HomeActiviteiten Nieuws Nesselande Waar komt de 'Laan van Avant-Garde' vandaan?

[STRAATNAAM uitgelegd] Waar komt de ‘Laan van Avant-Garde’ vandaan?

Nieuws Nesselande Laan van Avant-Garde

De Laan van Avant-Garde is het hart en de verkeersader van de wijk Rottedam-Nesselande. 

Deze naam is vastgesteld op 21-11-2000 door het college van burgemeester en wethouders.

Avant-Garde is de algemene aanduiding voor een stroming of groepering die op sociaal-cultureel en artistiek gebied nieuwe ideeën lanceert. Zij experimenteert met nieuwe vormen en verzet zich tegen de geijkte maatschappelijke en culturele orde. De laan loopt dwars door Nesselande, een wijk waarin veel straten zijn genoemd naar avant-gardistische groeperingen en hun kunstenaars.

De Wiki licht toe

Het Franse woord avant-garde betekent letterlijk voorhoede, waarmee oorspronkelijk werd verwezen naar een groep soldaten die ter verkenning vooruit werden gestuurd. De Franse filosoof Claude Henri de Saint-Simon gebruikte in 1825 voor het eerst de aanduiding avant-garde voor een vernieuwende stroming in de kunstwereld. Centraal stond het idee dat avant-gardistische literatuur functioneel en didactisch en daarom eenvoudig te begrijpen moest zijn.

Aan het eind van de 19e eeuw kreeg het begrip de nieuwe, meer gangbaar geworden betekenis, waarbij de nadruk meer kwam te liggen op de vormgeving dan op de inhoud. 

De term avant-gardisme werd voor het eerst gebruikt voor een groep controversiële kunstenaars van links-pacifistische signatuur, die in 1916 bijeenkwamen in het Cabaret Voltaire te Zürich om daar de eerste dadaïstische voorstellingen te geven.

Het concept avant-garde werd een metafoor voor het vernieuwende werk van kleine groepen intellectuelen of kunstenaars die voor de grote massa uitliepen. In de 20e eeuw benoemde men zo alle kunstvormen die vooruit snelden (en waarvan de naam veelal eindigde op -isme), met revolutionaire beelden en ideeën die later door grotere groepen overgenomen zouden worden. De periode tot 1940 wordt in dit verband ook wel “historische avant-garde” genoemd, een term die in 1974 voor het eerst werd gebruikt door Peter Bürger in zijn Theorie der Avant-garde en die sinds de jaren 1980 algemeen in gebruik is. Daarvoor sprak men in dit verband van het modernisme, maar de betekenis van deze laatste term is verengd. 

 

Thema binnen Nesselande

De naam ligt in de buurt Nesselande. Deze naam valt binnen het wijkthema Kunststromingen, zoals ook namen als Marius Richter(s) die betekenis kennen.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden