HomeNesselande INFO nieuwsVerslechterd Wijkprofiel Nesselande Rotterdam: Ommoord, Kralingseveer en 's-Gravenland veiliger!

Verslechterd Wijkprofiel Nesselande Rotterdam: Ommoord, Kralingseveer en ‘s-Gravenland veiliger!

Het gemeente wijkprofiel is wederom opgemaakt. Nesselande.INFO houdt profielen bij sinds 2014, zie deze link onder andere, en bemerkt het doorzetten van aan negatieve trend die onder het huidig college van Leefbaar Rotterdam, VVD, DENK en D66 zich doorzet: “Nesselanders zien de wijk als steeds onveiliger!“.  Wijken als Ommoord en Kralingseveer scoren beter dan Nesselande. Ook op Rotterdam Zuid wordt er steeds beter gescoord. 

Waar de index van de gemeente Rotterdam op gebied van Veiligheid een gevoel weergeeft van bewoners uit Nesselande, zie we dat het nepnieuws – verspreid door leden van een politieke partij als ook de Buurtpreventie Nesselande – een negatief effect heeft.

 

[VIDEO] Leefbaar Rotterdam: ‘Met ons in college010 is Rotterdam in 1,5 jaar tijd onveiliger geworden (maar we geven wel meer uit)’

“Het Wijkprofiel verbindt de harde cijfers en de beleving van de Rotterdammers met elkaar. Dat is waardevol.”

Prins Alexander

De ‘pacman’ figuur laat schematisch zien hoe een wijk er voor staat op de domeinen:

  • fysiek (bijvoorbeeld leegstand van panden, openbare ruimte, woonbeleving)
  • veiligheid (bijvoorbeeld criminaliteit, overlast) en
  • sociaal (bijvoorbeeld opleiding, werk en inkomen, omgang met buurtbewoners).

Elk domein is weergegeven in een kwart van de cirkel. Het linker kwart staat voor de fysieke index, het middelste kwart voor de veiligheidsindex en het rechter kwart voor de sociale index.

Bijeenkomsten

In de komende maanden worden in alle 39 wijken wijkbijeenkomsten georganiseerd met de wijkraden, wijkpartners en bewoners over de uitkomsten in hun wijk. De wijkwethouders zijn hier ook bij aanwezig. Het doel hiervan is meer duiding te krijgen met elkaar op de resultaten per wijk, waarna bekeken wordt hoe dit kan leiden tot eventuele acties in de komende jaaractieplannen. Het college wil van tellen naar vertellen en de Wijkprofieldata van waarde laten zijn voor de wijken.

Verantwoording index en cijfers 2024 

De cijfers op deze website zijn openbaar en mogen in publicaties, met bronvermelding (Cijfers: gemeente Rotterdam; OBI, Wijkprofiel 2014-2016-2018-2020-2022-2024) worden gebruikt.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair