HomeActiviteiten Nieuws NesselandeInformatiebijeenkomst Vijfde Dorp 15 april: 'Ontbreken verkeers- en mobiliteitsplan maakt uitwerking plan...

Informatiebijeenkomst Vijfde Dorp 15 april: ‘Ontbreken verkeers- en mobiliteitsplan maakt uitwerking plan onmogelijk’ #N219

Polders Vijfde Dorp Nesselande bouw
Polders Vijfde Dorp Nesselande bouw

Donderdag 15 april 2021 was er infoavond Masterplan Middengebied Zuidplaspolder gestart. Het zou om de bouw van 8000 woningen gaan (koop en huur) vanaf 2024. Vermoedelijk is het hoge aantal woningen een inzet om toch uiteindelijk weer op 4000 woningen te komen, maar dan met uitdrukkelijk akkoord.

Waar de bouw noodzakelijk is gezien de enorme vraag op de woningmarkt, verdient de omgevingscommunicatie en de onduidelijkheden in het Masterplan geen prijs.

Waar er juist is uitgesproken dat Gouda, Rotterdam, Zuidplas, Waddinxveen en Zuid-Holland meer gaan afstemmen middels diverse visieplannen, lijkt dit plan dit buiten beschouwing te hebben gelaten (citaat Structuurvisie Zuidplas 2030):

De bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatiegebieden is niet alleen afhankelijk van het aanwezig zijn van infrastructuur, maar ook van het functioneren ervan. Zo hoort de verkeersafwikkeling vlot te verlopen tijdens de drukste momenten van de dag, ook na de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden.

De avond van 15 april 2021, waar bewoners uit Zuidplas zich voor konden aanmelden, kende deze uitnodiging:

We presenteren u het masterplan voor het Middengebied van de Zuidplaspolder en vertellen hoe wij inbreng van deelnemers aan de consultatierondes in het plan hebben verwerkt.

Een timeline

Naast een timeline – zie boven – heeft de presentatie van het beoogd Masterplan geen inzichten en verduidelijkingen opgeleverd, het was immers een presentatie. Er blijven nog vragen over aangaande de spontane switch van 4000 naar 8000 woningen en lijkt het bouwen ‘in de polder’ te zijn omgeslagen naar een ‘bebouwen van de gehele polder’. Daarbij talrijke, negatieve effecten voor het groen in de Zuidplaspolder, maar veel vraagtekens over de mobiliteit in brede zin van het woord. Deelauto’s en carpoolplekken zouden fileproblemen moeten zien te voorkomen. Plus een aanbod van busverbindingen. Het op de infoavond ontwijken van duidelijke vragen over de giga-uitbreiding van de infrastructuur en samenwerking met bijvoorbeeld Waddinxveen, Rotterdam en provincie Zuid-Holland, oogt star en soms zelfs een gebrek aan realiteitszin. Feit is dat eer een duidelijk verkeerplan aanwezig dient te zijn om deze dichtheid middels een aanvaardbaar mobiliteitsplan de ontsluitingswegen te laten vinden. De eerste paal zou 2024 in de grond moeten gaan na een definitief akkoord half mei 2021.

De provincie Zuid-Holland heeft Zuidplas in 2004 aangewezen als ontwikkel-locatie voor woningbouw en lang tijd zijn diverse plannen afgekeurd, maar leuk – door de start van de bouwcrisis – de noodzaak er ook niet te zijn. De Raad van State heeft in 2020 twee nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente vernietigd omdat deze te weinig rekening hielden met de belangen van de tuinders in het gebied. Zoals Nesselande.info – op basis van de relevante onderzochte documenten en plannen – reeds eerder meldde, ontbreekt er een daadwerkelijk verkeer- en mobiliteitsplan. Bovendien zijn er na de verkiezingen veel vraagtekens gezet bij het landelijk daadwerkelijk moet realiseren van 1 miljoen woningen om het tekort op de woningmarkt op te lossen in tien jaar tijd. Experts spreken eerder van een noodzaak van 300.000 woningen.

Een verkeersinfarct omgeving Zevenhuizen-Nesselande: situatie A, B en C

Het is momenteel al druk met verkeer uit Zevenhuizen (Koningskwartier) en Nesselande. Daarbij veel sluipverkeer dat van de A20 de A12 op wil.

De gemeente Zuidplas wil bij de komst van het Vijfde Dorp het verkeer door het dorp Zevenhuizen voorkomen. Dat zou betekenen dat wellicht het verkeer aan de kant van de Rotte-Oud Verlaat-Rotterdam-Ommoord zijn uitweg moet vinden. Daar lijkt verbreding of een extra wegennet bijna onmogelijk. Zuidplas blijft de verbreding van de N219 benoemen als ‘oplossing’ aangezien er nu (2021) al een verbreding nodig is voor een doorstroom tijdens de spits, zal dit in de toekomst een minimale zesbaansweg moeten worden door het landschap richting de A12. Kijken naar bovenstaande omgevingskaart (Google maps, april 2021), dan zouden de bewoners van het Vijfde Dorp een vermoedelijke aansluiting krijgen direct op de rotonde Zuidplasweg – N219, zie A in het rood. Dit is de rotonde waar het verkeer uit Nesselande (sluipverkeer Zuidplasweg), het verkeer uit Zevenhuizen en dan ook het toekomstige Vijfde Dorp samen moet komen. Daarbij is het aanwezige vrachtverkeer vanuit alle kanten een belangrijke factor van doorstroom-invloed.

De verbreding – zie B in het blauw –  van de N219 blijkt een noodzaak; dit zou een vierbaans- of zesbaans moeten gaan worden om het ophopend verkeer over de paar kilometer N219 de A12 op te brengen.

Het valt te verwachten dat er veel sluipverkeer uit het Vijfde Dorp de dijk op zal gaan evenwijdig aan de Zuidplasweg, zie afbeelding C in het zwart. Dit verkeer komt bij de Shell de Brandingdijk op om vermoedelijk via de ’turborotonde’ een weg naar wellicht de A20 te gaan vinden of via de Groeneweg de Hoofdweg op. Het is aannemelijk dat er veel verkeer door Nesselande, de Laan van Avant-Garde op zal gaan. Een laan die in de ochtend al flinke files kent.

Participatiedocument met inbreng

Al eerder hebben de buren een zogenoemde samenvatting gemaakt van welke inbreng we wel en niet in het masterplan Middengebied Zuidplaspolder hebben opgenomen. In dit document vinden wij de meest relevante informatie met betrekking tot de zorgen omtrent een verkeer- en mobiliteitsplan. Qua openbaar vervoer wil Zuidplas kijken naar de toekomstige, eventuele extra verbreding van het drukke – maar ook instabiele – treinnet Gouda-Den Haag (waar er reeds in 2010 een verbreding heeft plaatsgevonden). Zuidplas gokt dat de nieuwe inwoners van de het Vijfde Dorp graag de fiets pakken naar wellicht het treinstation Zoetermeer of Nieuwerkerk aan den Ijssel en natuurlijk de metro Nesselande.

In de verslagen – in bezit van Nesselande.INFO – heeft de gemeente Zuidplas uitgesproken dat er bij een bouw van tienduizenden extra woningen in de gemeente een metroverlenging onvermijdelijk is. Een deel van vooral de oude kern van Zevenhuizen is hier tegen. De kans is groot dat een toekomstig verkeersinfarct onvermijdelijk is om vervolgens uit late noodzaak alsnog voor een gehaaste verlenging metro of trein te kiezen. Ook zouden bussen de Vijfde Dorpelingen naar aansluitingen van het OV in de omgeving moeten leiden. Logisch nadenkend zullen ook deze bussen in de spits in lange files staan. Het participatieplan spreekt van carpooling als ‘oplossing’.

Het uitgangspunt voor de mobiliteit in en rondom het Vijfde Dorp is volgens het van onze zuiderburen geleende principe STOP: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenwagen. Het wordt een dorp voor wandelen en fietsen en met goede ov-verbindingen.

 • Maar ook het autoverkeer ontbreekt niet zegt het plan. Wat voorop staat, is dat er een balans is tussen de verschillende vormen van mobiliteit. Dit is ook de behoefte
  vanuit de consultatierondes.
 • Autoverkeer: Uit de consultatierondes kwam de ontsluiting van het nieuwe
  dorp als belangrijkste zorg naar voren. Hierin gaan we voorzien, zodat een
  robuuste, flexibele en veilige auto-ontsluiting ontstaat. We investeren ook in
  goede verbindingen met steden als Rotterdam, Gouda en Den Haag. Samen
  met Rijkswaterstaat kijken we naar een goede aansluiting op de A20 en de
  A12, met carpoolmogelijkheden. Daarnaast zoeken we ook kansen om het
  autoverkeer te verduurzamen, door bijvoorbeeld deelmobiliteit te stimuleren
  en ervoor te zorgen dat er voldoende laadpalen voor elektrische auto’s zijn.
  Uiteindelijk spelen ov- en fietsverbindingen een belangrijke rol om autogebruik
  te beperken, staat langzaam verkeer centraal en rijdt alleen bestemmingsverkeer
  in het dorp.
 • Fietsers en wandelaars: Wandelen en fietsen is belangrijk voor het nieuwe
  dorp. Wandelommetjes verbinden buurten aan elkaar en vormen zo een
  netwerk dat het gehele dorp en het omliggende landschap verknoopt.
  We creëren voor fietsers een netwerk van goede (snel)fietsverbindingen naar
  om liggende kernen en vervoershubs, waarbij de auto te gast is, of helemaal
  gescheiden. Bij kruispunten zetten we in op veilige oversteekplaatsen, of zelfs
  ongelijkvloerse kruisingen. Zo kunnen fietsers en wandelaars zo ongestoord
  mogelijk reizen naar hun bestemming in en direct rondom het Middengebied.
  Ook zetten we in op goede verbindingen met recreatiegebieden voor wandelaar
  én fietser. Het gebied biedt grote kansen om in samenwerking met provincie
  en het rijk goede fietsverbindingen aan te leggen.
 • Openbaar vervoer: We maken zo goed mogelijk gebruik van de bestaande
  stationsknopen rondom het Middengebied om deze optimaal te kunnen
  ontsluiten voor de fiets. Naast goede fietsverbindingen met metrostation
  Nesselande en R-netstation Triangel via de Zuidelijke Dwarsweg zetten we in
  op goede verbindingen vanuit het Middengebied naar treinstation Nieuwerkerk
  aan den IJssel. Verder zetten we in op een (H)ov-lijn tussen station Nieuwerkerk
  aan den IJssel en/of station Gouda, met een bushalte op loopafstand van het
  dorpscentrum. Over de mogelijkheden en routes van een nieuwe buslijn door
  het Middengebied gaat de gemeente in gesprek met regionale vervoerders.
  · Vracht- en landbouwverkeer: Vrachtverkeer wordt geweerd uit het dorp,
  uitgezonderd bestemmingsverkeer voor de bevoorrading van winkels, bedrijven
  en woningen. Landbouwverkeer rijdt vooral in het buitengebied. Landerijen
  blijven bereikbaar voor deze voertuigen 

Voor nu is het wachten op de inzichten van de Raad van State en provincie Zuid-Hollands als Rotterdam en Waddinxveen.


Bron: Zuidplas.nl januari – april 2021, Participatiedocument april 2021 (https://www.denieuwezuidplaspolder.nl/wp-content/uploads/2021/03/Participatiedocument-Masterplan-Middengebied-Zuidplaspolder.pdf), uitspraken Raad van State oktober-december 2020, Website www.denieuwezuidplaspolder.nl.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.

Popular