HomeGemeente #raad010Er is nog GEEN akkoord Vijfde 'file' Dorp; Provinciale Staten beslist pas...

Er is nog GEEN akkoord Vijfde ‘file’ Dorp; Provinciale Staten beslist pas in juni

Wat veel media ons willen doen geloven, is spijtig nog niet de werkelijkheid. De gemeenteraad van de omringende buren van Zuidplas hebben haast met een getekend bestuurlijke overeenkomst met de provincie (en grondbank), maar er is nog geen besluit. Wel heeft de gemeenteraad in mei 2021 een aantal moties laten passeren. 

Waar lange tijd vitale adviesdocumenten voor de raadsleden zijn weghouden, zijn het nu de bewoners van Zuidplas die eindelijk van zich laten horen in een belangenvereniging en ervaren journalisten die daadwerkelijk in de case zijn gedoken, laten een wederhoor zien die de belangen van de bewoners van Zuidplas vertegenwoordigt.

Waar Nesselande.info uitgebreid wist te melden dat het zogenoemde Participatiedocument, dat is opgesteld met en door de bewoners en ondernemers uit Zuidplas, compleet wordt genegeerd bij het Masterplan Vijfde Dorp, lijken de bewoners nu gehoord te gaan worden.

“Zuidplas negeert inwoners Zuidplas, Vijfde Dorp; angst voor vastlopen omgeving A12-A20 door ontbreken verkeers- en mobiliteitsplan”

Ondanks het zoeken van direct contact, is de lokale politiek in Rotterdam nog stil over de komende – en wederom – fileinfarct rondom Nesselande. De beoogde bestuurlijke overeenkomst, die in concept aanwezig is, zorgt ervoor dat het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder uitgevoerd kan worden. De kritische Provinciale Staten beslist hier in juni 2021 over. Het mobiliteitsplan, maar ook de groeiende kritiek van bewoners en bedrijventerreinen, die compleet klem komen te zitten, liggen in de weg. Letterlijk. De bewoners worden gelokt met goedkope koopwoningen (maximaal 325.000 euro) die deels met steun van de Rijksoverheid worden gesubsidieerd. of er ook in de periode 2024-2034 gebouwd kan worden met een verkoopprijs van maximaal 325.000 euro, valt te betwijfelen. Daarbij stapt de gemeente ook massaal over het euvel van het zeer laag bouwen in de polder heen.

Isolatie versus woonbeleving

Dat de komende bewoners ge-isoleerd tussen provinciale wegen naar de A12 en A20 geklemd zullen komen te zitten, wordt niet als onderdeel van een woonbeleving gezien. Daarbij de jarenlange werkzaamheden aan de A20 die nog bij start bouw de filedruk zullen doen exploderen. April en mei 2021 draait de gemeenteraad in de media met beloftes om toch de N219 te gaan verbreden en wellicht voor een massa-ontsluiting te gaan zorgen bij de boog net voor Moordrecht. Wie de adviesplannen aangaande de mobiliteit rondom het Vijfde Dorp heeft bestudeerd, weet inmiddels beter; de omgeving komt bij start bouw in een giga fileinfarct terecht als er nu geen uitgewerkt verkeersplan wordt uitgewerkt.

Omroep West wist april 2021 te melden dat de plannen van de polderburen wel vaker omstreden zijn:

De plannen voor de Zuidplaspolder zijn omstreden. Zo heeft de Raad van State vorig jaar twee nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente vernietigd omdat deze te weinig rekening hielden met de belangen van de tuinders in het gebied. Het nieuwe plan is een masterplan voor het gebied en moet later nog omgezet worden in nieuwe bestemmingsplannen.

Overeenkomst

Met de overeenkomst kunnen in het Middengebied van de Zuidplaspolder – achter Nesselande –  een nieuw dorp met 8.000 woningen en nieuwe bedrijventerreinen in een vernieuwend landschap gerealiseerd worden. De overeenkomst is voor reactie voorgelegd aan Provinciale Staten.

Waarom een nieuw dorp?

Het Vijfde Dorp (=conceptnaam) gaat heel lang terug. Een deel van de grond is gekocht van Rotterdam, wij spreken dan ook de gemeente aan om ook voor Nesselande een mobiele oplossing te vinden bij realisatie van het dorp. De provincie Zuid-Holland heeft Zuidplas in 2004 aangewezen als ontwikkel-locatie voor woningbouw en lang tijd zijn diverse plannen afgekeurd, maar leuk – door de start van de bouwcrisis – de noodzaak er ook niet te zijn.

De Raad van State heeft in 2020 twee nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente vernietigd omdat deze te weinig rekening hielden met de belangen van de tuinders in het gebied. Zoals Nesselande.info – op basis van de relevante onderzochte documenten en plannen – reeds eerder meldde, ontbreekt er een daadwerkelijk verkeer- en mobiliteitsplan. Bovendien zijn er na de verkiezingen veel vraagtekens gezet bij het landelijk daadwerkelijk moet realiseren van 1 miljoen woningen om het tekort op de woningmarkt op te lossen in tien jaar tijd. Experts spreken eerder van een noodzaak van 300.000 woningen.

Een verkeersinfarct omgeving Zevenhuizen-Nesselande – Moordrecht

Het is momenteel al druk met verkeer uit Zevenhuizen (Koningskwartier) en Nesselande. Daarbij veel sluipverkeer dat van de A20 de A12 op wil.

De gemeente Zuidplas wil bij de komst van het Vijfde Dorp het verkeer door het dorp Zevenhuizen voorkomen. Dat zou betekenen dat wellicht het verkeer aan de kant van de Rotte-Oud Verlaat-Rotterdam-Ommoord zijn uitweg moet vinden. Daar lijkt verbreding of een extra wegennet bijna onmogelijk. Zuidplas blijft de verbreding van de N219 benoemen als ‘oplossing’ aangezien er nu (2021) al een verbreding nodig is voor een doorstroom tijdens de spits, zal dit in de toekomst een minimale zesbaansweg moeten worden door het landschap richting de A12.

Kijken naar bovenstaande omgevingskaart (Google maps, april 2021), dan zouden de bewoners van het Vijfde Dorp een vermoedelijke aansluiting krijgen direct op de rotonde Zuidplasweg – N219, zie A in het rood. Dit is de rotonde waar het verkeer uit Nesselande (sluipverkeer Zuidplasweg), het verkeer uit Zevenhuizen en dan ook het toekomstige Vijfde Dorp samen moet komen. Daarbij is het aanwezige vrachtverkeer vanuit alle kanten een belangrijke factor van doorstroom-invloed.

 

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

2 REACTIES

 1. Uit de toon van dit artikel begrijp ik dat dit een opiniestuk is en dat veel genoemde veronderstellingen niet gebaseerd is op concrete plannen of feiten. Zover ik weet is er nog helemaal geen verkeersontsluitingsplan gemaakt voor het toekomstige Vijfde Dorp en is daarom de huidige veronderstelling dat het Vijfde Dorp tot veel extra fileleed leidt voor de inwoners van Nesselande nogal voorbarig. De voorziene locatie van het centrum van het Vijfde Dorp ligt dichter bij de de A20 en N457 dan bij de de N219. Het lijkt daarom voor de handliggend dat de ontsluiting van het Vijfde dorp met name via de (in de toekomst verbrede) A20 en/of N457 zal plaatsvinden

 2. Files Vijfde Dorp

  Beste Erwin,

  Dank voor uw inhoudelijke reactie.
  et artikel is onderdeel van een reeks van artikelen en gelinkt aan de bestudeerde plannen en (vertrouwelijke) adviesplannen allen gebaseerd op de documenten zoals de gemeenteraad Zuidplas deze heeft behandeld, maar spijtig kritiekloos in de media verschijnt.
  Fileinfarct Vijfde Dorp

  Wij zijn het enige medium in de regio die daadwerkelijk de adviesplannen mbt verkeer en mobiltiteit Vijfde Dorp behandelt en daaruit het advies belicht dat gerenommeerd mobiliteitsbureau Goudappel Coffeng aangeeft dat er reeds bij 4000 woningen een fileinfarct ontstaat tijdens de lange spits op de N219/A12 en A20.
  Een brede ontsluiting Moordrechtboog zou logisch zijn, boven de voorkeurssituaties die ontsluit naar de N219 links en rechts van Nesselande.
  Daarmee komt Nesselande inderdaad klem te zitten, ook omdat ze een deel van de kruising Brandingdijk – N219 dicht willen gooien.

  Namens redactie Nesselande.info

Reacties zijn gesloten.

Populair