HomeOnderwijs NesselandeUITSLAG enquête verkeersdrukte rondom scholen Rotterdam-Nesselande #files #download

UITSLAG enquête verkeersdrukte rondom scholen Rotterdam-Nesselande #files #download

dtukkk3-475x267Ouders van schoolgaande kinderen in Nesselande ervaren de verkeersdrukte rondom de scholen als een probleem. Onveilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers zijn grootste boosdoeners, op de voet gevolgd door te weinig parkeerplekken. Dat blijkt uit een enquête,  gehouden onder ouders van de leerlingen van de drie basisscholen in Nesselande. 80 procent van de leerlingen wordt naar school gebracht. De meeste ouders doen dit lopend of met de fiets (65 procent).

Onveilig oversteken

Behalve onveilig oversteken en te weinig parkeerruimte noemen de respondenten ook andere problemen. Zo vindt een aantal ouders dat te veel kinderen met de auto worden gebracht. Ook wordt het gedrag van automobilisten genoemd, bijvoorbeeld slordig parkeren en te hard rijden rond oversteekplaatsen. Anderen stellen dat een ‘kiss and ride’ soelaas zou kunnen bieden. Tenslotte ervaart een aantal respondenten de doorstroming in heel Nesselande als een probleem.

Eerst schoolbrengen dan door naar werk

75% van de respondenten gaat na het schoolbrengen van de kinderen door naar het werk. 66% neemt dan de auto. Het lijkt erop dat een deel van de ouders de kinderen per fiets of te voet naar school brengt, terug naar huis gaat en vervolgens de auto pakt om naar het werk te reizen. Vragend naar de werklocatie worden Rotterdam Centrum, Capelle aan den IJssel en Nesselande zelf het meest genoemd. Opvallend is dat 25% van de respondenten een woon-werkafstand heeft van nog geen 15 kilometer. Waarom nemen zij de fiets of het OV niet?

Een mix van oplossingen 

De ouders die de enquête invulden, noemen een mix van oplossingen, variërend van zebrapaden tot klaar-overs en van het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen tot het aanpakken van slecht weggedrag, voorlichting en meer lopend naar school.

Over de enquête en het vervolg

200 ouders vulden de enquête in. Ouders zijn – via de scholen – is mei-juni 2014 ingelicht over de vragenlijst die via de website www.nesselandebereikbaar.nl digitaal kon worden ingevuld. Uitgaande van het Nederlandse gemiddelde van 1,7 kind per gezin, vertegenwoordigen deze ouders zo’n 340 kinderen. Daarmee is de uitslag van de enquête representatief. Aan de enquête zat bovendien een kleurwedstrijd verbonden voor de leerlingen van de drie scholen.  Bijna 30 ouders hebben aangegeven actief mee te willen denken aan mogelijke verbeteringen.

Dit zal in september 2014 een vervolg krijgen.Nieuwsgierig naar de resultaten van de enquête? Klik hier!

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden