HomeNesselande INFO nieuwsUitkomst Raad van State groot probleem voor Vijfde Dorp achter Nesselande

Uitkomst Raad van State groot probleem voor Vijfde Dorp achter Nesselande

Insprekers bouw Vijfde Dorp: 'Dit is een dikke middelvinger naar de bewoners'
Insprekers bouw Vijfde Dorp: ‘Dit is een dikke middelvinger naar de bewoners’

 

Het dossier van Nesselande.INFO, zie hier, wordt steeds vaker ingezet om het bijna onmogelijke plan van het Vijfde Dorp achter Nesselande te bekijken. De bouwplannen voor het ‘Vijfde Dorp’ in de gemeente Zuidplas moeten terug naar de tekentafel door bezwaren van bewoners aan de Middelweg en het Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard. Al eerder wist Nesselande.INFO op basis van raadsverslagen te melden dat het Hoogheemraadschap bij het inspreken in de raad in Zuidplas heeft geadviseerd niet te gaan bouwen om een ecologische ramp te voorkomen. Vooral de waterafvoer – waar ook Zevenhuizen last van heeft – is een probleem. Al eerder bleek dat er geen mobiliteitsplan is om de gemeten file-infarcten te voorkomen. Markant was het direct vertrekken van de VVD-wethouder uit Zuidplas na het in corona-tijd doordrukken van het megaplan in de lage polders van Zuidplas zonder de boel uitgewerkt te hebben. 

De bezwaren, die bij de Raad van State waren ingediend, richten zich voornamelijk op de onvoldoende zekerheid en comfort die de gemeente volgens hen biedt.

Mei 2024 ging er reeds een petitie rond van inwoners en ondernemers uit Zuidplas die niet wisten wat de gevolgen voor hun zijn, daar waar de bestemmingsplannen nog niet volledig zijn.

Hoofdpunten van de bezwaren:

  1. Onvoldoende Zekerheid voor Duurzaamheid: Het Hoogheemraadschap maakt zich zorgen over de lange termijn bestendigheid van de woningen, specifiek of deze meer dan 100 jaar kunnen blijven staan. Zij stellen dat de plannen niet voldoen aan de voorwaarden voor een duurzame en veilige leefomgeving.
  2. Waterhuishoudkundig Plan: Een belangrijk waterhuishoudkundig plan is nog niet opgesteld en vastgesteld. Volgens wethouder Schuurman (CU/SGP) zou dit onderzoek nog dit jaar worden opgeleverd, maar normaal gesproken zou dit plan al vastgesteld moeten zijn voordat de bouwplannen definitief goedgekeurd worden.
  3. Zorgen van Bewoners: Bewoners van de polder maken zich zorgen over de schadeafhandeling bij de bouw, de benodigde uitkoopregeling, en de totale kosten van de bouwplannen. Er is onvoldoende vertrouwen in de geboden garanties door de gemeente.

Druk op Zuidplas:

De gemeenteraad van Zuidplas heeft onder tijdsdruk ingestemd met de bouwplannen, omdat bij niet-instemming het eerste aankooprecht van de gronden in de polder zou verlopen. Dit werd door raadsleden gezien als een te groot risico.

Bouwplanning en Verwachtingen:

  • Vertraging en Aangepaste Planning: De gemeente verwachtte al minder woningen per jaar te bouwen dan oorspronkelijk gepland, nu met bijna 330 woningen per jaar vanaf 2026, in plaats van de aanvankelijk verwachte 700 woningen per jaar.
  • Invloed van Beroepsprocedure: De beroepsprocedure bij de Raad van State, die naar verwachting anderhalf tot twee jaar zal duren, zorgt voor verdere veranderingen in de planning.
  • Start Bouw: Het is de bedoeling om in 2026 te beginnen met het bouwrijp maken van het gebied voor de eerste fase van 2.370 woningen.

Echter, de uitkomst van de zaak bij de Raad van State blijft onzeker en kan mogelijk de verdere voortgang van het project beïnvloeden.

De situatie roept nog meer vragen op over de wijsheid van het bouwen van een nieuw dorp in de laagste polder van het land, gezien de complexe bodemgesteldheid en klimaatontwikkelingen die extra investeringen en strikte voorwaarden vereisen.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair