HomeGemeente #raad010 VIDEO Wethouder Zuidplas die Vijfde Dorp er doorheen duwde, stopt ermee!...

[UPDATE] VIDEO Wethouder Zuidplas die Vijfde Dorp er doorheen duwde, stopt ermee! #fileinfarct #financieel #onderwater

Polders Vijfde Dorp Nesselande bouw

De beslissing ging snel en werd voornamelijk in een zorgwekkende COVID-19 lockdown-periode genomen. Bewonersavonden tijdens belangrijke voetbalavonden, mede raadsleden pas laat details geven van het ‘masterplan Vijfde Dorp’ en veel gegevens van het vooronderzoek pas rondom de beslissing delen en de waarschuwingen van het momenteel bouwen op een laag punt van Nederland negeren. Een stemwijzer bedoeld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 die het onderwerp ‘Vijfde Dorp’ en de problemen rondom de weginfrastructuur negeert. Het Vijfde Dorp in Zuidplas – dat 8000 woningen moet gaan realiseren en tegenover Nesselande komt te liggen rondom de N219 – heeft ons een giga dossier opgeleverd. Dieptepunt waren de metingen in thuiswerkperiode aangaande de mobiliteit rondom onder andere de N219; de 8.000 woningen – en zo een extra aantal van 12.000 auto’s – zouden geen extra filedruk op de A12/A20/N219 gaan geven. 

Een onderzoek net na deze periode laat onderbouwd zien dat er al bij de bouw van 4000 woningen een enorme druk volgt op de N219 en ook A12 en A20. Zie dit artikel met onderzoek. 

De provincie liet in het contract toch vooral de bepaling doorschijnen dat Zuidplas verantwoordelijk is voor file- en mobiliteitsproblemen in en rondom het nieuwe dorp in polder.

[UPDATE 20/3/2022 Er komt een onderzoek naar de effecten van stijging van het zeewater voor het middengebied van de Zuidplaspolder. De voorbereidingen hiervoor zijn al in gang gezet.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 zijn onderhandelingen gestart, zo meldt mediakanaal Gouwe Ijssel Nieuws. In een laatste interview benoemt de afzwaaiende ook de wethouder nog even de problemen.. die in het beslissingstraject al duidelijk waren en nog geen oplossingen kennen.

[UPDATE 20/3/3022 Naar aanleiding van een discussie die wij @Nesselande met Zuidplas journalist(en) hebben gehad, hieronder een nuancering van onze uitingen in dit artikel]  

Vraag hoe komen jullie tot de uiting ‘doorheen duwde’

Antwoord: Wij komen tot die conclusie op basis van het feit dat april 2021 het aantal woningen van 4000 naar 8000 woningen is gegaan puur om financieringsreden. Daarbij moest het effect op de polder/het Middengebied, het effect van de stijgende zeespiegel voor het laaggelegen gebied als ook een werkbaar mobiliteitsplan nog worden uitgewerkt. Veel raadsleden hebben begin 2021 aangegeven vitale bronnen en stukken niet te hebben ontvangen; dit ging onder andere over onderzoeken mbt het verkeerseffect die een zware overbelasting van de N219 voorspellen en verbreding N219 adviseren, klik hier voor het dossier

Er lijkt sprake te zijn van een een sterke druk vanuit de provincie om snel tot een akkoord te komen, zie bovenstaande afbeelding van Stadszaken.nl en citaat:

‘Het provinciebestuur zegt dat als we het doen, we het nu moeten doen, op basis van goede afspraken en als onderdeel van een integrale ontwikkeling’

Na de versnelde ‘beslissing’ tonen veel lokale politieke partijen spijt te hebben van de beslissing/vroegere grondaankoop. 

  • Tevens zijn argumenten van de bewoners van Zuidplas – zoals het voorkomen van meer traag verkeer zoals fietsers en aanpassingen van de N219 ter voorkoming van meer files – genegeerd en is het plan er doorheen geduwd op basis van veel onjuiste aannames die momenteel nog onderzocht worden.  
  • Tevens drong de wethouder aan op het feit dat het poldergebied anders ‘door Rotterdam volgebouwd zou worden’. Hiervan was in 2019 al geen sprake, zie artikel
  • Hart van Zuidplas schreef mei 2021 al over de druk maar ook de voorstelling dat het poldergebied waar het Vijfde Dorp staat gepland- ondanks een duidelijk afgewezen motie in 2019 – anders ‘in handen van Rotterdam zou komen’. Zuidplassers zou worden voorgehouden dat er nog meer van Zuidplas geannexeerd zou worden in het verlengde van het huidige Nesselande. Een onwerkelijke voorstelling van zaken om het plan ‘Vijfde Dorp’ er doorheen te duwen. De dure aankoop van het betreffende grondgebied laat nauwelijks een financiering over voor een gedegen weginfrastructuur en het voorkomen van structurele verkeersdrukte in en rondom het toekomstige Vijfde Dorp, de N219 en A12 en A20. 

 

Zuidplas onderhandelde vervolgens tweeënhalf jaar lang met haar partners: de provincie en Rotterdam als grote spelers. Alle partijen hadden zo hun eisen en even dreigde het de verkeerde kant op te gaan. De motie Nesselande-Oost – een poging van de kant van Rotterdam om opnieuw grondgebied van Zuidplas te annexeren – bracht spanning. Zuidplas, college en raad, week echter niet van hun koers.

Verkeersdrukte

In het Masterplan Vijfde Dorp wordt aangegeven dat de nieuwe Zuidplassers toch vooral met OV en fiets en brommer naar metro Nesselande of treinstation Waddinxveen zullen moeten afreizen. Er komt geen verbreding van de N219 ondanks stellig adviseur van mobiliteitsadviseurs en stedenbouwkundigen. Snelbussen naar locaties in de omgeving zouden de files in de spits moeten vermijden.

Ook de lokale politieke partijen in Rotterdam hadden deze toekomstige fileproblemen niet in het programma.

 

De infrastructuur baart hem wat zorgen. Dat moet goed onderzocht worden maar de huidige verkeersproblematiek zoals de ochtendfile op de Brandingdijk in Nesselande noemt hij een probleem van Rotterdam.

 

De wethouder woonde al jaren buiten Zuidplas

Een gevoelig item in Zuidplas was het feit dat de betreffende wethouder al jaren niet meer in Zuidplas woonde. Dit ondanks een foutieve melding op de eigen partijsite zuidplas.vvd.nl dat de man in Nieuwerkerk aan den Ijssel zou wonen.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair