HomeActiviteiten Nieuws Nesselande FAQ: Doolhof en onjuiste bewegwijzering; Wijkraadlid Nesselande reageert met een 'smiley'...

[UPDATE] FAQ: Doolhof en onjuiste bewegwijzering; Wijkraadlid Nesselande reageert met een ‘smiley’ #chaosnesselande

Dit Wijkraadlid (presenteert zich als buurtpreventie) en lid pollitieke partij vindt de verkeerschaos in Nesselande 'grappig'
Dit Wijkraadlid (presenteert zich als buurtpreventie) en lid pollitieke partij vindt de verkeerschaos in Nesselande ‘grappig’

Zomer 2022 komen er – door een vermoedelijk gebrek aan onderlinge afstemming –  diverse verkeersissues aan het licht in de wijk Rotterdam-Nesselande. De wijk Nesselande – die al meer dan twintig jaar under construction is – heeft meer dan ooit last van de vele afzettingen en omleidingen in en rondom de wijk.

Veel opbrekingen waren al maanden bekend, maar overlappen na veel uitstellen elkaar in een zelfde (zomer)periode. Waar veel wijken in ‘zomerstand’ gaan, is het in de wijk Nesselande druk door het aanwezige strand. Zomer 2022 wordt het strand ook flink gepromoot door de gemeente Rotterdam.

[UPDATE het Wijkraadlid/de buurtpreventie coördinator geeft op zijn ‘nieuws Facebook’ aan dat het grote ‘puinhoop’ is in de wijk Nesselande. Merkwaardig genoeg ook een bericht dat de Wijkraad aangeeft de afspraken te hebben gemaakt met de gemeente. Wij betreuren zeer dat dit Wijkraadlid vervolgens met een ‘smiley’ en negatief reageert op onze inspanningen om helderheid te bieden in de geconstateerde puinhoop die voor overlast en onveilige situaties zorgt in de wijk. ]   

[UPDATE 24-25-26 augustus 2022 er is afgeschermde communicatie direct met gemeente (managers en raadsleden) toegevoegd aan het artikel) 

 


Vraag: Wat gaat dit artikel precies over?

Antwoord: Wij schetsen de chaos in Nesselande in een drukke zomerperiode in de populaire Rotterdamse strandwijk tijdens een hittegolf.  Zie de promotie door de gemeente Rotterdam, link. 

Vraag: Wat wat er zo  onveilig aan de ‘verkeerschaos’? 

Antwoord: Routes, omleidingen en opbrekingen van vitale hoofdaders staan/stonden niet bij de gemeente (zoals Rotterdam Onderweg) vermeld, omleidingen in de wijk waren onjuist en leiden het (bestemmings)verkeer wederom de wijk uit. Zie de screenshots van de populaire routeplan-systemen en het vitale systeem genaamd Melvin, die in dit artikel zijn afgebeeld. Melvin is vitaal voor bijvoorbeeld hulpdiensten en gemeente en is onderdeel van Nationaal Dataportaal Wegverkeer

Vraag: Wat is jullie rol bij de geconstateerde verkeerschaos? 

Antwoord: Wij hebben meldingen gehad van bewoners en bezoekers aan de wijk (zoals pakketdiensten) die de verkeersituatie erg onduidelijk vonden. Van bewoners aan de Brandingdijk hebben wij via mail vragen gehad over het nu precies zit met de afsluitingen aangezien de deadline van 5 juli 2022 al ruim was verstreken en er geen/nauwelijks werkzaamheden zijn waargenomen, behalve bezemwerk en het verplaatsen van materiaal. Wij hebben foto’s/video’s van verkeer dat de opbrekingen in/op rijdt en op de boulevard tegen het verkeer in rijdt. Daarbij zorgt het doolhof voor het nodeloos ronden van verkeer in de wijk en sluipverkeer dat doodloopt omdat bewegwijzering ontbreekt. 

Vraag: Gaat het om 1 verkeersbord?

Antwoord: Wij hebben bij de vervangend wethouder verkeer-veiligheid uiteindelijk 15 concrete verkeersproblemen/onveilige situaties gemeld met foto’s en voorgesteld oplossing.

Vraag: Wat hebben jullie precies gedaan?

Antwoord: Via een social media ‘crowdsource’ en het gebruik van een eigen gemeente-netwerk de betreffende verantwoordelijken bericht aangezien wij vanuit Wijkmanagement en Wijkraad geen reactie/actie hebben vernomen. In de periode 2 augustus – 24 augustus 2022 hebben wij met de gemeente-contacten en een groep bewoners vooral via de social media (ook DM) en mail, zoveel mogelijk getracht helder te brengen/krijgen in de onduidelijke bewegwijzering, foutieve omleidingen en onduidelijke afzettingen in de wijk en vooral de vitale verkeersaders. Wij hebben letterlijk diverse gemeentediensten geciteerd wat de juiste situatie is. Alles is terug te vinden op dit platform, link

Vraag: Wat is jullie aanpak?

Antwoord: Wij verzamelen en bekijken meldingen. Waar mogelijk gaat een van ons/bewoner/redactie netwerk naar de betreffende plek/situatie. In dit geval zijn er dagelijks rondes gereden om te kijken of de onduidelijke bewegwijzering en/of verkeersborden zijn aangepast/verwijderd. Van alle afbeeldingen/video’s hebben wij data en locatietags om zo duidelijk te kunnen aanwijzen wat de situatie op welke dag op welke locatie is of is geweest. 

Vraag: Waarom spreken jullie Wijkmanagement en de Wijkraad aan? 

Antwoord: Juist de gekozen Wijkraad zegt zich ook in de wijk Rotterdam-Nesselande met deze issues bezig te houden (citaat, 24/8/2022, Rotterdam.nl). Aangezien het Wijkraadlid dat wordt bedoeld in dit artikel zelf ook meldt dat de ‘gemeente er een chaos van maakt’ en er sprake is van een ‘doolhof in Nesselande’, betreuren wij het feit dat onze inspanningen:

“De wijkraad komt op voor de wijk. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen zij belangrijk vinden. Zoals meer groen, welzijn, bereikbaarheid van de wijk of veiligheid op straat.” 

Vraag: Jullie noemen namen van Wijkraadleden? 

Antwoord: Er zijn geen namen van Wijkraadleden gedeeld. 

Vraag: Jullie vallen een Wijkraadlid aan?

Antwoord: Wij vallen geen Wijkraadlid aan. Wij hebben begin augustus (zie screen in dit artikel) 1-op-1 een Wijkraadlid gevraagd mee te helpen met de geconstateerde issues en de brede uiting van overlast en chaos in de wijk door bewoners/ondernemers/bezoeker. Hier hebben wij geen reactie op mogen ontvangen. Ook in de open social media dialogen wordt Wijkraad/Wijkmanagement gevraagd mee te helpen. Wij betreuren vervolgens dat een ander Wijkraadlid over duidelijk zelf ook de verkeerschaos constateert in de wijk en op een dialoog van ons op Twitter reageert met een ‘smiley’ en een reactie dat onze berichting negatief zou zijn waar wij zeer intensief in ruim 2 weken met de gemeente werken aan praktische oplossingen die de veiligheid en routecommunicatie verbetert gezien de geconstateerde verkeerschaos. 

Vraag: Waarom noemen jullie zijn reacties ’treurig’?

Antwoord: Omdat er een vrijwillig nieuwsplatform samen met betrokken bewoners ruim 2 weken lang hard werkt de situaties in de wijk veilig te krijgen en verkeerssituaties te verduidelijken voor bestemmingsverkeer, het massale bezoek aan het strand, eigen bewoners, pakketdiensten maar ook hulpdiensten. Omdat het Wijkraadlid zelf ook de chaos/doolhof had constateert en zelfs meldt op zijn eigen Facebook (zonder oplossing en/of aanpak), benoemen wij de reacties als ’treurig’. 

 


Het Wijkraadlid haalt zijn post weg waarin ook hij zelf constateert dat het een 'puinhoop ' is in de wijk
Het Wijkraadlid haalt zijn post weg waarin ook hij zelf constateert dat het een ‘puinhoop ‘ is in de wijk

Omleidingen spreken elkaar tegen (ze artikel) en de afzettingen en opbrekingen staan niet in veelgebruikte routesystemen, zoals Google Maps, TomTom (ANWB) en ook niet in het Melvin systeem, een systeem dat wordt gelinkt aan de bron-route-informatie van bijvoorbeeld hulpdiensten.

Ook in het Melvin systeem worden de opbrekingen van omleidingen niet vermeld
Ook in het Melvin systeem worden de opbrekingen van omleidingen niet vermeld

De omleidingen S en B – zie ook verder in het artikel benoemd – leiden het verkeer dat de wijk inrijdt de wijk weer uit in beide richtingen.

Bewoners zijn woedend over het gebrek aan regie en chaos
Bewoners zijn woedend over het gebrek aan regie en chaos

Hoofdaders vanuit de richting Hoofdweg-Prins Alexander zijn tevens afgesloten of zorgen voor vertraging en zorgen voor een filerijk rijden van en naar de wijk Nesselande rijden.

Een brede discussie over de verwarring, verkeerschaos en onjuiste gemeentelijke info
Een brede discussie over de verwarring, verkeerschaos en onjuiste gemeentelijke info

Omdat er veel misgaat vragen wij openlijk op de sociale media – als ook op 5 augustus direct via DM geadresseerd aan een verbonden Wijkraadlid – om met hun netwerk en gekozen status mee te helpen de verkeerissues op te lossen in de wijk. Dit wordt openlijk als ook direct gevraagd begin augustus 2022.

Het Wijkraad heeft zich immers ten doel gesteld zich met de bereikbaarheid in/van de wijk bezig te houden.

De Wijkraad kan zich bezichhouden met bereikbaarheid van een wijk
De Wijkraad kan zich bezichhouden met bereikbaarheid van een wijk

 

Bewoners delen het inzicht:

Bewoners delen het inzicht dat de bereikbaarheid van de wijk iets is voor de Wijkraad
Bewoners delen het inzicht dat de bereikbaarheid van de wijk iets is voor de Wijkraad

In de periode 2-20 augustus 2022 gaat het om inmiddels 15 onduidelijk, onjuiste, niet gemeld en onveilige verkeersissues in de wijk Nesselande.

Autoriteit Rotterdam Onderweg communiceert onjuiste en onvolledige verkeersinfo over afsluitingen
Autoriteit Rotterdam Onderweg communiceert onjuiste en onvolledige verkeersinfo over afsluitingen

Door een vroege vakantie omgeving Rotterdam/Zuid-Holland is ook de wijk Nesselande al weer vroeg actief en mixt het verkeer met druk strandverkeer richting en van de boulevard.

Door een ogenschijnlijk, maar vooral het niet vermelden van de afsluitingen en omleidingen in de eigen gemeentelijke systemen, gaat het mis in de wijk Nesselande.

Ook op de Zevenkampse Ring foutieve informatie over de afzetting
Ook op de Zevenkampse Ring foutieve informatie over de afzetting

Wij worden benaderd door bewoners uit de wijk, deels wonend aan de Brandingdijk en boulevard met verzoek helderheid te bieden. Op de sociale media – en genuanceerd met artikelen – worden verkeers-oplossingen ‘gecrowdsourced’ met evaringsdeskundige en bewoners. In de dialogen ook een raadslid en manager buitenruimte. Wij missen een actieve participatie van Wijkmanagement en/of Wijkraad.

 

Boze bewoners omgeving Brandingdijk over de slechte en onjuiste communicatie
Boze bewoners omgeving Brandingdijk over de slechte en onjuiste communicatie

 

Omdat de Wijkraad/Wijkmanagement niet reageert op ons verzoek in de betreffende periode actie te ondernemen, communiceert Nesselande.INFO direct met raadsleden en managers buitenruimte als ook direct met aannemer Jaro (Brandingdijk).

Een raadslid schiet te hulp bij de verkeerschaos in Nesselande
Een raadslid schiet te hulp bij de verkeerschaos in Nesselande

Een lichte anarchie als bewoners de afzetting niet duidelijk vinden en afzettingen worden verwijderd. Hetzelfde gebeurt aan het strand Nesselande.

Bewoners halen de afzetting weg om te parkeren. De afzetting zou immers zijn afgerond.
Bewoners halen begin augustus de afzetting weg om te parkeren. De afzetting zou immers zijn afgerond.

Een verkeersbord is uit de grond getrokken tegenover de metro Nesselande.

Foutieve bewegwijzering wordt uit de grond getrokken
Foutieve bewegwijzering wordt uit de grond getrokken
Het gaat augustus 2022 goed fout als Rotterdam Onderweg niet vermeldt dat de deadline van begin juli op de Brandingdijk niet is gehaald, zie afbeelding met het ontbreken van de gegevens in Melvin en routesystemen. Ook op de site van Rotterdam Onderweg wordt de afsluiting van de hoofdader niet vermeld. Op 4 augustus een melding ‘reanimatie op de Brandingdijk’ precies op de plek van de opbreking die in geen enkele routesysteem staat vermeld. Omwonende bewerken het nauwelijks/lastig/niet bereiken van de drie opgeroepen ambulance naar deze plek. Een trauma heli lukt het later de plek te bereiken.
4 august rijden drie ambulances verdwaasd rond op de Brandingdijk voor een reanimatie melding, een heli weet de plek te bereiken
4 august rijden drie ambulances verdwaasd rond op de Brandingdijk voor een reanimatie melding, een heli weet de plek te bereiken
Bij Nesselande.INFO is er een lichtje gaan branden dat opbrekingen op deze vitale verkeersadres in Nesselande weleens niet gemeld zouden kunnen zijn. Dit wordt op 5 augustus bevestig. De opbrekingen en omleidingen in Nesselande staan NIET in de routesystemen van de gemeente.
Woede als blijkt dat de omleidingen nergens goed staan vermeld in Nesselande
Woede als blijkt dat de omleidingen nergens goed staan vermeld in Nesselande
Wij hebben het ontbreken van de opbrekingen, omleidingen maar vooral ook de in de wijk aanwezige verkeerde omleidingen als een ‘onveilige’ situatie ingeschat en zijn met bewoners aan de slag gegaan de situatie veiliger te maken. In direct contact met managers van de gemeente Rotterdam (in open social media dialoog met bewoners maar ook 1-op-1), wordt aangegeven dat de melding van de verkeerde meldingen ‘Afsluitingen boulevard en de verkeerde omleidingen’ zou zijn opgelost (afbeelding 1-op-1 contact). In de praktijk zijn de verkeerde omleidingen V en B nog steeds aanwezig in de wijk, ondanks onze eerste melding van 3 augustus met constructieve opties de omleidingen/borden zo aan te passen dat de routes kloppen en helder zijn. Op 5 augustus ontvangen wij een melding met foto met een (1) afgedekt verkeersbord aan het einde van de onjuiste bewegwijzering. Aangezien de andere vier (4) worden in de wijk niet zijn afgedekt, is de omleiding alleen maar onduidelijker geworden. Wij melden dit aan de dienstdoende manager met wederom opties tot snelle oplossing, waarna de afdekking van het ene bord wordt verwijderd, maar de aanwezige onjuiste en onduidelijke bewegwijzering in de wijk aanhoudt.
Er 1 van de 4 borden afgedekt wat de omleiding nog onduidelijker maakt
Er 1 van de 4 borden afgedekt wat de omleiding nog onduidelijker maakt
Andere in de wijk gecommuniceerde omleidingen lijken rekening te houden met het feit dat de Brandingdijk inderdaad weer geopend zou zijn, maar deze is in werkelijkheid gewoon nog afgesloten. De situatie oogt onveilig als er voertuigen worden gesignaleerd die de opgebroken Brandingdijk willen oprijden en daar keren.
Verkeer op de Brandingdijk loopt zich vast in de afzetting
Verkeer op de Brandingdijk loopt zich vast in de afzetting

 Lees ook:

ONDUIDELIJKE BEWEGWIJZERING BOULEVARD EINDELIJK WEG, VERKEERDE OMLEIDINGEN S-B NOG ACTIEF

Het Wijkraadlid haalt zijn post weg waarin ook hij zelf constateert dat het een 'puinhoop ' is in de wijk
Het Wijkraadlid haalt zijn post weg waarin ook hij zelf constateert dat het een ‘puinhoop ‘ is in de wijk

Een heftige discussie op de sociale media met verzoeken de afsluitingen voor het (bestemmings)verkeer duidelijk te vermelden, krijgt maar deels een opvolging. Op dat moment blijkt dat de omleidingen S en B het (bestemmings)verkeer de wijk uit leiden en niet naar een beoogde eindbestemming. Er wordt door ons contact gezocht met een raadslid en oud-wethouder. Ook weer hier de bevestiging dat de juiste omleidingen niet in de routesystemen van de hulpdiensten staan vermeld. De omleiding S meldt een omleiding naar de boulevard maar leidt het verkeer weer de wijk uit. Tijdens het volgens van de omleiding S naar de boulevard direct een melding dat die boulevard is afgesloten.

Opvallend genoeg kent ook Zevenkamp een afsluiting S en wordt het verkeer zelfs richting Ommoord geleid. Wie Nesselande binnenrijdt ziet direct naast het bord S dat de boulevard (S) is afgesloten. Verwarring alom. De logistieke vrachtwagens stapelen zich op aan de boulevard omdat zij in de waan zijn dat die is afgesloten. Omleiding B vanuit de richting Hoofdweg leidt het verkeer via de Brandingdijk-Oost ook weer de wijk uit.

Verwarring aan de boulevard over tegensprekende verkeersborden
Verwarring aan de boulevard over tegensprekende verkeersborden

Wie vervolgens de boulevard van Nesselande augustus 2022 oprijdt ziet dat deze in beide richtingen begaanbaar is. Middels een onduidelijk omleiding langs de parkeerplekken Maltaplein wordt het verkeer wederom de boulevard opgeleid (foto).

Verwarring als de afgesloten boulevard gewoon open is
Verwarring als de afgesloten boulevard gewoon open is

Bijna twee weken intensieve communicatie tussen bewoners, Nesselande.INFO en de gemeente Rotterdam om de gemeente te vragen werkzaamheden op te schuiven gezien een aankomend groot event in de wijk.

 

Bewoners vragen om helderheid mbt maatregelen rondom het event
Bewoners vragen om helderheid mbt maatregelen rondom het event

 

 

Boze bewoners reageren op de nieuwe gecommuniceerde afzettingen, onduidelijke info en het massaal rondrijden door sluipverkeer
Boze bewoners reageren op de nieuwe gecommuniceerde afzettingen, onduidelijke info en het massaal rondrijden door sluipverkeer

 

 Waar de vitale verkeersader Brandingdijk na opbreking toch echt 5 juli (in een rijrichting) weer open zou gaan, is het na het ruim drie weken verwarring en stilte dan eindelijk aangepast; richting eind augustus zal de opbreking zorgen voor een afsluiting in beide richtingen. Omdat de afzetting wel erg ruim is, en het eerste stukje opbreking nog lang niet af is, hebben bewoners deze afzetting deels opgeschoven om weer te kunnen parkeren.

 

 

Nieuws Nesselande
Bewoners en bezoekers halen de afzetting weg

 

 

 

Wijkraadlid reageert met ‘smiley’ en ‘negatief’ op onze inspanningen de verkeersissues op te willen lossen

Een lokale nieuws-Facebook (het initiatief van een Wijkraadlid in Nesselande die tevens politiek actief is in Rotterdam) reageert met een smiley op de situatie en doet onze inspanningen als ‘negatief ‘als wij de situatie in Nesselande als doolhof en chaos verworden op Twitter.

Foutieve verkeersinfo in de wijk dat de boulevard afgesloten zou zijn
Foutieve verkeersinfo in de wijk dat de boulevard afgesloten zou zijn

Een reactie die wij niet kunnen plaatsen aangezien bewoners breed uiting geven van een chaos in de wijk en verwarring en reageert op onze oplossende inspanningen met geen andere intentie dat de gemeente Rotterdam te helpen en de communicatie omtrent (onduidelijk) (gevaarlijke) verkeersissues te verduidelijk met een ‘negatieve berichtgeving’ .

Een zeer opvallende reactie van dit Wijkraadlid en lid van een politiek partij

Merkwaardig genoeg heeft die Wijkraadlid, de ‘doolhof’ in de wijk Nesselande  geconstateerd (zie screenshot van 10 augustus)  maar wij geen aanzet tot actie of meedenken zien.

Ook werknemers in Nesselande hebben last van de non-communicatie en chaos
Ook werknemers in Nesselande hebben last van de non-communicatie en chaos

 

Wij achten de reacties treurig aangezien dit Wijkraadlid vermoedelijk ook de ‘buurtpreventie coördinator’ in Nesselande is en er een grote groep bewoners op dat moment druk bezig is de verkeersissues te willen oplossen in direct communicatie met de gemeente, Rotterdam Onderweg, een raadslid en manager buitenruimte.

Waar bewoners hun ongenoegen uiten over de chaos en overlast vindt dit Wijkraadlid (tevens buurtpreventie) de situatie herhaaldelijk 'grappig'
Waar bewoners hun ongenoegen uiten over de chaos en overlast dit Wijkraadlid reageert op de situatie met een smiley.

 

Nesselande.INFO is in de periode 2 – 20 augustus 2022 dagelijks en intensief in dialoog met de gemeente Rotterdam en Rotterdam Onderweg om de informatie over de omleidingen, afzettingen en het verkeerseffecten in goede banen te leiden. Hierbij werden wij gesteund door een groot aantal bewoners.

Een verkeerschaos als 15 verkeersituaties en omleidingen niet blijken te kloppen in en rondom Nesselande
Een verkeerschaos als 15 verkeersituaties en omleidingen niet blijken te kloppen in en rondom Nesselande.

 

Richting eind augustus 2022 meldt de Wijkraad Nesselande – dagen na de verkeersissues zoals hier besproken – dat er welzeker afspraken zijn gemaakt met de gemeente. Zo zouden er afspraken zijn gemaakt over het afdekken van de inderdaad verwarrende bewegwijzering. In de communicatie die wij hebben met Rotterdam Onderweg, een raadslid die de taken van de wethouder verkeer-veiligheid overneemt en de dienstdoende manager Buitenruimte is niets geopperd over deze afspraken. Onze verzoeken de onduidelijke bewegwijzering af te dekken wordt dan ook niet in actie omgezet.

Bij het optekenen van dit artikel zijn er nog steeds verkeerde omleidingen aanwezig in de wijk (zie eerder in het artikel S en B). Waarom inmiddels ook de Wijkraad hier geen actie op onderneemt is niet bekend.

Nesselande.INFO zorgt voor broodnodige opschuiving opbreking ivm festival

Lees ook: VERLOEDERING NESSELANDE: HUISRAADDUMPING BOULEVARD, OVERVOLLE PRULLENBAKKEN EN VLIKO’S CC @GEMEENTERAAD010

Nesselande.INFO heeft 22 augustus contact met aannemer Jaro en vervolgens met de gemeente Rotterdam en Rotterdam Onderweg. Gezien het aankomende grote festival in de wijk, de NS-staking en het ontbreken van voldoende parkeerplekken, vragen wij (zie screenshots) de gemeente na het contact met de aannemer de werkzaamheden op te schuiven.

Twee dagen voor het festival geeft de gemeente Rotterdam ons akkoord en is tijdens het event de noodzakelijke verkeersader open voor al het verkeer (zie artikel met dialoog):

[UPDATE] Akkoord op verzoek Nesselande.INFO opschuiven opbreking tot na @CulinESSE 29 augustus – 23 september 2022; staking en afsluiting A20 toerit #verkeerchaos

Voor de volledigheid, details, screenshots, foto’s en video’s van genoemde situaties, verwijzen wij u naar de uitgebreide artikelen aanwezig op www.nesselande.info.

Wij zijn artikelen gaan publiceren nadat het directe contact met genoemde verantwoordelijken geen beoogd effect had.

 


Alle originele screenshots, meldingen, dialogen en beeldmateriaal van situaties, zijn in ons bezit. 
Indien u meent dat dit artikel onjuistheden bevat, ontvangen wij deze graag op redactie@nesselande.info. 
Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Popular