HomeNesselande INFO nieuws"Zuidplas negeert inwoners Zuidplas, Vijfde Dorp; angst voor vastlopen omgeving A12-A20 door...

“Zuidplas negeert inwoners Zuidplas, Vijfde Dorp; angst voor vastlopen omgeving A12-A20 door ontbreken verkeers- en mobiliteitsplan”

Het Vijfde dorp is de talk of the town. De diverse (lokale) media besteden veel aandacht aan een ambitieus bouwproject dat opeens nog groter werd. Zo heeft Omroep West onlangs nog tien vragen gesteld aan/over het megaproject in de polders naast Nesselande, zie de afbeelding boven van de gemeente Zuidplas. Er zouden 8000 woningen bijkomen en dit vormt bijna het totale aantal woningen van heel Nieuwerkerk aan den Ijssel (9000). De reden voor de bouw is duidelijk en speelt al langere tijd in de buurgemeente. 

Er is anno 2021 een enorme behoefte aan betaalbare woningen in de Randstad. De Zuidplaspolder is al jaren geleden aangewezen als bouwlocatie en door de bouw van 8.000 nieuwe woningen kunnen er tussen de 10.000 en 20.000 mensen een woning vinden.

Zuidplas eerst

Het NEZ, Nieuw Elan Zuidplas, is in 2013 opgericht met als doel middels daadkrachtig en concreet beleid stappen te zetten naar een nieuw politiek tijdperk. Zij willen interactief de belangen inwoners van de Zuidplas beter behartigen. April 2021 hebben zij in de media laten weten dat zij vinden dat de woningen in het Vijfde dorp als eerste aan inwoners van Zuidplas toegewezen dienen te worden. Het Rijk steunt de bouw met 14 miljoen euro om zo de woningen “betaalbaar” te maken, zo zegt de gemeente Zuidplas:

Het wordt een nieuwe leefomgeving voor gezinnen en één- en tweepersoonshuishoudens (waaronder senioren).

Niet iedereen is blij

De gemeenteraad in buurgemeente Zuidplas is in diverse fasen verdeeld geweest. De media spreekt zelfs van het feit dat de plannen voor de Zuidplaspolder omstreden zouden zijn. De Raad van State heeft in 2020 twee nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente vernietigd omdat deze te weinig rekening hielden met de belangen van de tuinders in het gebied. Het nieuwe plan Vijfde dorp is een masterplan voor het gebied en moet later nog omgezet worden in nieuwe bestemmingsplannen. De gemeenteraad spreekt hier april 2021 over en wil mei 2021 een definitief masterplan neerleggen. Opvallend is dat de gemeenteraad zich vooral druk maakt over ‘groen’ en ‘betaalbare woningen’, maar dat de infrastructuur en het inplannen van een begaanbaar wegennet nog geen breed gedragen focus kent in de raad.

Files en nog meer verkeer Nesselande-Zuidplas

Feit is dat de omgeving Nesselande-Zuidplas als is dichtgeslibd. Nesselande zit ‘vast’ in de uitwegen tussen een paaltje op de Wollefoppenweg en een drukke Zuidplasweg die naar een smalle N219 leidt om vervolgens op de A12 wederom in de file te mogen staan. Het effect van de (deel)opleveringen van de bouwprojecten in het Koningskwartier – tevens gelegen aan de N219 – is nog niet duidelijk gezien de #coronaperiode en het deels thuiswerken. Daarbij kennen wij rondom Nesselande veel ‘sluipverkeer’ dat in de drukke ochtend snel van de A20 richting de A12 wil rijden. Een snelle turborotonde bij het in- en uitrijden van de wijk Rotterdam-Nesselande heeft dit euvel nog niet in goede banen kunnen leiden. Letterlijk. Vooral de inwoners van Nesselande maken zich zorgen over een toename van de filedruk rondom de wijk die spijtig maar beperkte uitvluchtwegen kent.

Mobiliteit wordt door veel politieke partijken in Zuidplas genoemd als ‘cruciaal’.

“We pleiten al heel lang voor een goede ontsluiting van Zuidplas en dat zullen we voor het Vijfde Dorp nog sterker doen”, zegt Van der Spek van ChristenUnie/SGP.

De VVD – trekker van het bouwplan – zegt: “We willen niet dat Zuidplas vastloopt. Er moet een goed verkeers- en mobiliteitsplan zijn.

In het bidboek van eind 2017 dat draait om de ‘Verkenning Integrale ontwikkeling Zuidplas’ werd het dichtslibben van de aanwezige wegen reeds benoemd. Opmerkelijk is deze passage: “Bij de ontsluiting van de toekomstige woningen worden doorgaande wegen zo veel mogelijk vermeden, om een maximaal dorps milieu te krijgen zonder drukke verkeerswegen. Ook de bereikbaarheid van de huidige dorpen zal aandacht blijven vragen en – waar mogelijk en nodig – verbeterd worden om de bereikbaarheid van alle dorpen op niveau te houden. In de opzet van de ontwikkeling in het middengebied worden de huidige linten ontzien. Deze krijgen vooral een functie voor langzaam recreatief verkeer en dienen als ontsluiting van de bebouwing die aan de linten is gelegen.” In dit bidboek wordt tegens aangehaald dat de verbreding van het spoor Den Haag <> Gouda kansen biedt voor wellicht een extra treinstation in het Vijfde dorp, daar waar vooral de inwoners van Zevenhuizen zich hevig verzetten tegen het doortrekken van de metro vanuit Nesselande. Ook zouden busverbindingen de nieuwe inwoners naar stations moeten brengen; dat vermoedelijk ook deze bussen last zullen krijgen van overvolle (binnen)wegen, lijkt een feit.

Opvallend is dat bij de genoemde dialogen gemeenten als Rotterdam en Waddinxveen nog geen partijen lijken die inhoudelijk meedenken (en -werken) aan een benodigd verkeersplan. 

Feit is dat bij goedkeuring van het plan er een gedegen verkeers- en mobiliteitsplan aanwezig dient te zijn maar dat ook Zuidplas een juiste definitie geeft van wonen in de groene polders. Aangezien Nesselande (Rotterdam) en ook Waddinxveen – dat geen onderdeel uit maakt van Zuidplas – te maken krijgen met een complexe uitdaging op gebied van infrastructuur en extreme filevorming, zou een reactie en openbaar meedenken van de de gemeente Rotterdam, GS en de provincie een welkome dialoog kunnen opstarten dat alle bewoners in en rondom Zuidplas veel duidelijk kan geven. 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.

Popular