HomeNesselande in de persSteun initiatief nieuwe middelbare school omgeving Nesselande; uw handtekening nodig!

Steun initiatief nieuwe middelbare school omgeving Nesselande; uw handtekening nodig!

De RVKO (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs) biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs gebaseerd op een zich steeds vernieuwende katholieke traditie en op persoonlijke betrokkenheid van eenieder. Dat gebeurt vanuit de zeven kernwaarden van de RVKO: verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en hoop.  

Steun hier het initiatief voor de nieuwe middelbare school omgeving Nesselande

De RVKO kent een initiatief om een middelbare school te starten in de omgeving Nesselande voor hoogbegaafde kinderen.

 

Vrijwilligers gaan de deuren langs in de wijk Nesselande om handtekeningen te verzamelen om de school te realiseren, meer info kunt u ook vinden op www.verbazischoolwow.nl.

Verbazisschool

 

Onze school is een inspirerende, uitnodigende leeromgeving en tegelijkertijd een warme ontmoetingsplaats, waar kinderen zich in de eerste plaats veilig en welkom kunnen voelen. We streven ernaar om kinderen bij het verlaten van de school voor zichzelf, de ander en de wereld te kunnen laten zorgen. In ons vrije, maar niet vrijblijvende onderwijs behandelen we kinderen ongelijk om gelijke kansen te creëren. Ieder kind heeft het nodig gezien te worden en zich te kunnen ontwikkelen.

Ons onderwijs bestaat uit drie pijlers: doelentijd, persoonsontwikkeling en projectmatig werken. We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen om evenwichtige mensen te worden.

 

Welbevinden en betrokkenheid zijn hierbij belangrijke ijkpunten om te zien of een kind klaar is om zich te ontwikkelen.

Om kinderen te laten bloeien, lopen we op, maar zeker ook naast de gebaande paden binnen het onderwijs.

Binnen de school zijn ook 5 groepen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs en twee groepen voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong gehuisvest, naast 3 reguliere groepen voor de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw (groep 3,4 en 5) en de bovenbouw (groep 6,7 en 8). In de voltijds hoogbegaafdengroepen werken kinderen van groep 4 t/m 8.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Popular