HomeNesselande INFO nieuwsVerloedering Nesselande: huisraaddumping boulevard, overvolle prullenbakken en vliko’s cc @gemeenteraad010 #verkeerchaos

Verloedering Nesselande: huisraaddumping boulevard, overvolle prullenbakken en vliko’s cc @gemeenteraad010 #verkeerchaos

De tweet is van 6/8, de dumping is van 9/8/22
De tweet is van 6/8, de dumping is van 9/8/22

Lente 2022 werd een bijna leeg strand Nesselande bevolkt door medewerkers van de Rotterdamse handhaving. Aangezien het aantal incidenten, dat daadwerkelijk aan het strand Nesselande heeft plaatsgevonden ( zie ons archief ), in twintig (20) jaar strand Nesselande op een (1) hand valt te tellen, leek de aanwezigheid wat overdreven in haar voorkomen. Lente-zomer verzwakt de aandacht voor de daadwerkelijke problemen in de wederom opgebroken wijk Rotterdam- Nesselande. Een wijk die verkeersmatig zit vastgeklemd tussen een drukke N219 en vertragingen in het gehele gebied Prins Alexander vanwege werkzaamheden en sinds 2022 “under construction” is.

Er is begrip voor het feit dat het een zomerperiode betreft, maar voor de wijk Nesselande juist een drukke periode waar ook de gemeente alert moet zijn op meldingen.

Het was de aanloop naar de lokale, politieke verkiezingen een moment dat velen zich hebben drukgemaakt over een beetje afval dat in de wijk naast vuilnisbakken werd geplaatst. Dat de thuiswerkperioden in heel Nederland voor volle afvalbakken heeft gezorgd, bleek geen tegenargument. Voor diverse politieke figuren was het duidelijk: de buren in Zuidplas zorgen voor overvolle vuilnisbakken in Nesselande en de dienstdoende wethouders in Rotterdam waren “nalatig” in een laagdrempelige (anoniem) twitter- en facebook-bashing die Nesselande-onwaardig was.

Op de sociale media hebben wij openlijke navraag gedaan in 2021 bij een lid van deze partij die deze beschuldigingen openlijk heeft ge-uit. Wij hebben gevraagd welke onderzoeksmethode is gebruikt, alvorens deze beschuldiging te maken. Hoe maak je immers onderscheid tussen een eigen bewoner en iemand van buiten de wijk? Het partijlid gaf aan dat er bij iedereen die afval in de container stopt een postcode-check is gedaan. Deze uitvoering en onderzoeksmethode kon door niemand worden bevestigd. Ook na de inzet van undercover-boa’s is er geen bewijsvoering uit de vuilnisbakken gekomen.

Anno 2022 is het de dagelijkse werkelijkheid dat openbare en in het wild geplaatste, open, onbeschermde vuilbakken juist uitnodigen om “illegaal” afval te dumpen. Pak onderweg nog even zo een handige winkelwagen mee.

dump huisraad

De dienstdoende partijleden hebben in deze periode tevens onterechte geclaimd dat ze voor een vuilnisronde op de zondag hebben gezorgd in de wijk. Deze ophaalronde was reeds sinds 2006 aanwezig in Nesselande, zie ons archiefartikel.

Vuilnis als propaganda

Flauwe foto’s van volle vuilnisbakken op het strand – nog net voor de rondes van de gemeente Rotterdam -, moesten een indrukwekkend beeld van structureel bevuild Nesselande geven. In de praktijk wordt in de zomer de boulevard en het strand al jaren dagelijks schoongemaakt en was overdag de gemeente Rotterdam zichtbaar aanwezig met de reiniging van de groei in aantal aanwezige vuilnispakken. Tot aan deze lente van 2022, zo lijkt het.

Het massale thuiswerken gaf een piek in thuisafval en dus ook in de ondergrondse vuilnisbakken in de wijk.

Waar een volle prullenbak in 2020 en 2021 nog tot openlijke, politieke bashing heeft geleid, kun je anno lente-zomer 2022 nu overal gratis jouw grofvuil dumpen in de wijk. Ook op plekken buiten het zicht van alles en iedereen. De ooit gedane beschuldigingen hebben op de sociale media tot een crisis geleid met de buren in Zuidplas die (onterecht) werden beschuldigd van de volle prullenbakken in Nesselande en het in wild plaatsen van grofvuil.

Bewoners in Zuidplas moeten  betalen voor hun afval en zijn eenvoudig aan te wijzen als schuldigen.  Voor de duidelijkheid: het vermeend afvaltoerisme vanuit Zuidplas is in deze periode nooit bewezen. Wel zijn wijkbewoners – die een straat verder wandelen als de eigen bak vol is – onterecht aangewezen als “afvaltoeristen”.

Waar Nesselande en Zuidplas elkaar nodig hebben voor de onvoldoende N219/A12/A20 infrastructuur en gevolgen van de bouw van het Vijfde Dorp in de buurpolder, is er een slechte verstandhouding ontstaan en “slaat” Zuidplas regelmatig terug op de sociale media als ook de wijk Nesselande de boel niet op orde heeft.

huisraad dump nesselande afval

Bewoners/bezoekers trekken verkeerde bewegwijzering uit de grondNotoire afvalplekken zijn overigens in Nesselande al eerder door Nesselande.INFO in kaart gebracht, zie artikel.

Anno 2022 is er even geen politieke campagne te voeren, maar blijven de bewoners klagen en de problemen zich opstapelen.

Het “lokale buurtpreventie team” – die de afgelopen jaren al bij een (1) volle prullenbak de sociale media volspamt –, is opvallend muisstijl bij de calamiteiten die zich op snelheid aan de oppervlakte opdoen.

De vingerwijzing naar Zuidplas als bron van “afvaltoerisme” verdwijnt in 2022 als sneeuw voor de zon. Daar waar Zuidplas er toch al niets aan wilde doen, zie artikel, is het vermeend afvaltoerisme door deze gemeente wederom anno 2022 nog steeds niet bewezen, maar zorgt dit wel voor onnodige spanningen met buurwijk Rotterdam-Nesselande.

Verloedering

Anno lente-zomer 2022 is de situatie schrijnend en duikt het wildparkeren, de afvaldumping, het maandenlang achterlaten van in het wild geplaatste vuilcontainers veelvuldig op aan de oppervlakte van de wijk Nesselande. Waar we winkelwagens bij de bewoners voor de deur zien staan en ook Nesselanders de regels op het veelbesproken wandelgebied Maltaplein overtreden, is het voorbeeldgedrag vanuit de eigen wijk ver te zoeken.

 

Winkelwagenterreur: ‘Bewoners in Nesselande claimen vaker hun eigen winkelwagentje’ @openrotterdam

 

Vrijelijk afvaldumpen aan het strand

Nesselande.INFO krijgt meldingen van open, stinkende vuilbakken aan en op de boulevard. Een deel is leeg, een deel lijkt mede door strandbezoekers te zijn gevuld.

Ook in Nesselande wordt gebouwd en verbouwd. Dit is overduidelijk. Gezien de lange buzz van “afvaltoerisme” en overvolle afvalbakken, is het verwonderlijk dat Nesselande meer dan ooit uitnodigt om grofvuil te komen dumpen. Het stilletjes dumpen van wat afval, kan zelfs in de onduidelijk in het wild en niet afgeschermde vuilbakken waar zonder enig toezicht in gedumpt kan worden. Niemand staat meer massaal afvaltoerisme in de weg.

Manipulatie? Wij doen eerst meldingen!

Of wij afbeeldingen in onze artikelen manipuleren? De gevallen opsparen? Bovenstaande compilatie is het resultaat van 15 minuten rondrijden in Nesselande. Tijden en locaties zijn in de afbeeldingen getagt. Onze artikelen gaan pas live als meldingen naar de dienstdoende afdelingen geen resultaat opleveren of zo vertraagd worden opgepakt dat ze een gevaar gaan vormen in de wijk. Op het moment dat Nesselande.INFO – veelal openlijk in de sociale media – meldingen doet, is dit reeds afzonderlijk door bewoners gedaan maar niet of niet tijdig opgepakt.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair