HomeActiviteiten Nieuws NesselandeVerkeers-reproductieruns 5e Dorp: '..al bij 4000 woningen structurele fileinfarcten Nesselande' #N219

Verkeers-reproductieruns 5e Dorp: ‘..al bij 4000 woningen structurele fileinfarcten Nesselande’ #N219

De switch van 4000 naar 8000 woningen bij plan Vijfde Dorp in Zuidplas en het povere inzicht aangaande een verkeers- en mobiliteitsplan rondom de bouw van het Vijfde Dorp, doet de gemoederen bezig houden rondom de drukke polders van  Nesselande. Waar Zuidplas ook een hoge aansluiting op de N219 beoogt net voor het oprijden van de A12, zullen de files wederom in Rotterdam-Nesselande gaan beginnen gezien de vernauwing. 

De N219
De N219

 

Het effect en de filedruk omgeving Nesselande is direct zichtbaar op basis van de verkeersmetingen (zie afbeelding beneden, bron ROYAL HASHKONINGDHV, nota voorstel gemeenteraad Zuidplas); zo zal de Zuidplasweg niet zijn bestendigd tegen de enorme filedruk vanuit het Vijfde Dorp en zal de rotonde einde Brandingdijk Nesselande zelfs bij een t-kruising niet volstaan. In normaal ‘Rotterdams’: de uitgang Nesselande richting de N219 zal bijna worden geblokkeerd.

Raadsleden Zuidplas waarschuwen voor het povere mobiliteitsplan
Raadsleden Zuidplas waarschuwen voor het povere mobiliteitsplan

De verkeers-reproductieruns

Ook de rotonde richting de A20 zal de filedruk niet aankunnen. Kort door de bocht gezegd zal dit een groot deel van de dag voor een ellendige spits en filedruk zorgen waarbij (vooral in de eerste jaren van de bouw Vijfde Dorp) veel verkeer hun weg zal gaan vinden via dijkweggetjes en meer sluiproutes. Het is daarbij aannemelijk dat er verkeer vanuit de A12 lange tijd door het nieuwe dorp zal rijden op weg naar de A20. Als wij de verkeers-reproductieruns uitgevoerd bij bespreking van het Masterplan Vijfde Dorp doorrekenen zal het in de spits bijna onmogelijk worden om vanuit midden Zevenhuizen naar de A20 (richting Rotterdam) te reizen. Wat valt de verwachten is veel sluipverkeer door Koningskwartier in Zevenhuizen om ‘hoog’ op de N219 de A12 op te kunnen. Voor Nesselanders wordt het achteraan aansluiten bij de richting Zuidplasweg.

Twintig jaar lang bouwen brengt drukte met zich mee

Voor de bouw van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder is zeker twintig jaar sprake van bouwverkeer over de wegen in de regio Zuidplas-Nesselande-Waddinxveen. Mei 2024 sloot Zuidplas en Waddinxveen een overeenkomst om samen de fileproblemen in hun richtingen ana te pakken. Grote afwezige is de gemeente Rotterdam waarbij vooral Leefbaar Rotterdam de politieke verhouding negatief heeft ingedeukt.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat weggebruikers – en bewoners – van het gebied rondom het beoogde Vijfde Dorp. In 2021 is al duidelijk geworden dat er geen visie ligt om de N219 te gaan verbreden op een korte termijn. Berekeningen zouden dit niet noodzakelijk maken. Kanttekening daarbij is dat de berekeningen in periode van thuiswerken zijn gehouden.

Dit is merkwaardig gezien de filedruk die op het traject N219-A12 dagelijks wordt meegemaakt, zelfs in een coronaperiode. Ex VVD-raadslid Hordijk geeft nu ook aan de ongelijkvloerse kruising, die staat gepland bij de Middelweg naar de N457, niet voldoende is. Deze is ter sprake gekomen tijdens een bewonersoverleg als de ultieme oplossing voor verkeersproblemen.

Openbaar vervoer niet voldoende

De economische visie draait en in de genoemde raadsvergadering vreest nu ook de VVD, CDA en D66 dat openbaar vervoer en fietspaden al het extra verkeer niet kunnen opvangen. In het beste geval zou dit een politiek spel moeten zijn om toch te voorzien in een metrohalte en/of treinstation anders dan alleen een beoogd bushalte ‘Vijfde Dorp’.

De N219, A12 en A20  worden vergeten

Bij bestudering van de verslagen, de plannen, de economische visies, het masterplan en vitale participatieplan, menen wij van Nesselande.info dat het verkeer vanuit de richting Vijfde Dorp naar de A20 – dat in de voorlopige plannen via de N219 langs Nesselande geleid wordt – niet wordt meegenomen. De aansluiting van het Vijfde Dorp op de N219 is met een 2×2 en zelfs 2×3 baan niet op tempo richting de A12 (A20) te helpen.

Opvallend is dat in de stukken waarin berekeningen worden toegelicht – en die Nesselande.info heeft weten te verzamelen – het knelpunt Nesselande Brandingdijk – Zuidelijke Dwarsweg niet wordt meegenomen. In een latere variant uit begin 2021 zien wij dat Zuidplas het Vijfde Dorp net voor deze drukke kruising wil aansluiten. Nog opmerkelijker is dat het vertrekpunt een verkeersonderzoek (filedruk) is uit 2019 dat door het jaar 2020 heen is ge-upgraded naar een calculatie die voor 2040 zou moeten gelden. Deze zogenoemde reproductieruns, uitgevoerd door Royal HashkoningDHV, zijn dus in een periode van massaal thuiswerken gedaan, waarbij de N219 opvallend rustig was. Ook zijn de bewegingen vanuit Koningskwartier (tot 2024 komen daar in totaal 1400 woningen) niet genoemd in de bewegingen die het aantal verplaatsingen moeten berekenen en daarmee de vertraging in reistijd tijdens de spits.

Vanuit Den Haag is er meerdere malen gemeld dat het bouwen zo een 6 meter onder NAP een risico met zich meebrengt. De Zuidplaspolder is het laagste punt van Nederland; het Ruimtelijk Planbureau in Den Haag noemde in 2007 de Zuidplaspolder een ongunstige locatie voor investeringen.

Den Haag meldde in 2007 al:

Het overstromingsrisico komt vanuit de Hollandse IJssel en de Gouwe.

Zo meldt het citaat uit hun rapport. Veel planners en waterbeheerders geven aan dat de bouwlocatie discutabel is vanwege overstromingsgevaar en wateroverlast, zoals dit in 2023 en 2024 al merkbaar was in Zevenhuizen. Vooral de stijging van de zeespiegel heeft bij veel bewoners van Zuidplas voor extra vragen gezorgd.

De plannen voor de Zuidplaspolder zijn al lang omstreden; de Raad van State heeft in 2020  twee nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente vernietigd omdat deze te weinig rekening hielden met de belangen van de tuinders in het gebied. Vooral de haast die Zuidplas wil maken, doet veel wenkbrauwen fronzen bij protesterende bewoners.

Het plan is een masterplan voor het gebied dat nog steeds – anno 2024 – concreet omgezet moet worden in nieuwe bestemmingsplannen.

Het masterplan is een richtlijn voor de plannen; als er concrete plannen gemaakt worden kunnen partijen naar de rechter stappen als ze het er niet mee eens zijn. Er is bij de Tochtweg reeds een actiecomité  gestart tegen de bouw en voor het verleggen van de N219. Het zijn niet de woningen, het is de enorme filedruk die zal ontstaat en de magere N219 al niet voldoende is en reeds jarenlang voor lange files zorgt en de Top 10 van ANWB vult. De in dit artikel reeds eerder aangehaalde ‘verkeerseffect-testen’ komen dan ook onwerkelijk over; het gaat dan vooral om de zogenoemd reproductieruns die Royal HashkoningDHV heeft gedraaid in de coronaperiode en zouden aantonen dat zelfs bij 8000 woningen en zo een 15.000 nieuwe bewoners die filedruk acceptabel zou zijn. De enige logische oplossing is dat de N219 een stuk bredere wordt en er meer ontsluitingen naar de A12/A20 komen.

Voor het Vijfde Dorp zou een logische uitweg de Middelweg bij Moordrecht zijn. Dit zou ook het eerste stuk zijn waar gebouwd gaat worden.

Verkeersmeting gedaan in periode van thuiswerken

Opmerkelijk bij dit onderzoek is het feit dat de ochtendspits hier 8 uur begint; daar waar de Zuidplasweg en N219 reeds vanaf 7 uur in een spitsmodus bevinden, net als de avondspits die volgens het onderzoek (gedaan in coronatijd) al om 18 uur zou stoppen, waar in werkelijkheid de genoemde wegen tot 19 uur in filemodus staan.

De genoemde vergadering benoemt twee beoogde aansluitingen vanuit het Vijfde Dorp op de N219, dat overduidelijk voor een infarct zorgt op kruising bovenop de A12-N219. Daarbij wordt ook het huidig agrarisch verkeer in en rondom Zuidplas (zoals bij de Tochtweg) niet meegenomen in de plannen. De aanwezige bedrijven in Zuidplas lijken zo geïsoleerd te gaan worden. Feit is dat Nesselande wordt klemgezet door massale toevoer van verkeer vanuit de Zuidplasweg en halverwege de N219. 

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair