HomeOmgeving Nesselande Boulevard chaos zomer 2024: "tijdelijk Wijkraad parkeerterrein Nesselande" wederom ingestort

[UPDATE] Boulevard chaos zomer 2024: “tijdelijk Wijkraad parkeerterrein Nesselande” wederom ingestort

Een buzz van de lokale wijkraad Nesselande wat vast goede bedoelingen had maar nutteloos een groot deel van het recreatiegroen aan de boulevard van Nesselande inneemt. Daarbij komen er chaotische werkzaamheden bij juli-augustus 2024 waarbij het strand van Nesselande wordt verbreed en opgehoogd en voor veel overlast gaat zorgen, als ook meer parkeerproblemen, zie artikel.

De uiterst slechte communicatie tussen bewoners, inspreekorganen, beleidsmaker en diverse wijkraden (van Nesselande) is in de tussenevaluatie lente 2024 in een conferentie flink aangestipt, zie video. In Nesselande vragen wij ons af waarom er herhaaldelijk niet wordt geluisterd naar wijkinitiatieven en verzoeken die letterlijk naar de Wijkraad in Nesselande worden gecommuniceerd en vragen die direct aan de Wijkraad worden gesteld, zoals een eerder stellig verzoek van Nesselande.INFO aan de Wijkraad van de Nesselande de bewoners bij de stroommasten in de wijk te informeren over het nu op basis van RIVM-onderzoek bewezen gezondheidsrisico, zie artikel met onderzoeken en aanvullende bronstukken.

Bij de tussenevaluatie veel twijfels over de werking van de wijkraden in Rotterdam
Bij de tussenevaluatie veel twijfels over de werking van de wijkraden in Rotterdam

Het idee van een tijdelijk hekwerk rondom een stuk sportgroen in Nesselande kwam van de Wijkraad Nesselande die hiermee denkt het parkeerprobleem samen met Leefbaar Rotterdam zo op te lossen. Dit nadat jaren geleden Leefbaar Rotterdam akkoord heeft gegeven voor de bouw van de woningen op het Noorderstrand Nesselande (met originele bestemming extra horeca). Het gebied Kretalaan is altijd een goede buffer geweest als parkeergelegenheid daar waar de Kosboulevard werd volgeparkeerd.

Het "tijdelijk Wijkraad parkeerterrein boulevard Nesselande" wederom ingestort
Het “tijdelijk Wijkraad parkeerterrein boulevard Nesselande” wederom ingestort

Zomer 2023 is er in de zomer een hek rondom een stuk groen aan de boulevard van Nesselande geplaatst als “oplossing” van de parkeerproblemen aan de boulevard van Nesselande.

Chaos zomer 2024 aan het strand van Nesselande als er veel werkzaamheden aan het strand plaatsvinden
Chaos zomer 2024 aan het strand van Nesselande als er veel werkzaamheden aan het strand plaatsvinden

In de praktijk parkeren bezoekers nog steeds in de wijk zelf en wordt deze P(arkeer) vermeden, ook omdat de hekken bleven omvallen en het terrein geen schaduw biedt als ook modderplekken biedt na regen.

Zomer 2024 heeft Nesselande.INFO contact gehad met de gemeente om de hekken wederom overeind te helpen. Gezien de vakantieperiode loopt dit vertraging op.

Pikant detail: zomer 2023 heeft er niemand op dit terrein geparkeerd. Zie artikel. Wie aansprakelijk is voor schade indien een hek op een voertuig valt is nog niet geheel duidelijk.

Wijkraad Nesselande plaatst weer nutteloos terror-‘parkeerveld’ op sportgebied


Verantwoording artikel:

Waarom Wijkraad in de omschrijving?

  • Zij kondigde zomer 2023 het “extra parkeerveld” aan als oplossing. Leefbaar Rotterdam “claimde” het bericht/de “oplossing” vanuit de Rotterdamse, lokale politiek.
Een wijkraadakkoord
Een wijkraadakkoord

Welke verantwoordelijkheid kent de Wijkraad Nesselande met betrekking tot het beleid bereikbaar boulevard Nesselande en parkeergelegenheden? 

  • Dat is een grote en aantoonbare verantwoordelijkheid, aangezien de Wijkraad Nesselande heeft meegewerkt aan het beleidsmatig Wijkakkoord voor de wijk Rotterdam-Nesselande, zie link gemeente, waarin staat dat zij de problemen aan de boulevard van Nesselande beogen op te willen lossen met maatregelen.

Is er melding gemaakt van het slecht-functioneren van het hekwerk rondom het stuk drassig gras naast de school aan de Kosboulevard?

  • Er is door Nesselande.INFO herhaaldelijk melding gemaakt van de ook in 2023 omgevallen hekken rondom het “parkeerveld” en het daarbij waarschijnlijk eigen risico van parkeren. Na geen reacties/acties vanuit de Wijkraad Nesselande heeft Nesselande.INFO direct met de gemeente geschakeld. In 2023 zijn er geen parkeerders gespot op het betreffend sportveld.

Is er een alternatief geboden?

  • Nesselande.INFO heeft middels sociale media en artikelen het idee geopperd de braakliggende kavels Waterwijk (onder de stroommasten) te gebruiken. Dit is reeds succesvol gebruikt tijdens events als tijdelijke parkeeroplossing. Ook hier is door de Wijkraad Nesselande – en in het bijzonder wijkraadslid A.B. die zich verantwoordelijk acht voor de buitenruimte in Nesselande – niet gereageerd.

 

Zomerse chaos: juli-augustus verbreding-ophoging strand Nesselande

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair