HomeNesselande in de pers Geen verkeer-aso-meter Brandingdijk en Laan VA, bewoners woest: '..huidige aso-geluidsmeter op...

[UPDATE] Geen verkeer-aso-meter Brandingdijk en Laan VA, bewoners woest: ‘..huidige aso-geluidsmeter op verkeerde plek’

De GID's zijn gekoppeld aan apparatuur die geluid meet. Ook worden er op twee locaties microfoons ingezet. Bij geluidsoverlast of extreem harde geluiden verschijnt er op het display een boodschap,  die waarschuwt voor een boete van 280 euro.
GID staat verkeerd geplaatst

Bewoners rondom de Brandingdijk en Laan van Avant-Garde zijn verbaasd waarom er geen GID overlast display is geplaatst op de plekken die al jaren voor geluids-overlast zorgen en veel klachten opleveren van bewoners in Nesselande. Bij wat zon scheuren luidruchtige motoren en auto’s over de Brandingdijk en lange laan richting het strand van Nesselande. Door de ligging weerkaatst het geluid tegen de bebouwing op beide plekken. Ondanks dat de gemeente Rotterdam (zie screenshot in dit artikel) deze plekken benoemd, staan juist daar geen geluidsmeters. 

De Wijkraad Nesselande verdedigt de plaatsing van een geluidsmeter op een bijzondere plek bij het bedrijventerrein Nesselande waar een flink discussie over los is gegaan op de sociale media. Augustus 2023 is er een geluidsmeter geplaatst (onderdeel van de verkeersaso-campagne die metingen moeten doen) op een markante plek met veel weerstand van bewoners in Nesselande die zich afvragen waarom er geen meting wordt gedaan op de Brandingdijk en Laan van Avant-Garde.

Nesselande.INFO heeft raadsleden van de Rotterdamse VVD gevraagd op de luidruchtige Brandingdijk en Laan van Avant-Garde geluidsmeter te plaatsen.

De Wijkraad Nesselande meent dat de autowasserij (die een stuk verder op het bedrijventerrein is gelegen) voor overlast zou zorgen. Waarom er vervolgens een geluidsmeter hoek rotonde Laan van Magisch Realisme is geplaatst, is niet duidelijk.

De in 2023 geplaatste geluidsmeter staat voor een stop voor een drukke rotonde einde Laan van Magisch Realisme waar het verkeer nauwelijks op snelheid de rotonde kan nemen en voorrang moet geven. Bovenal kent deze straat een hoge dichtheid van heuvels die snel rijden onmogelijk maken.

[UPDATE december 2023 Bewoners aan de Laan van Avant-Garde hebben zelf uitingen geplaatst langs de weg die verzoeken rustiger te rijden] 

‘Geen klachten geluidsoverlast’

De Wijkraad Nesselande meent op diverse sociale media dat er “geen klachten bekend zijn rondom de Brandingdijk en Laan van Avant-Garde” van geluidsoverlast van het verkeer.

[UPDATE] Waar spijtig de Wijkraad Neselande op de sociale media laat weten dat de geluidsoverlast in Nesselande “vooral” op de Laan van Magisch Realisme zou zijn (waar de waarschuwingsled staat na een vluchtheuvel) laat de VVD Rotterdam op 18 augustus 2023 weten dat zij aandacht gaan vragen voor de plekken waar al 10+ jaar klachten over zijn mbt geluidsoverlast: Brandingdijk-boulevard en de Laan van Avant Garde.  

Nesselande.INFO heeft eerder aandacht gevraagd

Nesselande.INFO heeft reeds eerder met VVD’er Diek van Groningen gesproken over de kwesties van geluids- en verkeersoverlast op de Brandingdijk en Laan van Avant-Garde. Dit ondanks de mooie bestrating op de dijk. Zomer 2023 hebben bewoners in het midden van de laan (vanuit de richting Hoofdweg) zelf een bord geplaatst met 50 km p/u. Waarom vooral de Wijkraad Nesselande de overduidelijke en grote hoeveelheden van klachten van bewoners op de genoemde locaties negeert, is niet duidelijk.

Wie de wijk en klachten van bewoners kent, weet dat er vooral op de warme zomeravonden, zoals nu augustus 2023, veel geluidsoverlast op de genoemde plekken.

Het is helemaal merkwaardig aangezien de lokale buurtpreventie (tevens lid wijkraad Nesselande) in diverse media-uitingen meldt dat er juist geluidsoverlast rondom het strand van Nesselande aanwezig is:

Ook gemeente Rotterdam maakt melding van verkeeraso’s wegen naar strand Nesselande

Ook de gemeente Rotterdam maakt melding van de verkeersaso’s ‘strand Nesselande’ (zie screenshot). Waarom daar geen overlast staat is een raadsel, (Screenshot: Ad.nl, 2021/2022 en Rotterdam.nl asocampagne 2023 ) . Bij het strand van Nesselande staat wel een campagnebord maar geen aso-meter.

De Geluid Informatie Displays (GID’s) zijn er in Rotterdam (en ook Amsterdam) om hen hiervoor te waarschuwen voor teveel geluid van het voertuig. Waar het campagnebord op de boulevard staat (een logische locatie) staat de GID zelf aan de andere, stille kant van de wijk bij het bedrijventerrein. De Wijkraad Nesselande meent dat het bordje op de hoge paal voor de rotonde op de Laan van Magisch Realisme vooral bedoeld is voor de (opgevoerde) scooters die van het scooter-reparatie-bedrijfje komen op het bedrijvenpark. Merkwaardig. Ook op de scooter is de vluchtheuvel voor het bordje niet op snelheid te nemen en is het slecht-leesbare LEDbordje hoog op de paal vanaf een scooter (helmplicht) niet te zien op het moment dat het bordje aangaat.

De GID’s zijn gekoppeld aan apparatuur die geluid meet. Ook worden er op twee locaties microfoons ingezet. Bij geluidsoverlast of extreem harde geluiden verschijnt er op het display een boodschap,  die waarschuwt voor een boete van 280 euro.

Het meet niet direct de snelheid het geeft op een klein ledbordje een waarschuwing. Waar Nesselande jarenlang klachten kent in de snelle route naar het strand via de Brandingdijk, de boulevard zelf en de Laan van Avant-Garde, staat de GID op een merkwaardige plek.

Op de volgende locaties staan de GID’s in Rotterdam (per augustus 2023) :

  • Strevelsweg richting Feyenoord stadion
  • Slinge richting Vaanweg
  • Laan van Magisch Realisme richting Zevenkampsering
  • Bergselaan richting Schiekade

De Laan van Magisch Realisme is opmerkelijk (zie afbeelding bovenaan dit artikel), het is niet alleen een zeer rustig gedeelte achter de verkeersaders in de wijk, het kent binnen Nesselande het hoogste aantal vluchtheuvels. Voor een van de heuvels – op kort afstand van het bordje – zal er flink moeten worden afgeremd wat ook het geluid van het voertuig in volume doet afnemen. Er zijn enkele gevallen bekend aan de overkant van deze laan, op het bedrijventerrein zelf van “races”.

Daar waar de laan vol ligt met heuvels, blijft de vraag:

Waarom hier een GID meter en niet op de plekken waar bewoners al jaren over klagen?

Er is contact geweest met de gemeente die zegt niets te weten van (geluids)overlast op de Brandingdijk en boulevard van Nesselande/Laan van Avant-Garde van hardrijdend en geluidsmakend verkeer.

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair