HomeGemeente #raad010Verslag #raad010 jaarnota, Rijnmond.nl:“College Leefbaar Rotterdam lijkt wel gokverslaafde”

Verslag #raad010 jaarnota, Rijnmond.nl:“College Leefbaar Rotterdam lijkt wel gokverslaafde”

De extreem-rechtse partij van de lijsttrekker en Nesselander Simons loopt leeg
De extreem-rechtse partij van de lijsttrekker en Nesselander Simons loopt leeg

Per 2022 een nieuwe raad onder aanvoering van Leefbaar Rotterdam die beweert al haar verkiezingsbelofte in te zullen willigen. De waarheid staat 100% haaks op deze belofte als de Rotterdamse Rekenkamer aangeeft dat geen enkel doel is behaald. De extreem-rechtse partij, die torenhoge beloftes heeft gemaakt en zich jarenlang tegen diverse gevestigde partijen in Rotterdam heeft afgezet, maar vooral zich kenmerkt door wanprestatie en een leegloop als dan juni 2024 ook de vervangend fractievoorzitter Ingrid Coenradie na een reeks van schandalen vertrekt.

De al eerder als fractievoorzitter afgeserveerde Bart van Drunen vertrekt tevens per juli 2024 uit Leefbaar Rotterdam en gaat full-time terug naar warmte-werkgever Feenstra.

Markant details is het feit dat juist Coenradie opgeleid human-resource manager is maar tevens de boel niet bijelkaar kon houden. Eind 2023 moest een commissievergadering met inspreker onderbroken worden en ging het beeld op zwart toen Coenradie en partner in verband is gebracht met de (bouw)fraude bij het extreem-dure Boijmans van Beuningen.

De jonge Bart van Drunen werd binnen Leefbaar Rotterdam afgeserveerd door wanprestatie
De jonge Bart van Drunen werd binnen Leefbaar Rotterdam afgeserveerd door wanprestatie

[UPDATE 29 juni 2024; in het artikel zijn aanvullingen en links naar bronnen aanwezig uit/in de raad met toestemming; uitingen kennen een juridische screen voor publicatie.]

De kritiek op de falende partij neemt per vergadering toe als er juni 2024 weer een fractielid opstapt en het gat in de begroting in de #raad010 alleen maar groter wordt zonder duidelijke verklaring van het zittend college dat verantwoordelijk is voor de budgettering.

Als de accountants van PWC de jaarrekening over 2023 om diverse redenen niet wilen goedkeuren, en Rotterdam een lijst van onduidelijke bezuinigingen wacht, worden er veel kritische vragen gesteld aan het #college010.

Naast de campagnebeloften zijn er “meetbare” collegeakkoord-doelen gesteld in 2022. Ook wel “targets” genoemd.

Mei 2024 bleek dat bijna 90% van die targets NIET worden gehaald. Een nieuwe collegeperiode én dus ook een nieuwe opzet van de begroting onder leiding van Leefbaar Rotterdam. Het is juist Leefbaar Rotterdam geweest die vanuit de oppositie onder de gordel aanviel daar waar er nauwelijks doelen gehaald zouden zijn door een zittend college.

In haar rapport ‘Tijd voor targets’ concludeert de Rekenkamer Rotterdam: “Dat in Rotterdam een interessant systeem ontwikkeld is, dat met alle mitsen en maren die horen bij elke poging tot het kwantificeren van politieke doelen en maatschappelijke ontwikkelingen, voor de gemeenteraad een uniek instrument is om het collegeprogramma, de voortgang en de realisatie daarvan, op hoofdlijnen en in samenhang te controleren.”

De gemeente legt de targets uit als:

Meer dan twintig jaar geleden besloot de Rotterdamse politiek te gaan werken met meetbare doelen, met collegetargets. Dat is een hulpmiddel om beter in beeld te krijgen of ambities worden gerealiseerd en wat de maatschappelijke effecten van beleid zijn? Zo kunnen Rotterdammers zien wat de gemeente waarmaakt en kan de gemeenteraad haar controlerende taak gericht uitvoeren.

Onderaan dit artikel zijn de collegetargets 2022-2026 toegevoegd.

‘Geen enkele belofte van Leefbaar Rotterdam is waargemaakt’

De partij die door het niet nakomen van campagnebeloftenzoals de volkstuinen in Ommoord die door raadslid Van Schaik toch worden verwijderd en Van Schaik openlijk tegen het groen in Rotterdam stemt (zie video), een toename van afval in de wijken en meer daklozen in het straatbeeld plus onveiliger gevoel in de wijken – door de mand lijkt te vallen in diverse raadsvergaderingen. Nu blijkt dat het ook financieel niet goed zit; de jaarrekening over 2023 kan niet worden goedgekeurd door accountants van PWC. Bovenal speelt er nog een fraudezaak en was er spontaan ruim 40 miljoen euro “zoek”.

 

 

UPDATE: 13 juni 2024 vond er een inhoudelijk debat jaarrekening gemeente Rotterdam plaats. Dit kent een opvolging in latere debatten in 2024. Kijk hier op video het debat terug

In normaal Rotterdams: bijna 90% van de collegedoelen worden niet behaald en het Rotterdamse straatbeeld verloedert in een tijd van merkwaardige bezuinigingen en uitgaven. Bovenal staat de gemeente er slecht voor door een merkwaardige verdeling van uitgaven en worden bouwplannen weer uitgesteld.

Leefbaar Rotterdam tracht de slechte financiële positie van Rotterdam goed te praten
Leefbaar Rotterdam tracht de slechte financiële positie van Rotterdam goed te praten

‘Dure bouwgrond in Rotterdam maakt het bouwen simpelweg minder aantrekkelijk’

Het duurder maken van bouwgrond in Rotterdam op voorstel van Leefbaar Rotterdam heeft niet alleen voor een uitstel van de noodzakelijke bouw van woningen gezorgd, maar ook een noodzakelijke herberekening die de goedkeuring van de jaarrekening van de gemeente Rotterdam vertraagt en belemmert.

Dure bouwgrond
Dure bouwgrond

De wethouders van Leefbaar Rotterdam zijn hiervoor verantwoordelijk en lijken uit vermeende onervarenheid onscherp en onjuist te hebben gehandeld, wat veel vragen geeft in de raad bij een groeiend wantrouwen naar zittende wethouders. Bovenal lijkt in dit college het niet – of nauwelijks – informeren van de raad een gewoonte te zijn geworden.

Waar het gaat om financiën is het wethouder Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) die gaten met schulden en het graaien in reserves (zoals die van de Eneco-verkoop) lijkt te willen oplossen en toekomstig bestuur met grote schulden opzadelt.

Zwak optreden @vvdrotterdam die het slecht rapport van het college wil goed praten
Zwak optreden @vvdrotterdam die het slechte rapport van de Rekenkamer wil goed praten.

Bovenal is er zo “positief begroot”waarbij de kans op meer gaten en grotere schulden dreigen als ook maar een (1) kleine factor verandert. Concreet zorgt dit college – onder leiding van Leefbaar Rotterdam  – voor grote problemen in de Rotterdamse zorg, maar benadrukt ook de Rotterdamse Rekenkamer – zie dossier – dat campagnespeerpunten van Leefbaar Rotterdam – zoals minder afval – juist tegengesteld zijn gebleken: er wordt meer afval naast de bakken geplaatst in Rotterdam. Iets dat ook in Prins Alexander in het straatbeeld merkbaar is en niet zomaar voor 2026 is opgelost, zo trok de wijk Nesselande – waar ook wethouder Simons woont – al in 2022 concreet aan de bel waar het gaat om meer afval in het straatbeeld. Daarbij geen reactie van de Nesselander. 

 

Verloedering in Prins Alexander
Verloedering in Prins Alexander

Simpel gezegd zullen er weinig ontwikkelaars staan te trappelen om “betaalbare woningen” te bouwen tegen dure grondprijs in een tijd dat de grondstofprijzen maar blijven stijgen, wat reeds in buurgemeenten een feit is. Goedkoop bouwen is gewoon lastig als de inkoopprijzen stijgen.

De wethouder van Leefbaar Rotterdam kan veel niet verklaren
De wethouder van Leefbaar Rotterdam kan veel niet verklaren

Rotterdamse zorg ‘historisch slecht’; wachtlijsten worden langer

Kijken we naar de wachtlijsten in de zorg – onderdeel van doelstellingen van het huidige college onder leiding van Leefbaar Rotterdam met verantwoordelijke wethouders- dan blijven de wachtlijsten maar doorstijgen onder wethouder Buijt (Leefbaar Rotterdam). In de raad worden zijn plannen structureel als weinig praktisch en haalbaar bestempeld en wordt uit het debat van 13 juni 2024 duidelijk dat de scheidsrechter van Alexandria uit Prins Alexander geen grip heeft op de kosten.

Besparing zorg
Besparing zorg

 

Rijnmond schrijft juni 2024 over de problemen in de Rotterdamse zorg:

Aan het tekort van 2023 is niets meer te doen, maar aan dat van dit en volgend jaar wel. “We hebben ervoor gezorgd dat de gewone Rotterdammer zo weinig mogelijk merkt van de maatregelen die we nemen”, zei wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) vorige week bij de presentatie van de Voorjaarsnota.
Om harde bezuinigen of een forse verhoging van gemeentelijke lasten te voorkomen, wil het college 100 miljoen euro van zichzelf te lenen om de gaten te dichten. Het bedrag haalt wethouder Struijvenberg uit de Eneco-gelden. De verkoop van het energiebedrijf bracht in 2020 ruim 1,3 miljard euro op.
VOLT Rotterdam
VOLT Rotterdam

Hoe zit het met de beloften van #college010?

De wachtlijsten in de Rotterdamse zorg stijgen en blijven stijgen. Daar komen in het beoogd beleid van wethouder Buijt van Leefbaar Rotterdam nog veel bezuinigen bovenop. De gewone Rotterdammer gaat dit merken, maar ziet al een onveiliger en rommelig straatbeeld waar daklozen in toenemende mate de wijken in Rotterdam bevolken.

Mevrouw Elfilali (VOLT) sprak gevat in tijdens het jaarrekeningendebat van 13 juni 2024:

We lopen achter in bouw van sociale woningen. We lopen achter met studentenwoningen.

Heer Coskun maakt zich zorgen over de afschaling van het Rotterdams ov en de sociale bouw die maar niet tot weinig uitbreidt.

 

SP Rotterdam
SP Rotterdam

Heer Segers-Hoogendoorn (CDA) doorsnijdt boven de partijen veel sociale problemen die steeds groter worden onder dit college, zoals meer jongeren in de bijstand: “Dit is precies de verkeerde beweging!”. Hij benadrukt tevens dat de afstand tussen de partijen in het college – zoals tussen DENK en Leefbaar Rotterdam – te groot is.

Heer Segers-Hoogendoorn
Heer Segers-Hoogendoorn

Opmerkelijk is in de ochtend van 13 juni 2024 van het wankelend jaarrekeningendebat dat onderzoeker – heer Lansink van de Rotterdamse VVD – spontaan “niet meer van de cijfers is”. Hij tracht met drogredenen het duidelijke en harde rapport van de Rotterdamse Rekenkamer “goed te praten”.

 

Dennis Tak geeft de Rotterdamse VVD een lesje Bestuurskunde
Dennis Tak geeft de Rotterdamse VVD een lesje Bestuurskunde

De Rekenkamer benadrukt in een uitgebreid rapport dat het college010 hun doelen niet haalt en veel doelen niet meetbaar zijn. Het aanhalen van een clickbait titel van het AD.nl over een duurzaam Rotterdam zonder het achterliggend onderzoek (Arcadis Index) te kennen, doet wenkbrauwen fronsen.

De duurzaamheidsindex ligt genuanceerder en kent deelresultaten.
De duurzaamheidsindex ligt genuanceerder en kent deelresultaten.

De beantwoording

Na een gedeelte in de raad met vragen vanuit voor de oppositie, beginnen de wethouders met beantwoording. Een doorgaans wollige wethouder Simons van Leefbaar Rotterdam beantwoordt vragen over de verkoop van bedrijfspanden/bedrijfsruimte. De jaarrekening biedt geen helder overzicht waar het gaat om verantwoording van de portefeuille van wethouder Simons en dat baart zorgen. Simons geeft aan dat zijn doelen niet SMART meetbaar zijn (er missen onder andere data en gekwantificeerde doelen) maar had gehoopt dat er een eindevaluatie januari 2026 zou zijn. Een merkwaardige stelling voor iemand die al langer aanwezig is in de Rotterdamse politiek. Het is de start van een “excuustrein” van de fractieleden van Leefbaar Rotterdam waar vooral de reflectie mist. Waar in soortgelijke gevallen in voorgaande collega’s Leefbaar Rotterdam vanuit de oppositie met grootste desinfo en gebruik van sociale media en steun van artikelen in onder ander AD.nl/RD stad op de man wist te spelen met framing, is de huidige oppositie mild.

Al ruim twintig jaar kent de raad een zogenaamd tussenevaluatie door de Rekenkamer, zie bijlage onder dit artikel.

 

Al ruim dertig jaar kent de raad een zogenaamd tussenevaluatie door de Rekenkamer.
Al ruim dertig jaar kent de raad een zogenaamd tussenevaluatie door de Rekenkamer.

Na heer Simons van Leefbaar Rotterdam zijn collega Stuijvenberg die eind 2022 een afzwaaiende wethouder van Leefbaar Rotterdam heeft vervangen.

 

Ook wethouder Stuijvenberg  (ex-gemeenteraad Capelle a/d Ijssel) wijdt veel uit en komt lastig tot beantwoording van de vele vragen over de voorlopige jaarrekening van de gemeente over 2023. Heer Vonk (CU) vraagt onder andere of de wethouder kan toelichten hoe “20 miljoen is omgebogen”.

De wethouder beantwoordt wederom – net als in commissies – lastig de inhoudelijke vragen op gebied van verantwoording jaarrekening. Veel wordt opgeschoven door hem.

Een professionele gedegen uitleg door wethouder Zeegers.
Een professionele gedegen uitleg door wethouder Zeegers.

Wethouder Zeegers beantwoord helder de vragen over gebied van bouwen en wonen en het warmtenet. Bij de zogenoemde veegvraag licht mevrouw Zeegers de bouw van extra studentenwoningen toe.

Zorgwethouder Buijt van Leefbaar Rotterdam begint tevens met een anekdote of hij wel/niet een keer vroeg is weggegaan bij een (co

mmissie)vergadering. Na een vertraging begint ook hij aan de beantwoording van de vragen. De heer Buijt komt lastig tot een heldere uitleg over de niet-duidelijke bezuinigingen op zorg en de enorme tekorten die last minute met de raad zijn gedeeld. Rotterdammers weten nu even niet waar ze aan toe zijn met betrekking tot zorgbezuinigingen.

Wethouder Buijt komt maar lastig uit zijn woorden en overtuigt de raad niet.
Wethouder Buijt komt maar lastig uit zijn woorden en overtuigt de raad niet.

 

Gevoel van onveiligheid

De burgemeester licht het gevoel van onveiligheid toe op basis van de eerdere vraag van VOLT Rotterdam. Cybercrime zit niet concreet in de analyse en meting van dat gevoel.

 

Cybercrime zit niet concreet in de analyse en meting van dat gevoel. 
Cybercrime zit niet concreet in de analyse en meting van dat gevoel.

Weer gele kaart voor wethouder Buijt

Heer Dennis Tak geeft in het derde termijn van de lange vergadering op 13 juni 2024 over de verantwoording Jaarrekening 2024 wethouder Buijt van Leefbaar Rotterdam een gele kaart. Wethouder Buijt heeft de boel op gebied van Zorg en Dakloosheid en duidelijkheid bezuinigingen Jeugdzorg niet op orde, maar “verkoopt” het onduidelijk in de raad. Vragen vanuit de raad kunnen niet door wethouder Buijt worden beantwoord waarbij het beleid ook niet duidelijk wordt.

Dennis Tak
Dennis Tak

 

Ook Coenradie verlaat Leefbaar Rotterdam
Ook Coenradie verlaat Leefbaar Rotterdam

Besluiten en moties 13 juni 2024:

Besluiten gemeenteraadsvergadering 13 juni 2024

De gemeenteraad heeft:

 • de zienswijze inzake de concept-begroting DCMR Milieudienst Rijnmond 2025 vastgesteld.
 • de zienswijze inzake de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Rottemeren vastgesteld.
 • het voorstel om de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) te wijzigen vastgesteld.
 • de zienswijze inzake de begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vastgesteld.
 • het mandaat- en machtingsbesluit M.E.R.-procedure Rotterdam vastgesteld.
 • de Algemene legesverordening 2024 gewijzigd, naar aanleiding van het verkeersbesluit zero-emissiezone Rotterdam.
 • het college van B&W toestemming verleend tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam Rijnmond.
 • het college van B&W toestemming verleend tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
 • de geheimhouding opgeheven en een deel openbaar gemaakt van de MEO-toets compensatie Stadion Feijenoord.

Bij het debat met het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de voorlopige jaarstukken 2023, de tussentijdse bevindingen van de accountant en het adviesrapport van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening zijn de volgende moties aangenomen:

Ook heeft de gemeenteraad de bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2023 vastgesteld.

 

 

< updated blog #raad010 verslag Gemeenteraad 13/6/24  >


 

^MM ^PP en ^JvD (gast)

 

Aanvullende bronnen en agenda #raad010:

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen.
 2. 2 Vaststelling van de agenda voor de buitengewone raadsvergadering van 13 juni 2024.

   

 3. 3

 4. HAMERSTUKKEN
 5. 4.1

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb003846 Besluit over vaststelling van de zienswijze inzake de concept-begroting DCMR Milieudienst Rijnmond 2025

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 24bb003301 Raadsvoorstel vaststellen zienswijze begroting DCMR 2025
 6. 4.4

 7. 4.5

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb003888 Besluit over vaststelling mandaat- en machtigingsbesluit m.e.r.-procedure

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 24bb003501 Raadsvoorstel over vaststellen mandaat- en machtigingsbesluit m.e.r.-procedure
 8. 4.6

  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb003890 Besluit over wijziging van de Algemene legesverordening 2024

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 24bb003247 Raadsvoorstel over Wijzigingsverordening Verordening Algemene legesverordening 2024
 9. 4.7

 10. 4.8

 11. 4.9   Het voorstel tot opheffing van de geheimhouding en het openbaar maken van een deel van de MEO-toets compensatie Stadion Feijenoord.

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb003969 Besluit over Opheffing van de geheimhouding en het openbaar maken van een deel van de MEO-toets compensatie Stadion Feijenoord

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 24bb003939 Raadsvoorstel vaststellen over Opheffen geheimhouding MEO-toets De Kuip
 12. 5
  VERANTWOORDINGSDEBAT
 13. 5.2  Het voorstel tot vaststellen van de bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2023.
 14. Stemvenster.
 15. Sluiting. 

BIJLAGE collegetargets 2022-2026

Bron: https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/apps/begroting2023/hoofdlijnen/03-collegetargets/

Collegetargets 2022-2026

Meer dan twintig jaar geleden besloot de Rotterdamse politiek te gaan werken met meetbare doelen, met collegetargets. Dat is een hulpmiddel om beter in beeld te krijgen of ambities worden gerealiseerd en wat de maatschappelijke effecten van beleid zijn? Zo kunnen Rotterdammers zien wat de gemeente waarmaakt en kan de gemeenteraad haar controlerende taak gericht uitvoeren.

In haar rapport ‘Tijd voor targets’ concludeert de Rekenkamer Rotterdam: “Dat in Rotterdam een interessant systeem ontwikkeld is, dat met alle mitsen en maren die horen bij elke poging tot het kwantificeren van politieke doelen en maatschappelijke ontwikkelingen, voor de gemeenteraad een uniek instrument is om het collegeprogramma, de voortgang en de realisatie daarvan, op hoofdlijnen en in samenhang te controleren.”

Hier worden de collegetargets voor de periode 2022 – 2026 gepresenteerd als representatieve set voor onze ambities. Deze zijn opgenomen in de begrotingsprogramma’s waar doelen – inspanningen en middelen zo overzichtelijk mogelijk worden gepresenteerd. Een collegetarget springt er als het ware uit om de ambities van het college duidelijk en goed te verantwoorden in beeld te brengen.

De collegetargets worden uitgewerkt in een definitieboekje, zodat ze specifiek zijn geformuleerd, betrouwbaar worden gemeten en controleerbaar zijn. Daarin wordt ook kort de beleidstheorie (d.w.z. hoe het college de target denkt te kunnen halen, samen met andere partijen) beschreven, die meer uitgebreid in beleids- en programmaplannen is of wordt uitgewerkt. De uitwerking in een definitieboekje wordt getoetst door de rekenkamer en dat kan nog leiden tot aan aanscherping van de formulering en verdere definiëring van de targets.

Verantwoording over de voortgang en realisatie van de collegetargets gebeurt integraal in de jaarrekening en eindverantwoording over deze collegeperiode. Ook in bijzondere rapportages op de verschillende beleidsterreinen wordt uitgebreid verantwoord over specifieke targets.

 MIJN BOEKWERK

Collegetargets Nulmeting/mijlpaal 2022 2023 2024

 

2025

 

2026/Eindwaarde einde collegeperiode

Collegetarget veilig (programma Veilig):

 • De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110).
 • De 5 laagst scorende wijken *) op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien t.o.v. 2022.
Nulmeting: 110

 

Nulmeting:

Carnisse = 85

Hillesluis = 88

Tussendijken = 89

Tarwewijk = 89

Lombardijen = 90

Mijlpaal: n.v.t. Mijlpaal: ≥110

 

Mijlpalen:

Carnisse = 87

Hillesluis = 90

Tussendijken = 91

Tarwewijk = 91

Lombardijen = 92

Mijlpaal: Eindwaarde: ≥110

 

Eindwaarde:

Carnisse = 90

Hillesluis = 93

Tussendijken = 94

Tarwewijk = 94

Lombardijen = 95

Collegetarget verminderen naastplaatsingen en zwerfafval (programma Beheer van de stad):

We verminderen naastplaatsingen en zwerfafval in de 20 wijken die het slechtst scoren. Doel  in deze collegeperiode is een stijging van  de CROW-score op naastplaatsingen en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt over alle 20 wijken.

Nulmeting: 79% niveau B (2021)

 

Mijlpaal: 80,25% niveau B of hoger

Mijlpaal: 81,5% niveau B of hoger n.t.b.

Mijlpaal: 82,75% niveau B of hoger

Mijlpaal: 84% niveau B of hoger

Eindwaarde: 84% niveau B of hoger

Collegetarget meer groen (programma Stedelijke ontwikkeling):

In deze collegeperiode wordt 20 ha groen erbij gerealiseerd of wordt de planvorming afgerond en start de uitvoering ervan uiterlijk in 2026.

 

Nulmeting: 0 Mijlpaal: 5 Mijlpaal: 10 Mijlpaal: 15 Eindwaarde: 20

Collegetarget schil om de school (programma Onderwijs):

In 2026 hebben X aantal basisscholen en voortgezet onderwijs scholen, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen:

– Tutoren

– Mentoren

– Schoolzorgteams

– Preventief Jongerenwerk op school

– Slim organiseren met Kunstvakdocenten

– Expeditie Digitaal

 

Nulmeting: volgt

 

Mijlpaal: n.v.t.

Mijlpaal: volgt Mijlpaal: volgt Mijlpaal: volgt: Eindwaarde: volgt

Collegetarget schuldhulpverlening (programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving):

In deze collegeperiode vergroten we de instroom in de schuldhulpverlening door in totaal 15.750 intakes af te nemen en pakken we schulden aan door in totaal 8.200 schuldregelingen te starten

Nulmeting: volgt

 

Realisatie 2021: 2.193, Nulmeting over 2022 volgt

Mijlpaal intakes: 4.950

 

Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.700

Mijlpaal intakes:  5.250

 

Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.800

Mijlpaal intakes: 5.550

 

Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.700

Eindwaarde intakes: 15.750 (cumulatief)

Eindwaarde gestarte schuldregelingen: 8.200 (cumulatief)

Collegetarget minder Rotterdammers in de bijstand (programma Werk en inkomen):

In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000.

Nulmeting: 34.624

 

Mijlpaal: 33.375

Mijlpaal: 32.325 Mijlpaal: 31.350 Mijlpaal: 30.000 Eindwaarde: 30.000

Collegetarget bouw nieuwe woningen (programma Stedelijke ontwikkeling):

Het college start de in de komende vier jaar met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen (uitgezonderd tijdelijke woningen) behoort 20% (tussen de 2.800-3.200 woningen) tot het sociale segment en 35% (4.900-5.600 woningen) tot het middensegment.

Nulmeting: 0

 

Mijlpaal: 3.500 -4000 (700 – 800 sociaal -1225 – 1400 Midden)

Mijlpaal: 7.000 – 8000 (1400 – 1600 sociaal – 2450 -2800 Midden) Mijlpaal: 10.500 – 12.000 (2100 – 2400 sociaal – 3675 -4200 Midden) Mijlpaal: 14.000 – 16.000 (2800 -3200 sociaal – 4900 – 5600 Midden) Eindwaarde: 14.000 – 16.000 (2800 -3200 sociaal – 4900 – 5600 Midden)

Collegetarget verbeteren verkeersveiligheid (programma Stedelijke ontwikkeling):

We verbeteren de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad.

Nulmeting: 0

Mijlpaal: 10

Mijlpaal: 10

Mijlpaal: 10

Eindwaarde: 30

Collegetarget CO2-reductie (programma Energietransitie):

We leveren de Rotterdamse bijdrage aan de landelijke reductienorm van 55% in 2030 en daarvoor zetten we voor het stedelijk gebied in op minimaal 25% CO2-reductie in 2025, gemeten ten opzichte van 1990. .

Nulmeting: -10% t.o.v. 1990

 

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -10% t.o.v. 1990 (3,09 Mton)

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal – n.t.b.% t.o.v. 1990

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal – n.t.b.% t.o.v. 1990

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -25% t.o.v. 1990: (2,58Mton)

Eindwaarde: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal
-25% t.o.v. 1990: (2,58Mton)

Collegetarget Jeugdpreventie (programma Zorg, welzijn en wijkteams):

Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af.

Nulmeting: nog niet bekend.

 

Mijlpaal: 5.000 Mijlpaal: 5.000 Mijlpaal: 5.000 Eindwaarde: 5.000

Collegetarget toename sportdeelname (programma Sport en recreatie):

We realiseren in de periode 2022-2026 een 10% toename in de sportdeelname en een 10% verbetering in het voldoen aan de beweegrichtlijnen

Nulmeting wekelijkse sporters: 60%

 

Nulmeting voldoen beweegrichtlijnen: 49%

Mijlpaal: n.t.b. Mijlpaal: n.t.b. Mijlpaal: n.t.b. Eindwaarde wekelijkse sporters: 67%

 

Eindwaarde voldoen beweegrichtlijnen: 49%

Collegetarget woon(zorg)concepten (programma Zorg, welzijn en wijkteams):

In de collegeperiode 2022-2026 realiseren we minimaal 14 thuisplusflats voor ouderen en starten we met de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen, zodat in totaal 24 voorzieningen beschikbaar komen.

Nulmeting: n.v.t.

 

Mijlpaal: 1

Mijlpaal: 3

Mijlpaal: 16

Mijlpaal: 24

Eindwaarde: 24

Collegetarget bedrijfsruimte (programma Economische ontwikkeling):

De doelstelling voor deze collegeperiode is voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte gelijk blijft aan het huidige niveau én door de werkgelegenheid voor productie-, bouw- en logistieke activiteiten in de stad te handhaven .

Nulmeting: 4.269.525 m²

 

Nulmeting (2021)

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

 

Mijlpaal: 4.269.525 m²

 

Mijlpaal:

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

Mijlpaal: 4.269.525 m²

Mijlpaal:

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

Mijlpaal: 4.269.525 m²

 

Mijlpaal:

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

Eindwaarde: 4.269.525 m²

 

Eindwaarde

Productie: 5%

Bouw: 5%

Logistiek: 11%

Collegetarget tevredenheid concerndienstverlening (programma Dienstverlening):

We willen dat aan het eind van de collegeperiode 2023-2026 minder Rotterdammers ontevreden (≤6) zijn over hun contact met de gemeente Rotterdam. In 2025 is het percentage Rotterdammers dat ontevreden is over hun contact met de gemeente met 30% gedaald ten opzichte van 2021.

Nulmeting: 14%

 

Mijlpaal: -4%.

Mijlpaal: -7%

Mijlpaal: -20%

Mijlpaal: -30%

Eindwaarde: -30%

Collegetarget wijk aan zet (programma Dienstverlening):

Het college realiseert (in deze collegeperiode) 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen .

Nulmeting: n.v.t.

 

Mijlpaal: n.v.t.

Mijlpaal: 50% Mijlpaal: 65%

Mijlpaal: 75% (peildatum 1-11-2025)

Eindwaarde: 75%

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair