HomeCriminaliteit Nesselande 'Al jaren sterke daling inbraken in Nesselande; meer...

[ONDERZOEK] ‘Al jaren sterke daling inbraken in Nesselande; meer cybercrime dan inbraken’

Cijfers Nesselande inbraken

In het eerste kwartaal van 2022 werden in Nederland ruim 3200 meldingen gedaan van cybercriminaliteit zoals phishing of fraude. Het aantal meldingen van cybercrime is in de jaren flink gegroeid: dit jaar kampt ruim één op de vijf Nederlandse gemeenten zelfs met meer cybercrime dan inbraken. Dat blijkt uit onderzoek op basis van data van meest recente politiecijfers.

In de eerste drie maanden van het jaar waren er in 74 Nederlandse gemeenten meer geregistreerde cybercrimes dan inbraken. In de gemeente Het Hogeland waren zelfs 362,5% meer meldingen van internetfraude dan van een inbraak. Ook in Alkmaar (+100%) en in Tilburg (+36,5%) is dit verschil groot.

Gemeente

Jarenlang waren er in de meeste gemeenten meer inbraken dan gevallen van cybercriminaliteit. Tot 2019 waren er slechts vier Nederlandse gemeenten met meer cybercriminaliteit dan inbraken. Opvallend: drie van deze vier gemeenten lagen in Friesland (Dantumadeel, Noardeast-Fryslân en Terschelling). Naast de Friese gemeenten stond ook het Zuid-Hollandse Lisse op de lijst.

 

Slechts 16 cybercrime-vrije gemeenten 

In slechts 16 Nederlandse gemeenten is in het eerste kwartaal van 2022 geen enkel slachtoffer gevallen van cybercrime. In 2019 waren dit nog 116 gemeenten. In Amsterdam werden dit jaar juist de meeste aangiftes gedaan van digitale misdrijven: 233 tot nu toe. De hoofdstad laat hiermee andere gemeenten ver achter zich. Na Amsterdam was in Tilburg (98) en Rotterdam (84) de meeste cybercriminaliteit.

 

Sinds het versoepelen van de coronamaatregelen is het aantal cybercrimes iets afgenomen. De sterkste daling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 was dit jaar te zien in Limburg (-40,7%) en Drenthe (-34,3%).

Toch nam niet overal in Nederland het aantal gevallen van cybercriminaliteit af. Zo steeg in Zeeland het aantal aangiftes van cybercrime juist met 53,1%. Ook in Flevoland (+40,1%), Utrecht (+14,3%) en Groningen (+5,6%) was een toename van de cybercrime-cijfers.

Methode van onderzoek

Voor dit onderzoek heeft VPNGids de meest recente politiedata uit 2022 vergeleken met cijfers uit 2019, 2020 en 2021. Hierbij werd gekeken naar het aantal geregistreerde cybercrime-incidenten van januari tot en met maart.

VPNGids bracht vier keer eerder cybercrimecijfers in kaart. In mei 2020 bleek dat voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis het aantal cybercrimes hoger lag dan het aantal inbraken. Eind 2020 bleek het aantal cybercrimes opnieuw sterk toegenomen ten opzichte van 2019. In mei 2021 zagen we dat deze trend doorzette, evenals in oktober van datzelfde jaar.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden