HomeNesselande INFO nieuwsNieuws NesselandeLokale partijen Zuidplas spijt van aankopen poldergebied voor grootschalige woningbouw Vijfde Dorp

Lokale partijen Zuidplas spijt van aankopen poldergebied voor grootschalige woningbouw Vijfde Dorp

De berichtgeving rondom het bouwen van de beoogde 8000 ‘betaalbare’ woningen in de filedrukte tussen de A12 en A20 krijgt na de vergadering van mei 2021 steeds meer opvallende inzichten. Meer lokale partijen in Zuidplas lijken spijt te betuigen van eerder genomen beslissingen. Al eerder wisten wij met Nesselande.info te achterhalen dat er een advies ligt uit Den Haag om niet te bouwen zes meter onder NAP, en dat de vertrouwelijke adviesrapporten met betrekking tot mobiliteit en de enorme toename in filedruk en verkeersinfarcten een bouw van het aantal woningen afraden. Dat er ook in Zuidplas woningen bij moeten komen is duidelijk. Veel Nesselanders zullen – net als in het Koningskwartier – opschuiven naar het nieuwe dorp en met veel overwaarde hun woning van de hand doen. Daarbij zorgen de dramatische verkeerssituaties in de gehele omgeving voor het inzakken van de woonbeleving. Letterlijk.

Dat de uitgang Brandingdijk-Nesselande richting de ontsluiting van de N219 aanvankelijk niet is meegenomen, en de gemeente Zuidplas een deel van deze kruising wil afsluiten voor verkeer, oogt als een star besluit dat de gevolgen op de lange termijn niet wil inzien. Vooral bewoners rondom de Tochtweg voelen zich ‘bekocht’.

Alleen de ChristenUnie/SGP is in het traject eerlijk en open over de diverse adviesrapporten die voorzien in een negatief advies op basis van de file-infarcten en het klem zetten van:

  • de eigen bewoners uit Zevenhuizen richting en van de A20;
  • het bedrijventerrein Nieuwerkerk-Noord dat zeer lastig bereikbaar zal zijn;
  • het klemzetten van de wijk Koningskwartier bovenaan de N219 en vooral het sluipverkeer dat door deze week via de top van N219 de A12 wil bereiken;
  • de beoogde turborotondes die juist einde Brandingdijk – N219 zijn vervangen door stoplichten omdat de turborotondes geen ’turbo’ boden door onder ander het vracht(sluip)verkeer in de filetijden;
  • de onwerkelijke ‘oplossing’ die in het masterplan wordt geboden om met deelvoertuigen en fietspaden het fileprobleem op te lossen;
  • het negeren van de wensen van de eigen bewoners uit Zuidplas om traag verkeer (zoals fietsers) te weren daar waar het masterplan juist groot wil inzetten op fietsen (en deelauto’s).

Gekke ontwikkeling naar minder polder

De gemeente heeft een les te trekken uit de gebiedsontwikkeling van de Zuidplaspolder, zo zegt nu – mei 2021 – ook de fractie van de PvdA/GroenLinks en zegt dat er in 2004 een ‘historische’ vergissing is gemaakt door de oprichting van een zogenoemde grondbank en onder aanvoering van de provincie gronden te gaan aankopen voor bouw. Nu voelt de gemeente zicht ‘ verplicht ‘ die grond ook (volledig) vol te bouwen ondanks een tegenstrijdig ‘groenbeleid’. De verantwoording in de gemeenteraad van Zuidplas wankelt, vooral nu ook de (voor)financiering van 750 miljoen een gevaarlijke stap lijkt voor de gemeente die al eerdere onder curatele heeft gestaan. Dit lijkt ook de reden te zijn waarom de beslissingen, zoals de investering in bijvoorbeeld de verbreding van de N219, wordt opgeschoven naar een periode dat er een compleet nieuwe gemeenteraad is samengesteld na de verkiezingen in 2022.

De echte reden om van achtduizend in de plaats van vierduizend woningen op te schalen ligt vooral in het feit dat de dit de financiering van het juist aantal voorzieningen in het nieuwe dorp in de weg zou staan.  Juni 2021 lijkt de knoop vanuit de provincie definitief te worden doorgehakt en kunnen er ook bezwaren worden gemaakt. 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Popular