HomeActiviteiten Nieuws NesselandeWOZ-waarde woning stijgt in 2023 met gemiddeld 17%

WOZ-waarde woning stijgt in 2023 met gemiddeld 17%

 

Woonkamer Moderne Tv, Woonkamer, Moderne

 

De WOZ-waarde van woningen die veel mensen de komende weken van hun gemeente ontvangen stijgt nog sterk. De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van een woning komt dit jaar uit op 17%. Dit is een landelijk gemiddelde. De recente berichten over de woningmarkt laten zien dat gemiddelde verkoopprijs van woningen de afgelopen maanden daalt. Deze daling is dit jaar niet terug te zien in de WOZ-waarden. Dat komt omdat voor de WOZ-waarde in 2023 gemeenten moeten kijken naar de marktontwikkeling in 2021 (de periode tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022).

Regionale verschillen

De 17% stijging is een landelijk gemiddelde. Per woning wijkt de waardestijging af van dit landelijk gemiddelde. De waardestijging van een woning hangt af van verschillende factoren zoals de ligging, het type woning en de status van onderhoud. Ook zijn er regionale verschillen. Op dit moment zijn gemeenten bezig met de laatste controle van de WOZ-waarden. Het overzicht met actuele waardeontwikkelingen per gemeente is te vinden op de website van de Waarderingskamer.

Waardepeildatum

Voor het bepalen van de WOZ-waarde in 2023 moeten gemeenten kijken naar de verkoopcijfers van woningen rond 1 januari 2022. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. De waardepeildatum ligt altijd in het verleden. Voor 2023 is de waardepeildatum voor de WOZ-waarde 1 januari 2022.

Afkorting WOZ

De afkorting Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst gebruiken deze WOZ-waarde voor het heffen van onder meer de onroerendzaakbelasting (ozb), watersysteemheffing gebouwd en het eigenwoningforfait. Ook voor huurders van woningen kan de WOZ-waarde van belang zijn, bijvoorbeeld voor het bepalen van de maximale huur op basis van het woningwaarderingsstelsel.

 

Sinds 2022 hanteren alle Nederlandse gemeenten dezelfde meetmethode. Deze methodiek berekent woningen voortaan op basis van oppervlakte (m2) in plaats van inhoud (m3). Hiervoor worden de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster gebruikt. De implementatie van deze nieuwe manier van rekenen is op lange termijn bevorderlijk voor de waardebepaling, maar kan op korte termijn foutgevoelig zijn. Een gevolg daarvan kan een te hoog ingestelde woningwaarde zijn. In dat geval betalen woningeigenaren onnodig veel belasting.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden