HomeActiviteiten Nieuws NesselandeZuidplas start onderzoek verbetering aansluitingen fietsnetwerk rondom Nesselande #files...

Zuidplas start onderzoek verbetering aansluitingen fietsnetwerk rondom Nesselande #files #vijfdedorp

Kaart van de originele snelfiets route van Gouda naar Rotterdam welke loopt door Zuidplas

Zuidplas wil met het Vijfde Dorp toch vooral voor een ‘mobiliteitsoplossing’ gaan die zich richt op meer fietsen. Zo werkt de gemeente Rotterdam, Zuidplas, Gouda en Capelle aan den IJssel aan een verbetering van de fietsnetwerken. Ze moeten vooral meer verbinding bieden en eventuele ontbrekende fietsaansluitingen worden extra toegevoegd. Zo is het idee om toekomstig dichtslibben van het genoemde gebied te willen voorkomen.

  Betere fietsverbindingen zorgen ervoor dat mensen vaker en verder fietsen en daarbij sneller de fiets in plaats van de auto pakken.

In eind 2020 is er in de gemeenteraad van Zuidplas een debat aangaande het opwaarderen van de fietsroutes in Zuidplas. Dit gaf wat protest met betrekking tot de West Ringdijk in Moordrecht. Zo meldt Zuidplas.nl zomer 2021.

Merkwaardig is het feit of er is onderzocht of bewoners in de omgeving ook daadwerkelijk meer willen en gaan fietsen. Als je immers in Den Haag of Utrecht werkt is het fietsen niet altijd een alternatief.

 

Mogelijkheden voor snelfietsroute Zuidplas

Na dit duidelijke signaal besloot de gemeente Zuidplas zich opnieuw te beraden op de situatie. Op basis daarvan is het volgende besloten:

 1. Het verkennen van een drietal scenario’s voor de toekomst van het fietsverkeer door Moordrecht:
  • Het verkeersveiliger maken van de Oost- en West Ringdijk en ‘s-Gravenweg omdat, los van mogelijke aansluiting op de snelfietsroute, direct omwonenden van deze locaties de verkeerssituatie als onveilig beoordelen;
  • Het onderzoeken van de wenselijkheid en haalbaarheid van een noordelijke route om Moordrecht heen;
  • De mogelijkheden die de zogenaamde ‘ambitieroute’ in de toekomst biedt om het fietsverkeer langs de A20 te leiden.
 2. De inwoners van Moordrecht en de ‘s Gravenweg actiever bij de planvorming te betrekken waardoor de uiteindelijke besluitvorming op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen.

Stap 1: Schouw met wethouder Jan Willem Schuurman van de verschillende varianten

De projectleider van Antea Group, Harm Warris, gaat in september samen met wethouder Jan Willem Schuurman twee schouwen uitvoeren aan de Oost- en West Ringdijk en de alternatieve Noordelijke route. Tijdens deze schouw is het mogelijk voor omwonenden om met de projectleider en de wethouder in gesprek te gaan. Per brief informeren wij de inwoners over deze schouw en wanneer deze plaatsvindt. Wij willen graag de opvattingen van omwonenden horen. Deze nemen we mee in het verdere participatietraject.

Stap 2: Gesprek met Belangenvereniging ’s Gravenweg

Een deel van de snelfietsroute gaat via de ’s Gravenweg. Om een goed beeld te krijgen van wat nodig is hier een veilig stuk route te realiseren hebben we een inmiddels een verkennend gesprek gevoerd met de Belangenvereniging ’s- Gravenweg. Later worden alle belanghebbenden van de ’s Gravenweg betrokken bij de verdere uitwerking.

Stap 3: gelijktijdig ontwerpproces en participatie

Per stap zal bekeken worden hoe de uitwerking van de scenario’s en de inwonerparticipatie elkaar kunnen versterken. In ieder geval zal Antea Group in samenwerking met de gemeente:

 • Een enquête uitzetten onder inwoners en gebruikers van de fietsroute om de opvattingen over de route te peilen onder een breder aantal betrokkenen. Hier gebruiken we ons online participatieplatform Maakzuidplas.nl voor;
 • Klankbordgroepen vormen om de voorlopige uitwerking van de varianten en de aanpassingen aan de ’s Gravenweg mee te bespreken. Wij nodigen aanwonenden uit hieraan deel te nemen;
 • Een tweetal bijeenkomsten organiseren waarin de voorlopige uitwerking van de varianten wordt gepresenteerd. Belanghebbenden kunnen reageren op de plannen en hun opvattingen delen met de projectgroep via Maakzuidplas.nl;

Via deze pagina houden we u voortdurend op de hoogte van de voortgang van het proces en participatiemomenten die we in het kader van het project organiseren.

 

Meer info over het Vijfde Dorp en de verkeersinfarcten, zie dit artikel.


Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden