

Wijkraad-lid meldt zelf het gezondheidsrisico op eigen Facebook

Nog pijnlijker is het feit dat een wijkraadlid het gezondheidsrisico van de hoogspanningsmasten in Nesselande zelf vermeldt op zijn eigen Facebook. Er werd in het artikel (quote) nog door Nesselanders de hoop uitgesproken dat de belijning een andere route zou krijgen. Het Facebookartikel kent conclusies die ook wij – redactie Nesselande.INFO – al in een vroeg stadium kende en het gevaar voor de Nesselanders hebben geduid:

…ook huizen in Nesselande in de gevarenzone liggen. Aangezien het in Nesselande een 380KV lijn betreft is volgens de RIVM een grens van 115 tot 215 meter minimaal nodig. Voor de beeldvorming: de huizen aan het Korfoepad liggen op ongeveer 60 meter van de lijn aangezien die huizen net gebouwd zijn voor de nieuwe richtlijnen van het RIVM in 2005.

#chaosnesselande zomer 2022 met verkeersproblemen en gevaarlijke situaties

Tevens ongelukkig was het feit dat zomer 2022 Nesselande door een chaos in het ontbreken van verkeerde afsluitingsdata, het ontbreken van bewijzering die de afsluiting van vitale verkeersaders moesten duiden, zie onder andere deze artikelen met beeldmateriaal. Van de veertien dagen dat in Nesselande verkeersboden een ‘afgesloten’ boulevard Nesselande wisten te vermelden, was de gehele boulevard in de praktijk maar op een (1) dag afgesloten. Aangezien de bewijzering ontbrak die vanuit de boulevard duidelijk moest melden dat je daar niet de Brandingdijk op kon, gaf veel spookverkeer in de wijk. Nesselande.INFO heeft foto’s en video’s in bezit van verkeer dat de boulevard tegen het verkeer inrijdt en de zandbak van de Brandingdijk inreed aangezien gemeente-info toch echt wist te melden dat het weggetje toegankelijk was voor verkeer, net als de meest bekende routeplanners.

De Wijkraad Nesselande wist op eigen sociale media te melden dat zij ‘afspraken’ hadden gemaakt met gemeente/aannemer maar blijkbaar in de praktijk tot een chaos en ‘doolhof’ hebben geleid.

Een wijkraadlid (van de eerdergenoemde Facebookpagina) voelde zich geroepen met een ‘smiley’ te reageren op de gevaarlijke verkeerssituaties die zomer 2022 door het ontbreken van juist bewegwijzering aanwezig waren, zie dit artikel.

Nesselande.INFO heeft in direct contact met de gemeente en aannemer verkeerscommunicatie op de ‘Rotterdam Onderweg’ en gelinkte sites laten aanpassen. Tevens hebben wij in overleg met gemeente/aannemer verzocht de Brandingdijk naar boulevard open te houden in de periode van het CuliNESSE festival, zie artikelen.

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden